MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

 

Dobrovoľný hasičský zbor patrí do pôsobnosti úseku primátora a vykonáva činnosť v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi a predpismi na jeho vykonanie na základe dobrovoľnosti najmä v oblasti:

  • záchrany osôb, zvierat a majetku ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
  • vykonávania záchranných prác pri živelných pohromách,
  • vykonávania odbornej prípravy svojich členov,
  • prevencie a osvety.

Za plnenie úloh v rozsahu zákona č. 314/ 2001 Z.z. a vyhlášky MV SR o požiarnej ochrane prevencii a vyhlášky č. 169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách sú v rozsahu vymedzených kompetencií zodpovední veliteľ mestského hasičského zboru a preventivár požiarnej ochrany mesta Skalica, ktorých činnosť metodicky riadi a koordinuje vedúci oddelenia všeobecnej správy MsÚ Skalica, ktorý sa plne zodpovedá za plnenie úloh v tejto oblasti primátorovi mesta.

Zoznam členov Dobrovoľného hasičského zboru Skalica:

1. Dermíšek Jozef – veliteľ DHZ
2. Blanárik Lukáš
3. Bucha Ivan
4. Caletka Radoslav Bc.
5. Duban Jakub
6. Čech Marián ml. 
7. Bílik Miroslav
8. Grúber Vladimír
9. Hertl Ľuboš
10. Hertl Ľudovít
11. Hladký Peter
12. Hudec Marián
13. Chytil Ivan
14. Janeček Daniel
15. František Konevalík
16. Krištofík Marián
17. Kubiš Róbert
18. Kukliš Tomáš Bc.
19. Machálek Ivan
20. Martinusík Juraj
21. Masaryk Róbert
22. Novák Peter
23. Pagáč Andrej
24. Palkovič Tomáš
25. Palkovič Peter
26. Pekar Pavol
27. Rakovský Peter
28. Rieger Vladimír
29. Samson Rastislav
30. Srholec Jaroslav
31. Šelc Dušan - preventivár mesta
32. Vallo Štefan


Zodpovedá: Mgr. Eva Lukianová