MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Výber jazykov

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

VERZIA WEBU PRE SENIOROV

Navigácia

Obsah

Aktuality z činnosti

 

Dňa 12.09.2016 anonymne telefonicky oznámené státie vozidla zn. VW na ulici Pivovarskej, ktoré blokuje prejazd ostatným vozidlám – hliadka MsP preverením zistila, že vodič zaparkoval a nenechal predpísaný voľný pruh pre daný smer jazdy, čím obmedzil plynulosť cestnej premávky. Svojim konaním porušil  ustanovenie § 25 ods. 1, písm. u/ zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Za priestupok mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 16.09.2016 telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu v areály  detského ihriska na sídlisku SNP – hliadka oznam preverila, na mieste zistila a stotožnila osobu V.H. zo Skalice, ktorý si púšťal na ihrisku hudbu. Svojim konaním sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, vec bola vyriešená udelením blokovej pokuty.

Dňa 16.9.2016 o 23.20 h hliadka MsP vykonávala nepravidelnú kontrolu „Skalických rybníkov“ z dôvodu ochrany majetku občanov a mesta. Na mieste bola kontrolovaná osádka osobného motorového vozidla zn. Peugeot 206, senického evidenčného čísla, ktorého vodič nerešpektoval dopravnú značku zákaz vjazdu na hrádzu rybníka. Pri riešení priestupku bolo vyťažovaním zistené, že jedna osoba vo vozidle u seba prechováva plastovú krabičku s drogou marihuana, ktorú po privolaní  hliadky OO PZ Skalica policajtom dobrovoľne vydala. Nakoľko marihuna (cannabis – jeho účinná zložka THC - tetrahydrokanabinol) je zaradená v prílohe č. 1 Zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch do I. skupiny omamných látok, bolo začaté trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi  podľa § 171 ods. 1 Tr. Zákona.

Dňa 16.09.2016 o 03.58 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu pracovným strojom v okolí ulice Veselého – hliadka oznam preverila, na mieste zistila, že hluk ide z ulice Dr. Okánika, kde majiteľ rodinného domu spracovával privezený betón na terase motorovým  mechanizmom. Občan sa svojim konaním sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, vec bola vyriešená udelením blokovej pokuty.

Dňa 18.09.2016 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Hviezdoslavovej prišlo k úmyselnému poškodeniu  osobného motorového vozidla – hliadka oznam preverila, na mieste zistila, že neznámy páchateľ v nočnej dobe rozbil predné sklo na vozidle Renault Kangoo. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 09.09.2016 o 00.38 h, 02.23 h a 04.50 h telefonicky oznámené opakované rušenie nočného kľudu na ulici Boorovej č. 29 hlasnou hudbou, vykrikovaním, spievaním a pod. – hliadka MsP preverením zistila, že v rodinnom dome sa nachádzajú podnapité osoby(T.D., R.Č., R.D., E.D., D.C, M.C. zo Skalice I.B. z Duboviec), ktoré na výzvy príslušníkov MsP nereagovali, preto boli predvedené na útvar mestskej polície. Po predvedení boli následne vykonané výsluchy podozrivých a bolo začaté šetrenie vo veci priestupkov proti verejnému poriadku: rušenie nočného kľudu podľa § 47 ods. 1, písm. b/ a neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci podľa § 47  ods. 1 písm. a/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 10.09.2016 osobne oznámila občianka mesta, že jej R.T. zo Skalice jej oplzlo a vulgárne vynadal – hliadka vyzvala podozrivého na podanie vysvetlenia, tento výzvu odmietol uposlúchnuť, preto MsP vykonala jeho predvedenie s použitím donucovacích prostriedkov. Podozrivý sa po predvedení k spáchaniu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 47 ods. 1, písm. b/ a priestupku neuposlúchnutia výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci podľa § 47  ods. 1 písm. a/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch doznal a svoj čin oľutoval. Vec bola vyriešená udelením blokovej pokuty. 

Dňa 30.08.2016 telefonicky požiadali o spoluprácu príslušníci OO PZ Skalica pri preverení oznamu o vlámaní sa do bytu na ulici SNP – hliadka MsP preverením zistila, že do bytu sa vlámal resp. vykopol dvere M.P. z Piešťan, ktorému bolo v predchádzajúcich dňoch doručené rozhodnutie o zákaze vstupu. Páchateľ trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona bol na mieste zadržaný, následne bol príslušníkmi OO PZ prevezený do CPZ

Dňa 31.08.2016 o 01.10 h telefonicky požiadal občan mesta o kontrolu vinohradníckej búdy v oblasti Hliníky, nakoľko mu na mobilný telefón prišlo hlásenie o narušení objektu a on sa nachádza mimo SR – hliadka MsP vykonala dôkladnú kontrolu vinohradníckeho objektu, narušenie páchateľom zistené nebolo, výsledok bol telefonicky oznámený mejiteľovi.

