MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Aktuality z činnosti

 

Dňa 05.12.2016 telefonicky oznámil anonym prítomnosť neznámeho muža tmavšej pleti, oblečeného v čiernej bunde, ktorý pri predajni LIDL pýta od ľudí peniaze – príslušníci MsP oznam preverili, na mieste zadržali muža, stotožneného ako Stan L., štátneho príslušníka Rumunska, ktorý sa podvodne vydával za hluchonemého a vyberal od občanov finančné príspevky. Následne boli zistení i ďalší dvaja rumunskí štátni príslušníci, ktorí patrili do jednej skupiny k zadržanému, jednalo sa o Stana G. a Raru C.. Po zistení totožnosti si menovaných prevzali príslušníci OKP OR PZ Skalica, nakoľko sa vo veci jednalo o podozrenie z trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného Zákona. 

Dňa 06.12.2016 telefonicky požiadal o zákrok voči dvom podnapitým mužom vrátnik FNsP Skalica, nakoľko sa v areály nemocnice hlučne a vulgárne správali, čím vzbudili u pacientov a ostatných občanov pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila J.D. a D.D. zo Skalice, ktorí požívali pred vstupom do FNsP alkoholické nápoje a miesto znečisťovali odpadkami.  U menovaných bola na vyzvanie vykonaná dychová skúška s pozitívnym výsledkom (cca 2,5 ‰ alkoholu). Muži boli vyriešení blokovými pokutami za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a priestupku spáchaného porušením VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica.

Dňa 07.12.2016 oznámil občan mesta, že neznámi podozriví muži ponúkajú na predaj kozmetiku pri predajni Billa a obťažujú ľudí  – hliadka oznam na mieste preverila, zistila podozrivého Jána L. zo Šoporne, okres Galanta, ktorý ponúkal na predaj napodobeniny značkových parfémov. Menovaný svojim konaním spáchal priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s poukazom na porušenie VZN č. 6/2011,  ktorým sa stanovuje Trhový poriadok za ktorý mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 10.12.2016 o 02.41 h oznámila občianka mesta, že v lokalite „Mokré hory“ odchytila túlavého psa a žiada, aby si ho MsP prevzala - hliadka oznam preverila, jednalo sa o psa rasy bichon, ktorý bol umiestnený do karanténnej stanice MsP.

Dňa 11.12.2016 telefonicky oznámila obyvateľka ubytovne Nádražná ulica rozbité sklo na plastových vstupných dverách - hliadka oznam na mieste preverila, bolo zistené, že sklo mal rozbiť maloletý M.V. zo Skalice. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Dňa 02.12.2016 telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu  pri zákroku v herni VIX, kde malo prísť k hromadnej bitke - príslušníci MsP poskytli asistenciu pri predvádzaní podozrivých osôb. 

Dňa 02.12.2016 telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o asistenciu príslušníkov MsP pri ošetrení agresívneho pacienta privezeného do FNsP Skalica – hliadka MsP na mieste zistila, že do nemocnice bol privezený D.P. zo Senice, ktorý javil známky požitia drog a bol agresívny voči personálu. Zdravotníkom bola poskytnutá pomoc pri vyšetrení pacienta, tento bol následne prevezený do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok. 

Dňa 02.12.2016 o 23.15 h telefonicky oznámila občianka mesta, že podnapitý V.CH. robí na ubytovni na Ružovej ulici neporiadok a vykrikuje – hliadka MsP oznam preverila, na mieste bola uložená podozrivému V.CH. zo Skalice bloková pokuta za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/1990 Zb. .

Dňa 22.11.2016 telefonicky požiadala operátorka záchranného systému (155) o preverenie oznamu, podľa ktorého na ulici Kráľovskej leží na chodníku zranený muž  – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistené, že na chodníku leží R.T. zo Skalice, ktorý je silne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko s sťažoval na bolesť nôh a rúk bolo spätne vyrozumená operátorka záchranného systému, ktorá na miesto vyslala RZP. 

Dňa 24.11.2016 telefonicky oznámil anonym parkovanie vozidla na ulici L. Svobodu na chodníku a na verejne prístupnej zeleni – hliadka MsP oznam preverila, jednalo sa o vozidlo ŠKODA Octávia, vodič sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. (porušením ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q/, s/ Zákona č. 8/2009 Zb.), za čo mu bola uložená bloková pokuta. 

