MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Aktuality z činnosti
 

Dňa 07.02.2017 telefonicky požiadali príslušníci OO PZ Skalica o vykonanie spolupátrania po osobnom motorovom vozidle a jeho vodičovi, ktoré spôsobilo v Senici dopravnú nehodu so zranením chodca a z miesta dopravnej nehody ušlo – príslušníci MsP Skalica vykonali kontrolu prichádzajúcich vozidiel smerom od obce Mokrý Háj do Skalice, podozrivé vozidlo zaznamenané nebolo.

Dňa 07.02.2017 telefonicky požiadali príslušníci OO PZ Skalica o vykonanie spoločného zákroku v rodinnom dome na ulici Predmestie voči agresívnemu mužovi, ktorý napádal svojho otca - príslušníci MsP Skalica vykonali súčinnosť pri služobnom zákroku, podozrivú osobu sa podarilo ukludniť, vec ďalej doriešili príslušníci OO PZ.

Dňa 07.02.2017 telefonicky oznámil anonym, že na ulici Dr. Clementisa sa pohybuje  podozrivý muž, ktorý sa vydáva za hluchonemého, zvoní pri dverách bytov a pýta peniaze – hliadka oznam preverila, muža stotožnila ako Jurija B. z Ukrajiny, ktorý nebol hluchonemý a na uskutočnenie zbierky nemal povolenie. Podozrivý bol vyriešený v spolupráci s OKP OR PZ Skalica.

Dňa 10.02.2017 telefonicky oznámil pracovník SBS v Hypermarkete Tesco, že na verejných WC spí opitý bezdomovec - oznam bol preverený, jednalo sa M.B. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Podozrivý bol vyriešený napomenutím za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. l písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. nakoľko svojim  konaním vzbudil verejné pohoršenie.

Dňa 10.02.2017 telefonicky oznámila občianka mesta nález nehybného tela muža v časti „Vysoké pole“ v k.ú. Skalica - oznam bol príslušníkmi MsP preverený, jednalo sa o náhle úmrtie muža, ktorý bol následne stotožnený ako občan Skalice. K úmrtiu došlo z nezistených príčin, preto bola na miesto privolaná lekárska služba a vyrozumený príslušníci OKP OR PZ Skalica a OO PZ Skalica, ktorý si oznam na mieste prevzali.

Dňa 30.01.2017 telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho psa pred „Pivným barom“ za predajňou Billa, ktorý je na tomto mieste bez majiteľa už dlhšiu dobu - oznam bol preverený, jednalo sa o kríženca bielej farby, ktorý bol viditeľne podchladený. Pes bol umiestnený do „Odchytovej a karanténnej stanice“, kde bolo o neho príslušníkmi MsP adekvátne postarané.

Dňa 31.01.2017 telefonicky požiadal príslušník stálej služby Obvodného oddelenia Policajného zboru Skalica o preverenie oznamu týkajúceho sa dopravnej nehody na Kráľovskej ulici v časti na „Zelenom moste“ – hliadka oznam preverila, jednalo sa o škodovú udalosť vzniknutú medzi vozidlo Ford Mondeo a vozidlom Škoda Fábia. Príslušníci MsP vykonávali reguláciu a usmerňovanie cestnej premávky s cieľom zaistenia bezpečnosti až do doby odstránenia havarovaných vozidiel.

Dňa 03.02.2017 telefonicky oznámil pracovník ŽSR, že osobné motorové vozidlá blokujú vjazd a výjazd na pozemok železníc, kde je umiestnená nádrž na palivo pre vlaky  - oznam bol preverený, jednalo sa o 5 vozidiel, ktoré stáli vo vjazde a výjazde z pozemku, čím porušili ustanovenie § 25 ods. 1 písm. u/ zákona č. 8/2009 Z.z.. Nakoľko sa pri vozidlách nenachádzali vodiči, boli v súlade so zákonom na ne umiestnené technické prostriedky na zabránenie odjazdu. Priestupky boli následne vyriešené napomenutím.

Dňa 23.01.2017 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Sasinkovej odchytila túlavého psa - hliadka MsP psa prevzala a umiestnila ho do svojej Odchytovej a karanténnej stanice.

Dňa 24.01.2017 telefonicky požiadala zamestnankyňa chirurgickej ambulancie FNsP o spoluprácu pri ošetrení a vyšetrení agresívnej a vulgárne sa správajúcej pacientky – hliadka MsP súčinnosť poskytla, pacientka bola stotožnená ako Z.T. zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu.