Dňa 31.08.2016 telefonicky požiadali o pomoc občianska mesta pri preverení zdravotného stavu jej sestry, ktorá už 3 dni nedvíha telefón a na búchanie neotvára - hliadka po príchode na miesto na ulici Mallého zistila, že L.K. nereaguje na zvonenie a búchanie. Preto bola privolaná hliadka OO PZ, za asistencie ktorej bolo vykonané otvorenie dverí zámočníkom. L.K. sa v byte nachádzala bez viditeľného zranenia avšak zjavne pod vplyvom alkoholu. Lekárske ošetrenie nežiadala.

Dňa 01.09.2016 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Dr. Clementisa za predajňou Comisshop leží na zemi opitý bezdomovec, ktorý svojím správaním  budí verejné pohoršenie - hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba  D.R., ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený napomenutím. Menovaný po upozornení miesto opustil.

Dňa 01.09.2016 telefonicky oznámil anonym, že na vozovke smerom na Zlatnícku dolinu je spadnutý strom – hliadka oznam preverila, po príchode na mieste privolala na odstránenie stromu príslušníkov HaZZ. Do odstránenia stromu z vozovky príslušníci MsP dohliadali na bezpečnosť v cestnej premávke a dopravu operatívne riadili.  

Dňa 22.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta túlavého psa vo svojom dvore– hliadka oznam preverila, na mieste odchytila bieleho maltézskeho psíka, ktorý bol umiestnený do karanténnej stanice.  Vo večerných hodinách sa prihlásila majiteľka psíka, tento jej bol z karanténnej stanice vydaný. Majiteľka bola vyriešená napomenutím za spáchanie priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. – porušenie VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica.

Dňa 23.08.2016 telefonicky oznámila občianska z Mierovej ulice, že majú na chodoch do domu hada - hliadka oznam preverila, jednalo sa o užovku obyčajnú, ktorú policajti odchytili a vypustili do voľnej prírody.

Dňa 24.08.2016 o 03.38 h telefonicky požiadal občan mesta o asistenciu pri kontrole jeho predajne na Potočnej ulici, nakoľko mu signalizačné zariadenie oznamuje narušenie objektu – hliadka MsP vykonala kontrolu objektu, narušenie páchateľom nebolo zistené, jednalo sa o chybu signalizácie.

Dňa 24.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta agresívneho psa bez majiteľa pred predajňou Diskont na sídlisku Trávniky - hliadka oznam preverila, zistená majiteľka psa I.D. zo Skalice, ktorá si psa prevzala. Majiteľka bola vyriešená blokovou pokutou za spáchanie priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. – porušenie VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica.

Dňa 25.08.2016 požiadal občan mesta o získanie správy o svojej manželke o ktorú má obavu, nakoľko odišla v pokročilom štádiu tehotenstva do FNsP, on ostal doma pri deťoch, nemá o nej žiadnu správu a v nemocnici mu nedvíhajú telefón – preverením vo FNsP bolo zistené, že pani je v poriadku, správa odovzdaná žiadateľovi. 

Dňa 18.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho muža pri vozovke na ulici Vally – hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba  J. Z. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený blokovou pokutou. napomenutím. Menovaného si z miesta odviedli rodinní príslušníci.  

Dňa 19.08.2016 telefonicky oznámila pracovníčka čerpacej stanice, že tam na zemi leží opitý neznámy muž - - hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba  D. R.  zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený napomenutím. Menovaný po upozornení miesto opustil.

Dňa 19.08.2016 telefonicky požiadal príslušník OO PZ Skalica, vykonávajúci stálu službu o spoluprácu pri zvládnutí agresívneho pacienta vo FNsP Skalica, ktorý čaká na prevoz do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok – spolupráca poskytnutá, jednalo sa o R.D. zo Skalice, ktorý bol privezený do nemocnice po pokuse o samovraždu. Pacient bol zvládnutý a RZP prevezený do Pezinka.