Dňa 24.11.2016 telefonicky oznámila Z.P. zo Skalice, že ju vo vchode verbálne napadla suseda z ich bytového domu – hliadka MsP oznam preverila, bolo zistené, že došlo k slovnej hádke medzi oznamovateľkou a D.H. zo Skalice. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 25.11.2016 osobne oznámil občan mesta odcudzenie stieračov z dodávkového vozidla zn. FIAT Ducato na parkovisku ulice Pelíškova - hliadka MsP oznam na mieste preverila, bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 25.11.2016 telefonicky oznámil občan mesta parkovanie cudzieho motorového vozidla vo výjazde z jeho pozemku – hliadka MsP oznam preverila, vo vjazde na pozemok parkovalo vozidlo zn. ŠKODA Fábia. Vodič vozidla svojim konaním porušil  ustanovenie § 25 ods. 1, písm. u/ zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, čím sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. za ktorý bol na mieste vyriešený napomenutím. 

Dňa 14.11.2016 telefonicky požiadala stála služba OO PZ Skalica o kontrolu objektu štátnej polície na ulici Pplk. Pľjušťa, nakoľko bola na ňom spustená signalizácia narušenia – hliadka MsP vykonala kontrolu objektu polície, narušenie zistené nebolo.

Dňa 15.11.2016 o 12.00 h telefonicky oznámil anonym pohyb túlavého psa na ulici Záhradnej – hliadka MsP oznam preverila, jednalo sa o psa rasy teriér Jacka Russella, ktorý bol odchytený a umiestnený do karanténnej stanice. O 15.45 h sa dostavil na oddelenie MsP majiteľ psa, ktorému bol pes vydaný. Nakoľko sa majiteľ dopustil priestupku podľa § 7 ods. 1 písm. f/ zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bola mu udelená bloková pokuta.

Dňa 15.11.2016 oznámila riaditeľka MŠ, že pre jedno dieťa si neprišli rodičia – hliadka vyrozumela v mieste trvalého bydliska matku dieťaťa, ktorá uviedla, že sa v rodine zle dohodli ohľadom vyzdvihnutia dcéry zo škôlky. Matka si po vyrozumení ihneď svoje dieťa vzala zo škôlky.

Dňa 15.11.2016 telefonicky oznámila zamestnankyňa kuchyne FNsP, že jej neznámy páchateľ odcudzil z tašky peniaze v sume 360,- € - hliadka MsP oznam na mieste preverila, nakoľko sa podľa výšky spôsobenej škody jednalo o podozrenie zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 Trestného zákona, bolo vyrozumené OO PZ Skalica. Hliadka OO PZ si vec na mieste prevzala k ďalšiemu šetreniu.

Dňa 19.11.2016 osobne oznámil poškodený F.M. z Holíča fyzické napadnutie so zranením, ktoré mu spôsobil neznámy páchateľ – vo veci bolo začaté objasňovanie vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 08.11.2016 telefonicky požiadala hliadka OO PZ Skalica o spoluprácu pri kontrole 3 podozrivých osôb, pohybujúcich sa na osobnom motorovom vozidle Škoda Felícia – príslušníci MsP vykonali súčinnosť pri kontrole počas ktorej bolo zistené, že jedna z osôb má pri sebe 8 uzatvárateľných igelitových vreciek so zelenou sušinou. Nakoľko vzniklo podozrenie, že sa jedná o marihuanu, príslušníci OO PZ Skalica začali preverovanie vo veci trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 Trestného zákona.

Dňa 10.11.2016 o 20.36 h telefonicky požiadala vedúca predajne COOP Jednota na ulici Jednoradovej o kontrolu objektu, nakoľko bola spustená signalizácia narušenia – hliadka vykonala kontrolu objektu predajne, narušenie zistené nebolo.

Dňa 11.11.2016 oznámil občan mesta spadnuté elektrické drôty na vozovke ulice Partizánskej – hliadka oznam na mieste preverila, jednalo sa o drôty mestského rozhlasu. Drôty boli po vyrozumení odstránené spoločnosťou SMM s.r.o. Skalica.

Dňa 11.11.2016 o 22.53 h oznámil občan mesta bitku v pohostinstve „U Stounú“ na Vajanského ulici - hliadka oznam na mieste preverila, bolo zistené fyzické napadnutie poškodenej A.Š. zo Skalice podozrivým P.B. zo Skalice. Poškodená zranená nebola. Podozrivý bol predvedený na oddelenie MsP Skalica za účelom podania vysvetlenia. Nakoľko bolo preukázané, že sa P.B. dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, bola mu uložená bloková pokuta.

Dňa 12.11.2016 o 02.41 h oznámila občianka mesta, že sa jej niekto pokúša násilím dostať do bytu na ulici Koreszkovej - hliadka oznam preverila, na mieste bol zistený podozrivý R.D. zo Skalice, ktorý búchal na dvere poškodenej a domáhal sa vstupu do jej bytu. R.D. bol vyzvaný, aby upustil od protiprávneho konania a bytový dom opustil. Nakoľko sa podozrivý svojim konaním dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (porušenie nočného kľudu), bola mu uložená bloková pokuta.

Dňa 06.11.2016 osobne oznámil občan mesta opakované parkovanie osobného motorového vozidla zn. VW GOLF pred vjazdom do jeho garáže, čím mu bráni vychádzať s vozidlom von a riadne užívať garáž – príslušníci MsP prípad preverili, bolo zistené opakované parkovanie osobného motorového vozidla zn. VW Golf s českými ev. číslami pred výjazdom z garáže. Majiteľ vozidla sa svojim konaním opakovane porušil  ustanovenie § 25 ods. 1, písm. u/ zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Nakoľko sa jednalo o opakované spáchanie priestupku, boli o spoluprácu požiadaní príslušníci OO PZ Skalica, ktorí majiteľovi vozidla udelili blokovú pokutu a následne zadržali vodičské oprávnenie.

Dňa 06.11.2016 telefonicky oznámila občianka mesta, že pri predajni „Eurodiscont“ na ulici Záhradná leží na zemi opitý bezdomovec, ktorý budí u občanov verejné pohoršenie – hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba  M.B. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím, priestupca po upozornení miesto opustil. 

Dňa 27.10.2016 telefonicky oznámil občan mesta, že sa jeho priateľka neustále opíja alkoholom a potom sa k svojmu okoliu vulgárne a násilnícky správa – hliadka MsP oznam preverila, bola privolaná RZP, ktorá previezla menovanú na odborné vyšetrenie a následne na odborné liečenie.

Dňa 28.10.2016 telefonicky oznámil občan Holíča, že sa nemôže dovolať na MsP Holíč, pričom chce oznámiť pohyb túlavého nebezpečného psa (bojové plemeno) pri Azylovom dome Emauzy v Holíči - hliadka telefonický oznam prijala a obratom ho poskytla príslušníkom MsP Holíč.

Dňa 29.10.2016 telefonicky oznámila čašníčka pracujúca v pohostinstve „U Stounú“, že sa tam vzájomne napádajú dvaja podnapití muži - hliadka MsP oznam preverila, zistila totožnosť dvoch mužov M.C. a P.P zo Skalice, ktorí boli značne pod vplyvom alkoholu, vulgárne sa správali a vzájomne sa fyzicky napádali. Podozriví boli ukľudnení, boli vykázaní z pohostinstva. Príslušníci MsP začali objasňovanie vo veci priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona SNR o priestupkoch č. 372/1990 Zb..

Dňa 18.10.2016 telefonicky oznámené pracovníkom ŽSR Skalica státie osobných motorových vozidiel vo vjazde k čerpacej stanici pre vlaky – hliadka MsP oznam preverila, vodiči 4-roch motorových vozidiel sa na mieste priestupku nenachádzali, preto boli použité donucovacie prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Vodiči sa dopustili porušenia ustanovenia § 25 ods. 1, písm. u/ Zák. č. 8/2009, s odkazom na § 22 ods. 1 písm. l/ Zák. č. 372/1990 Zb.. Priestupky boli vyriešené udelením blokových pokút.

Dňa 22.10.2016 telefonicky požiadali príslušníci OO PZ Skalica o spoluprácu pri zákroku proti vodičovi a osádke osobného motorového vozidla zn. Peugeot 306, ktorý ohrozoval bezpečnosť cestnej premávky rýchlou a riskantnou jazdou a na pokyn polície nezastavil - hliadka v spolupráci s OO PZ zadržala jedného člena osádky vozidla, nakoľko vodič a spolujazdec sa po zastavení vozidla dali na útek. Prípad šetrí OO PZ Skalica.

Dňa 10.10.2016 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Športovej mu nákladné vozidlo zn. Tatra blokuje výjazd z garáže – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistený vodič V.M. zo Šaštína–Stráží, ktorý svojim konaním porušil ustanovenie § 25 ods. 1, písm. u/ Zák. č. 8/2009, s odkazom na § 22 ods. 1 písm. l/ Zák. č. 372/1990 Zb.. Priestupok bol vyriešený udelením blokovej pokuty.

Dňa 10.10.2016 telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho opitého muža, pri lavičke na ulici L. Svobodu, ktorý u spoluobčanov budí svojim správaním pohoršenie – hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba J.J. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený udelením blokovej pokuty. Menovaný po upozornení miesto opustil.

Dňa 14.10.2016 telefonicky oznámila občianka mesta spadnutý strom na osobné motorové vozidlo na parkovisku pri bývalom podniku ZVL - hliadka oznam preverila, na mieste bola už  prítomná hliadka OO PZ Skalica, ktorá prípad poškodzovania riešila. Bolo zabezpečené vyrozumie majiteľa vozidla. Taktiež boli vyrozumení príslušníci HaZZ a pracovníci SMM s.r.o. Skalica, aby bolo zaistené odpratanie spadnutého stromu.

Dňa 15.10.2016 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Vajanského lietajú vo vzduchu veľké tabule polystyrénu a ohrozujú občanov - hliadka oznam preverila,  na streche predajne CBA sa nachádzali riadne neupevnené tabule polystyrénu, určené k zatepleniu budovy. Tieto vplyvom silného vetra lietali zo strechy na zem. Príslušníci MsP zistili zodpovednú firmu, bola telefonicky vyrozumená konateľka, ktorá zabezpečila upevnenie a pozberanie polystyrénových tabúľ. 

Dňa 15.10.2016 telefonicky oznámila občianka mesta spadnutý kábel na ulici Hollého medzi rodinnými domami č. 11 až 15 - hliadka oznam preverila, jednalo sa o nefunkčný rozhlasový kábel, ktorý bol hliadkou  odstránený z chodníka. Následne telefonicky požiadaná SMM s.r.o. o jeho úplné odstránenie.

Dňa 03.10.2016 o 22.07 h telefonicky oznámil anonymný oznamovateľ, že na lavičke pri bytovom dome č. 53, na ulici Dr. Clementisa nejakí chalani “hulia trávu“ – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu: L.G. z Kátova, ktorý mal pri sebe väčšie množstvo zelenej sušiny (marihuany). Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi  podľa § 171 Tr. zákona, na miesto bol privolaný kriminalistický technik OKP OR PZ Senica a príslušníci OO PZ Skalica, ktorí drogu zaistili a začali v uvedenej veci preverovanie.

Dňa 04.10.2016 telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho opitého bezdomovca, ktorý u spoluobčanov budí svojim správaním pohoršenie – hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba M.B. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený napomenutím. Menovaný po upozornení miesto opustil.

Dňa 06.10.2016 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Nad predmestí, pri kaplnke leží na zemi neznáma žena - hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená S.V. zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu, ležala na zemi a bola zranená na hlave. K zranenej bola privolaná RZP, ktorá zranenú previezla na ošetrenie do FNsP.

Dňa 07.10.2016 osobne oznámil občan mesta odcudzenie evidenčných čísiel z jeho osobného motorového vozidla na sídlisku Lúčky - vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 09.10.2016 telefonicky oznámila občianka mesta, že pred dverami jej bytu na ulici Mallého jej spí opitý muž - hliadka oznam preverila, na mieste sa nachádzal muž, ktorý bol zobudený, po výzve odmietol preukázať svoju totožnosť, preto bol predvedený na policajný útvar MsP. Overovaním bola zistená totožnosť predvedeného – J.B. z Kátova, ktorému bola uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, následne bol prepustený.

Dňa 27.09.2016 telefonicky oznámil občan mesta udalosť, že na železničnom priecestí smerom k spoločnosti Schaeffler Skalica prišlo k poškodeniu svetelnej signalizácie prechádzajúcim nákladným motorovým vozidlom – hliadka MsP oznam preverila, kontaktovala pracovníčku ŽSR, ktorá si dopravnú nehodu prevzala k vyriešeniu, taktiež  zabezpečila opravu a sfunkčnenie svetelnej signalizácie.