Dňa 25.01.2017 telefonicky oznámila občianka mesta dvoch popíjajúcich mužov pri NAY elektrodome – hliadka MsP oznam preverila, osoby stotožnila ako R.M. a P.B. zo Skalice. Podozriví spáchali priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s odkazom na priestupok spáchaný porušením VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica, za čo im bola udelená bloková pokuta.

Dňa 18.01.2017 prijali príslušníci MsP oznam od občianky mesta, že našla zúboženého psa, ktorý je uviazaný o drevený stĺp oplotenia vetrolamu na poly smerom na obec Sudoměřice, asi 2 km od mesta  - hliadka MsP ihneď oznam preverila, na popísanom mieste našla na hrubej reťazi uviazaného mladého psa, ktorého sa takýmto spôsobom zbavil majiteľ. Psík bol následne prevezený do Odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 19.01.2017 telefonicky oznámil vrátnik FNsP Skalica, že majú v budove opitého muža, ktorý svojim výzorom a správaním budí verejné pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila Š.B. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a nevhodne sa správal. Nakoľko osoba nebola zranená, bola vyzvaná, aby nestupovala do budovy FNsP. Konanie Š.B. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 20.01.2017 telefonicky oznámil občan mesta dve ležiace osoby na koľajniciach neďaleko budovy stanice ŽSR – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osoby  J.D a A.H. zo Skalice, ktorí boli značne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko osoby neboli zranené, boli vyzvané, aby nestupovali do koľajiska. Konanie J.D. a A.H. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 12.01.2017 telefonicky požiadal o spoluprácu príslušník stálej služby OO PZ Skalica pri preverení oznamu o prichytení osoby pri krádeži tovaru v HM Tesco – príslušníci MsP oznam preverili, na mieste bol stotožnený M.V. z Holíča, ktorý bol podozrivý z priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Následnou lustráciou v príslušných evidenciách bolo zistené, že M.V. sa dopustil opakovanej krádeže, čiže bol za obdobný čin v posledných 12 mesiacoch postihnutý. Z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/ Tr. zákona bola vec na mieste odovzdaná príslušníkom OO PZ do trestného konania.

Dňa 13.01.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Záhradnej pri kontajneroch leží na zemi opitý muž, čím budí u ostatných občanov pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu ako J.H. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a nevládal vstať. Nakoľko osoba nebola zranená, boli vyrozumení rodinní príslušníci, ktorý ju odviedli do miesta bydliska. Konanie J.H. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 13.01.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že na parkovisku pri NAY elektrodom leží na zemi opitý muž, čím budí u ostatných občanov pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu ako S.V. zo Borského Svätého Jura, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko osoba nebola zranená, boli vyrozumený syn, ktorý S.V. odviedol do miesta bydliska. Konanie podozrivého bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 15.01.2017 telefonicky oznámil občianka mesta vykradnutie jej vinohradníckej búdy v lokalite „Mokré hory“ neznámym páchateľom – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistila, že NP poškodil visiace zámky a vypáčil dvere do vinohradníckeho domčeka a dvere domčeka na náradie. Nakoľko konanie páchateľa naplnilo znaky prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/ Tr. zákona, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ.

Dňa 04.01.2017 osobne oznámil občan mesta pretrvávajúce problémy so susedou na sídlisku Lúčky, ktorá narušuje občianske spolunažívanie krikom búchaním a vulgarizmami  - vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb..

Dňa 05.01.2017 oznámila občianka mesta, že ju v byte na ulici L. Svobodu č.19 navštívil neznámy muž, ktorý sa jej predstavil ako P.H. zo štatistického úradu. Oznamovateľka mu na vyzvanie poskytla osobné údaje a informácie a teraz má obavu, či sa nejednalo o podvodníka a tento jej údaje nezneužije – oznam bol preverený na Štatistickom úrade SR v Banskej Bystrici kde uviedli, že P.H. je ich zamestnanec a na vybratých adresách v Skalici vykonáva štatistický prieskum. O tejto skutočnosti bola informovaná oznamovateľka.

Dňa 05.01.2017 oznámil občan mesta, že po Vinohradníckej ulici chodí starší muž v župane – hliadka oznam preverila, muža našla na ulici Nad predmestím. Bolo zistené, že sa jedná o J.Ž., ktorý bol dezorientovaný, zranený však nebol. Hliadka muža odviezla do miesta trvalého bydliska, kde si ho prevzala manželka.


 

        A R C H Í V:

 

Zodpovedá: Mgr. Ferdinand Mach