Dňa 20.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta nezhody so susedou - hliadka oznam preverila a zistila, že A.K. sa oznamovateľke vyhrážala poškodením majetku. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 21.08.2016 oznámil pracovník FNsP nezákonné státie osobných motorových vozidiel bez príslušného označenia na vyhradených parkoviskách pre ZŤP - hliadka oznam preverila, na mieste boli zistené motorové vozidlá zn. Hyundai a Suzuki, ktoré nemali označenie ako vozidlá prepravujúce ZŤP a stáli na vyhradených parkoviskách. Nakoľko sa pri vozidlách nenachádzali vodiči, boli v súlade so zákonom na ne umiestnené technické prostriedky na zabránenie odjazdu. Priestupky boli následne vyriešené udelením blokovej pokuty. 

Dňa 09.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta neporiadok na detskom ihrisku, sídlisko SNP – hliadka MsP preverením zistila, že detskom ihrisku sa v tráve nachádza asi 10 fliaš od alkoholu. Cestou aktivačných prác bolo zabezpečené obnovenie poriadku v areály detského ihriska. V súvislosti s opakovanými sťažnosťami na požívanie alkoholu a rušenie nočného kľudu mládežou na detskom ihrisku budú hliadky MsP velené k opakovaným nepravidelným kontrolám dodržiavania verejného poriadku.


Dňa 12.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta, že za OC MAX je skupina mladých ľudí, ktorí tu pijú a robia neporiadok - oznam hliadkou preverený, zistený a stotožnený E. D. zo Skalice, ktorý požíval alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Konanie podozrivého kvalifikované ako priestupok spáchaný porušením VZN mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica. Priestupok bol vyriešený udelením blokovej pokuty.


Dňa 12.08.2016 o 23.28 h telefonicky oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu na ulici Pod hájkom pri vchode č. 23 – oznam hliadkou preverený, osoby stotožnené ako P. Š., R. P., H. S. a F. K. zo Skalice, ktorí sa správali hlučne a rušili nočný kľud. Konanie bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/  zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený udelením blokovej pokuty.


Dňa 13.08.2016 osobne oznámil občan mesta, že má svoj byt už dva dni vytápaný vodou z bytu nad ním - hliadka zabezpečila telefonický kontakt na majiteľa bytu, ktorý sa nachádzal v zahraničí. Po oboznámení sa zo situáciou prisľúbil čo najskorší návrat tak, aby zabránil ďalším škodám. Po telefonickom dohovore sa do piatich hodín vrátil do SR a zabezpečil odstránenie poruchy vo svojom byte.


Dňa 13.08.2016 oznámil občan mesta ležiaceho a opitého bezdomovca pri II. ZŠ na ulici Mallého, ktorý budil verejné pohoršenie - hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba  M. B. , ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený napomenutím. Menovaný po upozornení miesto opustil. 


Dňa 01.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta bitku bezdomovcov na sídlisku SNP pri vchode č. 11 – hliadka MsP preverením zistila, že R T. zo Skalice fyzicky napadol  F. M. zo Skalice (2 krát ho rukou udrel do tváre), pričom mu nespôsobil žiadne zranenie. Skutok riešený ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupok vyriešený udelením blokovej pokuty priestupcovi – R. T. zo Skalice.


Dňa 02.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta pitie alkoholu bezdomovcom pred predajňou Jednota na ulici Predmestie – oznam hliadkou preverený, osoba stotožnená ako Š. B. zo Skalice ktorý požíval alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Konanie Š. B. kvalifikované ako priestupok spáchaný porušením VZN mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica. Priestupok bol vyriešený udelením blokovej pokuty.


Dňa 02.08.2016 telefonicky oznámil poškodený odcudzenie finančnej hotovosti z peňaženky vo firme ZLK v Skalici - hliadka oznam preverila, zabezpečila záznamy bezpečnostného kamerového systému firmy, na základe ktorého zistila podozrivého z vykonania krádeže. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.


Dňa 05.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta, že jej neznámy páchateľ na ulici Pod hájkom odcudzil bicykel - hliadka oznam preverila. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.


Dňa 05.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu z reštaurácie Srdiečko na ulici Pplk. Pľjušťa - hliadka preverením zistila, že v reštaurácii je hudobná produkcia. Usporiadateľ bol vyzvaný, aby produkciu stíšil tak, aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu. Vec vyriešená napomenutím, ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/  zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.


 

        A R C H Í V:

 

Zodpovedá: Mgr. Ferdinand Mach