Dňa 27.09.2016 telefonicky oznámil občan mesta parkovanie cudzieho motorového vozidla na ulici Pivovarskej pred jeho garážou, ktoré mu bráni vo vjazde – hliadka MsP oznam preverila, vodič motorového vozidla sa na mieste priestupku nenachádzal, preto bol použitý donucovací prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Vodič sa dopustil porušenia ustanovenia § 25 ods. 1 písm. u/ zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, za ktorý mu bolo uložené napomenutie.

Dňa 28.09.2016 telefonicky oznámené predavačkou z predajne JEDNOTA, že v predajni sa pohybovali podozrivé osoby, ktorá sa snažili odcudziť kovovú pokladničku s tržbou - hliadka oznam preverila, na mieste zistila, že  skutok sa pokúšali vykonať  tri neznáme osoby, z ktorých dve bavili predavačku a tretia sa snažila odcudziť pokladničku. Pri tomto konaní boli páchatelia predavačkou vyrušení a následne z predajne utiekli. Na základe popisu páchateľov hliadka MsP vykonala miestne pátranie. Nakoľko skutok niesol znaky pokusu prečinu krádeže podľa § 14 k § 212 ods. 1 Trestného zákona, prípad si prevzali policajti OO PZ Skalica. 

Dňa 19.09.2016 osobne požiadali príslušníci Oddelenia pátrania Odboru kriminálnej polície OR PZ Senica o vykonanie spolupátrania po T. M. (bez pobytu), na ktorého bol vydaný zatykač OS Trnava – osoba bola policajtmi MsP dňa 19.09.2016 zadržaná na ulici Koreszkovej, odovzdaná príslušníkom OKP OR PZ Senica.

Dňa 19.09.2016 osobne oznámil občan obce Popudinské Močidľany odcudzenie mobilného telefónu – príslušníci MsP prípad preverili, začali objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Následným šetrením bol zistený podozrivý.  Nakoľko sa počas preverovania zistilo, že skutok vykazuje znaky prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2, písm. c/ Trestného zákona, bol spisový materiál odstúpený na OKP OR PZ Skalica.

Dňa 20.09.2016 telefonicky oznámil anonym, že cudzí rómovia obťažujú občanov predajom parfémov pred marketom TESCO – hliadka MsP oznam preverila, zistila podozrivé C.L., H.L., Z.S., a Z.S. zo Serede, ktoré sa dopustili porušenia VZN č. 6/2011 s poukazom na § 48 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo im boli udelené blokové pokuty.

Dňa 20.09.2016 telefonicky oznámil anonym spustenie zabezpečovacieho signalizačného zariadenia na stánku (predaj novín a časopisov) na ulici Pod hájkom – hliadka objekt skontrolovala, narušenie či poškodenie nezistila, následne vyrozumela majiteľa stánku.

Dňa 22.09.2016 o 22.50 h telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Pod hájkom leží na zemi muž – hliadka MsP oznam preverila, zistila totožnosť muža, ktorý bol v podnapitom stave, zranený nebol. Nakoľko sa jednalo o staršiu osobu, bol odprevadený do miesta trvalého bydliska.

Dňa 24.09.2016 o 01.00 h telefonicky oznámil občan mesta, že na Námestí slobody neznámi muž rozbíja lavičku – hliadka ihneď oznam preverila, na mieste zadržala osobu Ľ.B. z Brezna, ktorý rozbil lavičku pred Farským kostolom. Muž sa k spáchaniu skutku  doznal, bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 24.09.2014 o 02.42 h telefonicky oznámil občan mesta prevracanie kontajnerov na ulici Potočná – hliadka ihneď oznam preverila, na mieste zistila, že priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c, d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch sa dopustil M.H. zo Skalice, ktorému bola uložená bloková pokuta. Muž si neporiadok po sebe poupratoval.

Dňa 25.09.2016 o 01.10 h hliadka MsP spozorovala muža, ktorý na Námestí slobody prevrátil veľký kontajner, z ktorého vysypal odpad. Muž začal pred hliadkou MsP utekať, na výzvy nereagoval. Osoba bola následne dostihnutá.  Nakoľko muž kládol aktívny odpor a bránil sa predvedeniu za účelom podania vysvetlenia, boli mu založené služobné putá. Po predvedení bol muž stotožnený ako M.B. z Dolného Kubína, ktorý sa ku skutku doznal. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c, d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 12.09.2016 anonymne telefonicky oznámené státie vozidla zn. VW na ulici Pivovarskej, ktoré blokuje prejazd ostatným vozidlám – hliadka MsP preverením zistila, že vodič zaparkoval a nenechal predpísaný voľný pruh pre daný smer jazdy, čím obmedzil plynulosť cestnej premávky. Svojim konaním porušil  ustanovenie § 25 ods. 1, písm. u/ zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Za priestupok mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 16.09.2016 telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu v areály  detského ihriska na sídlisku SNP – hliadka oznam preverila, na mieste zistila a stotožnila osobu V.H. zo Skalice, ktorý si púšťal na ihrisku hudbu. Svojim konaním sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, vec bola vyriešená udelením blokovej pokuty.

Dňa 16.9.2016 o 23.20 h hliadka MsP vykonávala nepravidelnú kontrolu „Skalických rybníkov“ z dôvodu ochrany majetku občanov a mesta. Na mieste bola kontrolovaná osádka osobného motorového vozidla zn. Peugeot 206, senického evidenčného čísla, ktorého vodič nerešpektoval dopravnú značku zákaz vjazdu na hrádzu rybníka. Pri riešení priestupku bolo vyťažovaním zistené, že jedna osoba vo vozidle u seba prechováva plastovú krabičku s drogou marihuana, ktorú po privolaní  hliadky OO PZ Skalica policajtom dobrovoľne vydala. Nakoľko marihuna (cannabis – jeho účinná zložka THC - tetrahydrokanabinol) je zaradená v prílohe č. 1 Zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch do I. skupiny omamných látok, bolo začaté trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi  podľa § 171 ods. 1 Tr. Zákona.

Dňa 16.09.2016 o 03.58 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu pracovným strojom v okolí ulice Veselého – hliadka oznam preverila, na mieste zistila, že hluk ide z ulice Dr. Okánika, kde majiteľ rodinného domu spracovával privezený betón na terase motorovým  mechanizmom. Občan sa svojim konaním sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, vec bola vyriešená udelením blokovej pokuty.

Dňa 18.09.2016 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Hviezdoslavovej prišlo k úmyselnému poškodeniu  osobného motorového vozidla – hliadka oznam preverila, na mieste zistila, že neznámy páchateľ v nočnej dobe rozbil predné sklo na vozidle Renault Kangoo. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 09.09.2016 o 00.38 h, 02.23 h a 04.50 h telefonicky oznámené opakované rušenie nočného kľudu na ulici Boorovej č. 29 hlasnou hudbou, vykrikovaním, spievaním a pod. – hliadka MsP preverením zistila, že v rodinnom dome sa nachádzajú podnapité osoby(T.D., R.Č., R.D., E.D., D.C, M.C. zo Skalice I.B. z Duboviec), ktoré na výzvy príslušníkov MsP nereagovali, preto boli predvedené na útvar mestskej polície. Po predvedení boli následne vykonané výsluchy podozrivých a bolo začaté šetrenie vo veci priestupkov proti verejnému poriadku: rušenie nočného kľudu podľa § 47 ods. 1, písm. b/ a neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci podľa § 47  ods. 1 písm. a/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 10.09.2016 osobne oznámila občianka mesta, že jej R.T. zo Skalice jej oplzlo a vulgárne vynadal – hliadka vyzvala podozrivého na podanie vysvetlenia, tento výzvu odmietol uposlúchnuť, preto MsP vykonala jeho predvedenie s použitím donucovacích prostriedkov. Podozrivý sa po predvedení k spáchaniu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 47 ods. 1, písm. b/ a priestupku neuposlúchnutia výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci podľa § 47  ods. 1 písm. a/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch doznal a svoj čin oľutoval. Vec bola vyriešená udelením blokovej pokuty. 

Dňa 30.08.2016 telefonicky požiadali o spoluprácu príslušníci OO PZ Skalica pri preverení oznamu o vlámaní sa do bytu na ulici SNP – hliadka MsP preverením zistila, že do bytu sa vlámal resp. vykopol dvere M.P. z Piešťan, ktorému bolo v predchádzajúcich dňoch doručené rozhodnutie o zákaze vstupu. Páchateľ trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona bol na mieste zadržaný, následne bol príslušníkmi OO PZ prevezený do CPZ

Dňa 31.08.2016 o 01.10 h telefonicky požiadal občan mesta o kontrolu vinohradníckej búdy v oblasti Hliníky, nakoľko mu na mobilný telefón prišlo hlásenie o narušení objektu a on sa nachádza mimo SR – hliadka MsP vykonala dôkladnú kontrolu vinohradníckeho objektu, narušenie páchateľom zistené nebolo, výsledok bol telefonicky oznámený mejiteľovi.

Dňa 31.08.2016 telefonicky požiadali o pomoc občianska mesta pri preverení zdravotného stavu jej sestry, ktorá už 3 dni nedvíha telefón a na búchanie neotvára - hliadka po príchode na miesto na ulici Mallého zistila, že L.K. nereaguje na zvonenie a búchanie. Preto bola privolaná hliadka OO PZ, za asistencie ktorej bolo vykonané otvorenie dverí zámočníkom. L.K. sa v byte nachádzala bez viditeľného zranenia avšak zjavne pod vplyvom alkoholu. Lekárske ošetrenie nežiadala.

Dňa 01.09.2016 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Dr. Clementisa za predajňou Comisshop leží na zemi opitý bezdomovec, ktorý svojím správaním  budí verejné pohoršenie - hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba  D.R., ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený napomenutím. Menovaný po upozornení miesto opustil.

Dňa 01.09.2016 telefonicky oznámil anonym, že na vozovke smerom na Zlatnícku dolinu je spadnutý strom – hliadka oznam preverila, po príchode na mieste privolala na odstránenie stromu príslušníkov HaZZ. Do odstránenia stromu z vozovky príslušníci MsP dohliadali na bezpečnosť v cestnej premávke a dopravu operatívne riadili.  

Dňa 22.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta túlavého psa vo svojom dvore– hliadka oznam preverila, na mieste odchytila bieleho maltézskeho psíka, ktorý bol umiestnený do karanténnej stanice.  Vo večerných hodinách sa prihlásila majiteľka psíka, tento jej bol z karanténnej stanice vydaný. Majiteľka bola vyriešená napomenutím za spáchanie priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. – porušenie VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica.

Dňa 23.08.2016 telefonicky oznámila občianska z Mierovej ulice, že majú na chodoch do domu hada - hliadka oznam preverila, jednalo sa o užovku obyčajnú, ktorú policajti odchytili a vypustili do voľnej prírody.

Dňa 24.08.2016 o 03.38 h telefonicky požiadal občan mesta o asistenciu pri kontrole jeho predajne na Potočnej ulici, nakoľko mu signalizačné zariadenie oznamuje narušenie objektu – hliadka MsP vykonala kontrolu objektu, narušenie páchateľom nebolo zistené, jednalo sa o chybu signalizácie.

Dňa 24.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta agresívneho psa bez majiteľa pred predajňou Diskont na sídlisku Trávniky - hliadka oznam preverila, zistená majiteľka psa I.D. zo Skalice, ktorá si psa prevzala. Majiteľka bola vyriešená blokovou pokutou za spáchanie priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. – porušenie VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica.

Dňa 25.08.2016 požiadal občan mesta o získanie správy o svojej manželke o ktorú má obavu, nakoľko odišla v pokročilom štádiu tehotenstva do FNsP, on ostal doma pri deťoch, nemá o nej žiadnu správu a v nemocnici mu nedvíhajú telefón – preverením vo FNsP bolo zistené, že pani je v poriadku, správa odovzdaná žiadateľovi. 

Dňa 18.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho muža pri vozovke na ulici Vally – hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba  J. Z. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený blokovou pokutou. napomenutím. Menovaného si z miesta odviedli rodinní príslušníci.  

Dňa 19.08.2016 telefonicky oznámila pracovníčka čerpacej stanice, že tam na zemi leží opitý neznámy muž - - hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba  D. R.  zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený napomenutím. Menovaný po upozornení miesto opustil.

Dňa 19.08.2016 telefonicky požiadal príslušník OO PZ Skalica, vykonávajúci stálu službu o spoluprácu pri zvládnutí agresívneho pacienta vo FNsP Skalica, ktorý čaká na prevoz do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok – spolupráca poskytnutá, jednalo sa o R.D. zo Skalice, ktorý bol privezený do nemocnice po pokuse o samovraždu. Pacient bol zvládnutý a RZP prevezený do Pezinka.

Dňa 20.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta nezhody so susedou - hliadka oznam preverila a zistila, že A.K. sa oznamovateľke vyhrážala poškodením majetku. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 21.08.2016 oznámil pracovník FNsP nezákonné státie osobných motorových vozidiel bez príslušného označenia na vyhradených parkoviskách pre ZŤP - hliadka oznam preverila, na mieste boli zistené motorové vozidlá zn. Hyundai a Suzuki, ktoré nemali označenie ako vozidlá prepravujúce ZŤP a stáli na vyhradených parkoviskách. Nakoľko sa pri vozidlách nenachádzali vodiči, boli v súlade so zákonom na ne umiestnené technické prostriedky na zabránenie odjazdu. Priestupky boli následne vyriešené udelením blokovej pokuty. 

Dňa 09.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta neporiadok na detskom ihrisku, sídlisko SNP – hliadka MsP preverením zistila, že detskom ihrisku sa v tráve nachádza asi 10 fliaš od alkoholu. Cestou aktivačných prác bolo zabezpečené obnovenie poriadku v areály detského ihriska. V súvislosti s opakovanými sťažnosťami na požívanie alkoholu a rušenie nočného kľudu mládežou na detskom ihrisku budú hliadky MsP velené k opakovaným nepravidelným kontrolám dodržiavania verejného poriadku.


Dňa 12.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta, že za OC MAX je skupina mladých ľudí, ktorí tu pijú a robia neporiadok - oznam hliadkou preverený, zistený a stotožnený E. D. zo Skalice, ktorý požíval alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Konanie podozrivého kvalifikované ako priestupok spáchaný porušením VZN mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica. Priestupok bol vyriešený udelením blokovej pokuty.


Dňa 12.08.2016 o 23.28 h telefonicky oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu na ulici Pod hájkom pri vchode č. 23 – oznam hliadkou preverený, osoby stotožnené ako P. Š., R. P., H. S. a F. K. zo Skalice, ktorí sa správali hlučne a rušili nočný kľud. Konanie bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/  zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený udelením blokovej pokuty.


Dňa 13.08.2016 osobne oznámil občan mesta, že má svoj byt už dva dni vytápaný vodou z bytu nad ním - hliadka zabezpečila telefonický kontakt na majiteľa bytu, ktorý sa nachádzal v zahraničí. Po oboznámení sa zo situáciou prisľúbil čo najskorší návrat tak, aby zabránil ďalším škodám. Po telefonickom dohovore sa do piatich hodín vrátil do SR a zabezpečil odstránenie poruchy vo svojom byte.


Dňa 13.08.2016 oznámil občan mesta ležiaceho a opitého bezdomovca pri II. ZŠ na ulici Mallého, ktorý budil verejné pohoršenie - hliadka oznam preverila, na mieste bola zistená a stotožnená osoba  M. B. , ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, zranený nebol. Menovaný sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, priestupok bol vyriešený napomenutím. Menovaný po upozornení miesto opustil. 


Dňa 01.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta bitku bezdomovcov na sídlisku SNP pri vchode č. 11 – hliadka MsP preverením zistila, že R T. zo Skalice fyzicky napadol  F. M. zo Skalice (2 krát ho rukou udrel do tváre), pričom mu nespôsobil žiadne zranenie. Skutok riešený ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupok vyriešený udelením blokovej pokuty priestupcovi – R. T. zo Skalice.


Dňa 02.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta pitie alkoholu bezdomovcom pred predajňou Jednota na ulici Predmestie – oznam hliadkou preverený, osoba stotožnená ako Š. B. zo Skalice ktorý požíval alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Konanie Š. B. kvalifikované ako priestupok spáchaný porušením VZN mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica. Priestupok bol vyriešený udelením blokovej pokuty.


Dňa 02.08.2016 telefonicky oznámil poškodený odcudzenie finančnej hotovosti z peňaženky vo firme ZLK v Skalici - hliadka oznam preverila, zabezpečila záznamy bezpečnostného kamerového systému firmy, na základe ktorého zistila podozrivého z vykonania krádeže. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.


Dňa 05.08.2016 telefonicky oznámila občianka mesta, že jej neznámy páchateľ na ulici Pod hájkom odcudzil bicykel - hliadka oznam preverila. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.


Dňa 05.08.2016 telefonicky oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu z reštaurácie Srdiečko na ulici Pplk. Pľjušťa - hliadka preverením zistila, že v reštaurácii je hudobná produkcia. Usporiadateľ bol vyzvaný, aby produkciu stíšil tak, aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu. Vec vyriešená napomenutím, ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/  zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.


 

        A R C H Í V:

 

Zodpovedá: Mgr. Ferdinand Mach