MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Aktuality

 

Dňa 09.05.2017 telefonicky oznámila občianka mesta, že pri návrate domov do bytového domu č. 10 na Športovej ulici zistila poškodenú FAB vložku na dverách bytu a nemôže sa dostať dovnútra – hliadka oznam ihneď preverila. Na mieste zistila, že FAB vložka dverí je zlomená a do bytu bolo násilne vniknuté. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 Tr. zákona v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 Tr. zákona, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica. 

Dňa 10.05.2017 osobne oznámil občan mesta krádež uzamknutého pánskeho bicykla pri predajni Billa – hliadka oznam preverila. Vo veci priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. bolo príslušníkom MsP začaté objasňovanie.

Dňa 12.05.2017 telefonicky oznámil majiteľ predajného stánku na mestskej tržnici krádež pokladničky s finančnou hotovosťou vo výške 400,- Eur – hliadka oznam preverila. Na mieste zistila, že ku krádeži prišlo dňa 11.05.2017. Nakoľko sa podľa výšky spôsobenej škody jedná o prečin krádeže, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 03.05.2017 telefonicky oznámila občianka mesta stojace vozidlo zn. BMW vo vjazde k predajni na ulici Mazúrova, čím bráni zásobovaniu obchodu – hliadka oznam na mieste preverila, bol stotožnený vodič, ktorý sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. l/ zák. č. 372/90 Zb. s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 1 písm. u/ zák. č. 8/2009 o cestnej premávke. Za spáchanie priestupku bola vodičovi uložená bloková pokuta

Dňa 06.05.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že za predajňou „Športka“ leží na zemi neznámy muž, ktorý budí verejné pohoršenie – hliadka oznam preverila, na mieste stotožnila bezdomovca V.H. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a ležal v mieste pri nakladacej rampe predajne. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ bol priestupca vyriešený napomenutím.

Dňa 07.05.2017 o 02.55 h požiadala hliadka OO PZ Skalica o spoluprácu v pátraní po nezvestných maloletých M.D. a D.V., obidvaja zo Skalice, ktorí neprišli domov – maloletí boli v čase o 03.15 h vypátraní na ulici Mallého, vo vchode č. 4, kde spali na schodisku. K príčine nezvestnosti sa vyjadrili, že chceli prespať u kamaráta, no jeho rodičia im to nedovolili. Vec bola oznámená  na ÚPSVaR, maloletých si na mieste prevzal otec.

Dňa 24.04.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že pri Jezuitskom kostole neznámy muž rozhadzuje smetné koše – hliadka oznam na mieste preverila, stotožnený podozrivý E.S. zo Skalice, ktorý sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zák. č.  372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu bola uložená bloková pokuta. Priestupca smetné koše  na vyzvanie upratal a vrátil na pôvodné miesto.

Dňa 27.04.2017 telefonicky požiadala o informáciu občianka mesta, ktorej dcéra navštevuje III. ZŠ Skalica, či budú príslušníci MsP i nasledujúcom období pokračovať v usmerňovaní dopravy pri škole, nakoľko má strach o bezpečnosť svojho dieťaťa kvôli nedisciplinovaným vodičom, ktorí parkujú a prechádzajú vozidlami okolo školy – občianka bola ubezpečená, že policajti MsP budú pokračovať v riadení dopravy a zaisťovaní bezpečnosti v okolí školy.

Dňa 28.04.2017 hliadke oznámila pracovníčka chránenej dielne – kamerový systém MsP, že v čakárni autobusovej stanice sedí starý pán v pyžame a papučiach - príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde stotožnili P.R. z Kátova, r.n.1940. Preverovaním bolo zistené, že pán odišiel z FNsP Skalica, kde mal čakať na príchod sanitky. Pacient bol hliadkou prevezený naspäť do FNsP.

Dňa 17.04.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že videl ako skupina chalanov prechádzala po parkovisku na ulici Dr. Clementisa a jeden z nich odtrhol stierač zo zaparkovaného vozidla – príslušníci MsP oznam ihneď preverili, na ulici Mallého zistili pohyb osôb - mlad. K.M a mlad. E.M. zo Skalice, ktorí boli silno pod vplyvom alkoholu. Vyťažením bolo zistené, že mlad. K.M. poškodil stierač na osobnom, motorovom vozidle zn. Nissan Micra, čím sa dopustil priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Vo veci bolo príslušníkom MsP začaté objasňovanie.

Dňa 19.04.2017 telefonicky oznámil pracovník SBS predajne LIDL, že prichytil zákazníka pri krádeži tovaru – hliadka oznam preverila, na mieste ako podozrivého stotožnila J.M. zo Skalice, ktorý sa krádežou dopustil priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupcovi bola na mieste uložená bloková pokuta, odcudzený tovar bol vrátený do predajne.

Dňa 20.04.2017 osobne oznámila občianka mesta odcudzenie uzamknutého dámskeho bicykla z vchodu bytového domu na Pelíškovej ulici – poškodená bola vypočutá k okolnostiam krádeže, popisu odcudzenej veci a spôsobenej škode. Príslušník MsP začal objasňovanie vo veci priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 21.04.2017 telefonicky oznámila občianka mesta nález finančnej hotovosti vo výške 100,- Eur v bankomate umiestnenom na predajni Billa – príslušníkmi MsP bol s nálezkyňou spísaný záznam o prevzatí – odovzdaní nájdenej veci. Finančná hotovosť bola následne odovzdaná do ČSOB banky, aby mohla byť vrátená majiteľovi.

Dňa 10.04.2017 telefonicky požiadala príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri regulovaní dopravy, nakoľko neznámy občan oznámil uloženie bomby na Okresnom súde Skalica – príslušníci MsP poskytli spoluprácu pri regulovaní dopravy na križovatkách Námestie slobody – ulica Ružová a Námestie slobody – ulica Potočná počas uzatvorenia okolia námestia pri policajnej prehliadke budovy OS. 

Dňa 12.04.2017 anonymne telefonicky občan oznámil vozidlá stojace pri žltej súvislej čiare na ulici Športová – hliadka oznam preverila, zistila porušenie § 22 ods. 1, písm. l/ zák. č. 372/90 Zb. priestupkoch.  Nakoľko sa vodiči pri vozidlách nezdržiavali, boli na ne umiestnené výzvy k podaniu vysvetlenia podľa zákona SNR č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii v znení zákona NR SR č. 250/1994 Z.z. Vodiči – priestupci boli následne vyriešení podľa platného zákona.

Dňa 12.04.2017 anonymne oznámil občan mesta, že na ulici Pelíškovej sú dvaja mladíci, ktorí robia neporiadok – hliadka oznam preverila, na mieste zistila totožnosť osôb, jednalo sa o J.H. zo Senice a D.D. zo Skalice, ktorí znečistili verejné priestranstvo odpadkami. Menovaní sa dopustili priestupku proti verejného poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorí im bola uložená bloková pokuta.

Dňa 14.04.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že na ceste do Zlatníckej doliny havarovalo osobné motorové vozidlo – hliadka oznam preverila, na mieste zistila, že sa jedná o vozidlo pizzérie zo Skalice, ktorého vodič nezvládol riadenie a havaroval. Nakoľko sa jednalo o dopravnú nehodu, vec si prevzalo príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 15.04.2017 o 16.24 h lekár FNsP Skalica oznámil útek pacienta A.H. zo Senice, ktorý mal byť prevezený do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok – hliadka MsP vykonala miestne pátranie v k.ú. mesta Skalica, s cieľom vypátrať pacienta. O 21.30 h bol A.H. vypátraný na ulici Dr. Clementisa. Na miesto bola privolaná RzP, ktorá pacienta odviezla k odbornému ošetreniu.

Dňa 04.04.2017 telefonicky oznámila občianska mesta podvodný a nepovolený predaj parfémov neznámymi mužom a ženami na parkovisku pri predajni Tesco - oznam bol preverený, hliadka na mieste zistila totožnosť osôb: H.L., Z.S. a M.S. všetci zo Serede, ktorí vykonávali nepovolený pouličný predaj napodobenín značkových parfémov. Za porušenie § 48 Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, s odkazom na VZN č. 6/2011 – Trhový poriadok mesta Skalica, bola každému priestupcovi uložená bloková pokuta Po vyriešení priestupku osoby opustili mesto. 

Dňa 06.04.2017 oznámila občianka mesta, že na tržnici našla cudziu peňaženku s vyššou sumou peňazí a bankomatovými kartami – hliadka sa dostavila na miesto, kde prevzala od nálezkyne dámsku peňaženku s bankomatovými kartami a finančnou hotovosťou vo výške 360,- EUR. Preverovaním bolo zistené, že peňaženku stratila občianka z obce Petrova Ves, ktorá bola  telefonicky vyrozumená a peňaženka jej bola ihneď vrátená.

Dňa 08.04.2017 o 11.55 h oznámil občan mesta opitého mladíka, ktorý leží polonahý na zemi na ulici Hurbanovej – hliadka oznam preverila, osobu stotožnila ako F.D. (r.n. 1993) z Rohožníka, ktorý bol silno pod vplyvom alkoholu a ležal vyzlečený z teplákov na zemi. Menovaný po opakovanom upozornení a za pomoci hliadky miesto dopustil. Nakoľko sa dopustil priestupku proti verejnému poriedku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, bola mu po vytriezvení uložená bloková pokuta.

Dňa 27.03.2017 telefonicky oznámili z detského oddelenie FNsP problémy s rómskou rodinou, ktorá verbálne a fyzicky napadla personál oddelenia pre ich hospitalizované dieťa - oznam bol preverený, hliadka na mieste zistila, že prišlo k verbálnemu a fyzickému napadnutiu zdravotnej sestry rodinou zo Šaštína-Stráží. Zamestnankyňa FNsP utrpela zranenie, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Príslušníci MsP začali objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 27.03.2017 o 23.45 h telefonicky požiadal spolumajiteľ f. Západoslovenské tlačiarne o spoluprácu pri kontrole objektu, ktorý signalizuje narušenie – hliadka objekt za prítomnosti majiteľa skontrolovala, násilné vniknutie, resp. poškodenie objektu zistené nebolo.

Dňa 29.03.2017 telefonicky oznámila občianka mesta opitého muža ležiaceho v tráve pri autoservise „Horňák“, ktorý budí verejné pohoršenie - príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde sa nachádzal V.H. zo Skalice, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Po upozornený miesto opustil, za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb. bol vyriešený napomenutím.

Dňa 22.03.2017 osobne oznámila občianka mesta odcudzenie dámskeho horského bicykla z vchodu bytového domu na ulici Pod hájkom – hliadka oznam preverila, príslušník MsP  začal objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zák. č. Zák. č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch.

Dňa 22.03.2017 o 19.16 h telefonicky oznámil občan mesta nájdenie malého chlapca vo vchode ich bytového domu na ulici Pod hájkom, ktorý mu povedal, že sa „stratil“ – hliadka oznam preverila, na mieste zistila prítomnosť maloletého chlapca, ktorý ťažko komunikoval pre vadu reči. Vyťažením bolo zistené, že ide o 7-ročného S.Š., ktorý je v pestúnskej starostlivosti. Maloletý ďalej uviedol, že hľadá maloletého „brata“ T.S. (r.n. 2006), ktorý je s ním v pestúnskej starostlivosti a tiež sa stratil. Hliadka MsP spoločne s príslušníkmi OO PZ Skalica vypátrala mal. T.S., následne obidvoch maloletých odovzdali pestúnom.

Dňa 25.03.2017 o 01.07 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu vo vchode bytového domu na ulici Mallého - príslušníci oznam preverili, zistili páchateľa T.L. zo Skalice, ktorý sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku - rušenia nočného kľudu podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 15.03.2017 telefonicky oznámil občan mesta zabudnutý notebook na poštových schránkach vo vchode bytového domu Lúčky 1 – príslušníci MsP oznam preverili, zistili majiteľa notebooku, ktorý si počítač vo vchode zabudol. Vec majiteľovi na mieste odovzdali.

Dňa 17.03.2017 telefonicky oznámila predavačka Coop Jednota na Potočnej ulici, že majú opakovane vo vestibule bezdomovcov, ktorí tam pijú alkohol a obťažujú zákazníkov – hliadka oznam preverila, na mieste zistila podozrivých R.M., D.D., obidvaja zo Skalice. Podozriví požívali alkoholické nápoje na verejnosti prístupnom mieste, čím sa dopustili  priestupku podľa § 48 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s poukazom na platné VZN č. 1/2005 o zákaze požívania alkoholických nápojov na ver. príst. miestach na území mesta Skalica. Za priestupok bola priestupcom uložená bloková pokuta.  

Dňa 19.03.2017 telefonicky oznámila občianka mesta, že odchytila túlavého psa rasy Yorkshire na ulici Veľkomoravskej - príslušníci oznam preverili, psíka umiestnili do odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 06.03.2017 telefonicky oznámila zamestnankyňa domova sociálnych služieb útek klienta, ktorý trpí mentálnou retardáciou – bolo vykonané miestne pátranie po slabomyseľnom D.R., ktorý bol nájdený príslušníkmi MsP na železničnej trati smerom na Sudoměřice, asi 1 km za mestom. Klient bol nezranený, následne bol odovzdaný naspäť do soc. zariadenia.

Dňa 09.03.2017 telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri preverení oznamu, podľa ktorého na ulici Nádražnej nemôže lekár RZP zvládnuť ošetrenie agresívneho pacienta – hliadka oznam preverila, na mieste zistila, že sa jedná o A.M. zo Skalice, ktorý „pojedol“ lieky, odmieta ošetrenie a je agresívny. Pacient za asistencie hliadky MsP nastúpil do sanitného vozidla a bol odvezený na ošetrenie do FNsP.

Dňa 10.03.2017 telefonicky oznámil občan mesta opitého muža ležiaceho pri vchode bytového domu č. 25 na ulici L. Svobodu, ktorý budí verejné pohoršenie - príslušníci MsP oznam preverili, na mieste stotožnili I.I. zo Skalice, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, no zranený nebol. Po príchode hliadky sa zodvihol a z miesta odišiel. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona č. 372/1990 Zb., bol vyriešený napomenutím.

Dňa 27.02.2017 telefonicky oznámil anonym, že po ulici Mallého sa pohybuje  dezorientovaný starší muž - oznam bol preverený, hliadka zistila, že sa jedná o J.Ž.  zo Skalice, rok narodenia 1940, ktorý v dôsledku choroby nevedel kde sa nachádza a ako sa dostane domov. Nakoľko muž nebol zranený, bol príslušníkmi MsP odvezený do miesta trvalého bydliska a odovzdaný manželke.

Dňa 27.02.2017 osobne oznámil F.P. zo Skalice, že mu neznámy páchateľ odcudzil zo stojanu na ulici Nádražnej uzamknutý horský bicykel – hliadka oznam preverila, príslušník MsP  začal objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb.  

Dňa 28.02.2017 telefonicky oznámil občan mesta opitého bezdomovca pri predajni Comisshop, ktorý svojim správaním budí verejné pohoršenie - príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde sa nachádzal Ľ.H. zo Skalice, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Pri príchode hliadky bezdomovec vytiahol z bundy nôž, ktorým si chcel podrezať hrdlo. V sebapoškodení mu bolo hliadkou zabránené. Príslušníci MsP vyrozumeli RZP, ktorá menovaného za asistencie OO PZ previezla k odbornému vyšetreniu do psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok.  

Dňa 05.03.2017 požiadali policajti OO PZ Skalica o spoluprácu pri poskytnutí asistencie pri ošetrení agresívneho psychiatrického pacienta v rodinnom dome na ulici Predmestie – na mieste zistené, že J.H. zo Skalice požil alkoholické nápoje a neužil predpísané lieky na svoju psychiatrickú chorobu. Pacient bol zmätený, dezorientovaný a agresívny. Hliadka MsP poskytla asistenciu RZP pri ošetrení pacienta.

Dňa 21.02.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že za bývalým podnikom „MOVIS“ v k.ú. Skalica našiel dvoch psov -– príslušníci MsP Skalica oznam preverili, na mieste odchytili dvoch túlavých psov, ktorí boli umiestnení do odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 21.02.2017 oznámila osobne na oddelení MsP Skalica občianka mesta, že bola svedkom dopravnej nehody, z ktorej páchateľ ušiel - príslušníci MsP oznamovateľku vyťažili, následne vec podľa miestnej a vecnej príslušnosti ihneď postúpili policajtom OO PZ Skalica. Príslušníci OO PZ Skalica si svedkyňu prevzali k podaniu vysvetlenia.

Dňa 22.02.2017 o 23.22 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu na ulici L. Svobodu - oznam bol príslušníkmi MsP preverený, ako podozrivý bol zistený mlad. E.M. zo Skalice, ktorý sa dopustil rušenia nočného kľudu podľa § 47 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/90 Zb.. Menovaný bol za prítomnosti rodičov za priestupok vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 24.02.2017 telefonicky oznámil vodič MHD státie osobného motorového vozidla na zastávke autobusu pri ZOC MAX, čím bráni prejazdu a parkovaniu autobusu - oznam bol príslušníkmi MsP preverený, jednalo sa o vozidlo zn. AUDI s ev. číslom BL. Nakoľko sa pri vozidle vodič nenachádzal, bol v súlade so zákonom na vozidlo umiestnený technický prostriedok na zabránenie odjazdu. Vodičovi bola za spáchanie priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. l/ zákona č. 372/90 Zb., s poukazom na § 25 ods. 1 písm. f/ zákona č. 8/2009 Z.z., uložená bloková pokuta.

Dňa 13.02.2017 telefonicky oznámil anonym otvorenú rozvodnú elektrickú skriňu zo zadnej časti Domu kultúry – príslušníci MsP Skalica oznam preverili, následne zabezpečili uzatvorenie  rozvodnej skrine.

Dňa 17.02.2017 telefonicky oznámila vedúca predajne LIDL, že zadržali páchateľku krádeže - príslušníci MsP Skalica oznam preverili, na mieste zistili totožnosť podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb.. Za priestupok jej bola  uložená bloková pokuta. 

Dňa 07.02.2017 telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri preverení oznamu týkajúceho sa pohybu podozrivých osôb, ktoré na ulici Pelíškova zvonia na zvončeky bytov – hliadka MsP oznam preverila, následne zistila totožnosť mužov, ktorú si overila. Jednalo sa o pracovníkov Slovak Telekom, ktorí vykonávali servis siete.

Dňa 18.02.2017 o 23.55 h telefonicky oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu v bytovom dome na adrese Mallého 13 - oznam bol príslušníkmi MsP preverený, jednalo sa o rušenie nočného kľudu krikom a hlučným správaním, čím bolo porušené ustanovenie § 47 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/90 Zb.. Priestupcovi bola uložená bloková pokuta.

Dňa 19.02.2017 priniesla občianka mesta bielo-hnedého psa rasy Jack Russel, ktorého našla v k.ú. mesta – pes bol umiestnený do odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 07.02.2017 telefonicky požiadali príslušníci OO PZ Skalica o vykonanie spolupátrania po osobnom motorovom vozidle a jeho vodičovi, ktoré spôsobilo v Senici dopravnú nehodu so zranením chodca a z miesta dopravnej nehody ušlo – príslušníci MsP Skalica vykonali kontrolu prichádzajúcich vozidiel smerom od obce Mokrý Háj do Skalice, podozrivé vozidlo zaznamenané nebolo.

Dňa 07.02.2017 telefonicky požiadali príslušníci OO PZ Skalica o vykonanie spoločného zákroku v rodinnom dome na ulici Predmestie voči agresívnemu mužovi, ktorý napádal svojho otca - príslušníci MsP Skalica vykonali súčinnosť pri služobnom zákroku, podozrivú osobu sa podarilo ukludniť, vec ďalej doriešili príslušníci OO PZ.

Dňa 07.02.2017 telefonicky oznámil anonym, že na ulici Dr. Clementisa sa pohybuje  podozrivý muž, ktorý sa vydáva za hluchonemého, zvoní pri dverách bytov a pýta peniaze – hliadka oznam preverila, muža stotožnila ako Jurija B. z Ukrajiny, ktorý nebol hluchonemý a na uskutočnenie zbierky nemal povolenie. Podozrivý bol vyriešený v spolupráci s OKP OR PZ Skalica.

Dňa 10.02.2017 telefonicky oznámil pracovník SBS v Hypermarkete Tesco, že na verejných WC spí opitý bezdomovec - oznam bol preverený, jednalo sa M.B. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Podozrivý bol vyriešený napomenutím za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. l písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. nakoľko svojim  konaním vzbudil verejné pohoršenie.

Dňa 10.02.2017 telefonicky oznámila občianka mesta nález nehybného tela muža v časti „Vysoké pole“ v k.ú. Skalica - oznam bol príslušníkmi MsP preverený, jednalo sa o náhle úmrtie muža, ktorý bol následne stotožnený ako občan Skalice. K úmrtiu došlo z nezistených príčin, preto bola na miesto privolaná lekárska služba a vyrozumený príslušníci OKP OR PZ Skalica a OO PZ Skalica, ktorý si oznam na mieste prevzali.

Dňa 30.01.2017 telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho psa pred „Pivným barom“ za predajňou Billa, ktorý je na tomto mieste bez majiteľa už dlhšiu dobu - oznam bol preverený, jednalo sa o kríženca bielej farby, ktorý bol viditeľne podchladený. Pes bol umiestnený do „Odchytovej a karanténnej stanice“, kde bolo o neho príslušníkmi MsP adekvátne postarané.

Dňa 31.01.2017 telefonicky požiadal príslušník stálej služby Obvodného oddelenia Policajného zboru Skalica o preverenie oznamu týkajúceho sa dopravnej nehody na Kráľovskej ulici v časti na „Zelenom moste“ – hliadka oznam preverila, jednalo sa o škodovú udalosť vzniknutú medzi vozidlo Ford Mondeo a vozidlom Škoda Fábia. Príslušníci MsP vykonávali reguláciu a usmerňovanie cestnej premávky s cieľom zaistenia bezpečnosti až do doby odstránenia havarovaných vozidiel.

Dňa 03.02.2017 telefonicky oznámil pracovník ŽSR, že osobné motorové vozidlá blokujú vjazd a výjazd na pozemok železníc, kde je umiestnená nádrž na palivo pre vlaky  - oznam bol preverený, jednalo sa o 5 vozidiel, ktoré stáli vo vjazde a výjazde z pozemku, čím porušili ustanovenie § 25 ods. 1 písm. u/ zákona č. 8/2009 Z.z.. Nakoľko sa pri vozidlách nenachádzali vodiči, boli v súlade so zákonom na ne umiestnené technické prostriedky na zabránenie odjazdu. Priestupky boli následne vyriešené napomenutím.

Dňa 23.01.2017 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Sasinkovej odchytila túlavého psa - hliadka MsP psa prevzala a umiestnila ho do svojej Odchytovej a karanténnej stanice.

Dňa 24.01.2017 telefonicky požiadala zamestnankyňa chirurgickej ambulancie FNsP o spoluprácu pri ošetrení a vyšetrení agresívnej a vulgárne sa správajúcej pacientky – hliadka MsP súčinnosť poskytla, pacientka bola stotožnená ako Z.T. zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu.

Dňa 25.01.2017 telefonicky oznámila občianka mesta dvoch popíjajúcich mužov pri NAY elektrodome – hliadka MsP oznam preverila, osoby stotožnila ako R.M. a P.B. zo Skalice. Podozriví spáchali priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s odkazom na priestupok spáchaný porušením VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica, za čo im bola udelená bloková pokuta.

Dňa 18.01.2017 prijali príslušníci MsP oznam od občianky mesta, že našla zúboženého psa, ktorý je uviazaný o drevený stĺp oplotenia vetrolamu na poly smerom na obec Sudoměřice, asi 2 km od mesta  - hliadka MsP ihneď oznam preverila, na popísanom mieste našla na hrubej reťazi uviazaného mladého psa, ktorého sa takýmto spôsobom zbavil majiteľ. Psík bol následne prevezený do Odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 19.01.2017 telefonicky oznámil vrátnik FNsP Skalica, že majú v budove opitého muža, ktorý svojim výzorom a správaním budí verejné pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila Š.B. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a nevhodne sa správal. Nakoľko osoba nebola zranená, bola vyzvaná, aby nestupovala do budovy FNsP. Konanie Š.B. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 20.01.2017 telefonicky oznámil občan mesta dve ležiace osoby na koľajniciach neďaleko budovy stanice ŽSR – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osoby  J.D a A.H. zo Skalice, ktorí boli značne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko osoby neboli zranené, boli vyzvané, aby nestupovali do koľajiska. Konanie J.D. a A.H. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 12.01.2017 telefonicky požiadal o spoluprácu príslušník stálej služby OO PZ Skalica pri preverení oznamu o prichytení osoby pri krádeži tovaru v HM Tesco – príslušníci MsP oznam preverili, na mieste bol stotožnený M.V. z Holíča, ktorý bol podozrivý z priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Následnou lustráciou v príslušných evidenciách bolo zistené, že M.V. sa dopustil opakovanej krádeže, čiže bol za obdobný čin v posledných 12 mesiacoch postihnutý. Z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/ Tr. zákona bola vec na mieste odovzdaná príslušníkom OO PZ do trestného konania.

Dňa 13.01.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Záhradnej pri kontajneroch leží na zemi opitý muž, čím budí u ostatných občanov pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu ako J.H. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a nevládal vstať. Nakoľko osoba nebola zranená, boli vyrozumení rodinní príslušníci, ktorý ju odviedli do miesta bydliska. Konanie J.H. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 13.01.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že na parkovisku pri NAY elektrodom leží na zemi opitý muž, čím budí u ostatných občanov pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu ako S.V. zo Borského Svätého Jura, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko osoba nebola zranená, boli vyrozumený syn, ktorý S.V. odviedol do miesta bydliska. Konanie podozrivého bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 15.01.2017 telefonicky oznámil občianka mesta vykradnutie jej vinohradníckej búdy v lokalite „Mokré hory“ neznámym páchateľom – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistila, že NP poškodil visiace zámky a vypáčil dvere do vinohradníckeho domčeka a dvere domčeka na náradie. Nakoľko konanie páchateľa naplnilo znaky prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/ Tr. zákona, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ.

Dňa 04.01.2017 osobne oznámil občan mesta pretrvávajúce problémy so susedou na sídlisku Lúčky, ktorá narušuje občianske spolunažívanie krikom búchaním a vulgarizmami  - vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb..

Dňa 05.01.2017 oznámila občianka mesta, že ju v byte na ulici L. Svobodu č.19 navštívil neznámy muž, ktorý sa jej predstavil ako P.H. zo štatistického úradu. Oznamovateľka mu na vyzvanie poskytla osobné údaje a informácie a teraz má obavu, či sa nejednalo o podvodníka a tento jej údaje nezneužije – oznam bol preverený na Štatistickom úrade SR v Banskej Bystrici kde uviedli, že P.H. je ich zamestnanec a na vybratých adresách v Skalici vykonáva štatistický prieskum. O tejto skutočnosti bola informovaná oznamovateľka.

Dňa 05.01.2017 oznámil občan mesta, že po Vinohradníckej ulici chodí starší muž v župane – hliadka oznam preverila, muža našla na ulici Nad predmestím. Bolo zistené, že sa jedná o J.Ž., ktorý bol dezorientovaný, zranený však nebol. Hliadka muža odviezla do miesta trvalého bydliska, kde si ho prevzala manželka.


 

        A R C H Í V:

 

Zodpovedá: Mgr. Ferdinand Mach