MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Úmrtie

 

vybavuje: Petra Šrédlová
adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
č. dverí: 102
tel: +421346903102
email: matrika@mesto.skalica.sk


Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. 

Vybavovateľ úmrtia predloží matričnému úradu  List o prehliadke mŕtveho v 3 vyhotoveniach. Tento doklad musí obsahovať údaje o zomretom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadjúceho lekára a pečiatkou a podpisom ošetrujúceho lekára. Aspoň jeden z listov musí byť originál. Tento zostáva na matričnom úrade v Skalici. Jedna kópia sa zasiela na štatistický úrad a druhá kópia zostáva pozostalým. List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

Úmrtie, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia pozostalých.

Ďalej je  k vybaveniu úmrtného listu je potrebné doložiť občiansky preukaz zomretého.

Správny poplatok za vystavenie duplikátu úmrtmého listu ... 5,- €


Duplikáty matričných dokladov, ktoré boli občanom vyhotovené Ministerstvom vnútra  SR – Osobitná matrika, si občania sami vyžiadajú priamo na Ministerstve vnútra SR.

Kontakt : Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86  Bratislava

tel. č. 02/48592851

Osobitná matrika - pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou