MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Výber jazykov

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

VERZIA WEBU PRE SENIOROV

Navigácia

Obsah


Oznámenia mesta

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby07.12.201617.12.2016
Verejný oznam Dwell. a.s.07.12.201622.12.2016
Verejný oznam - petícia07.12.201607.03.2017
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK 2016 - 2020 (PHSR TTSK)05.12.201620.12.2016
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu PHSR TTSK je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na dole uvedenej adrese.
Verejná vyhláška LTJ PLUS, s.r.o02.12.201617.12.2016
Územné rozhodnutie - Vintoperk02.12.201617.12.2016
Verejný oznam - Západoslovenská distribučná - Psíky02.12.201617.12.2016
Oznámenie o odvolaní sa01.12.201616.12.2016
obchodná verejná súťaž01.12.201622.12.2016
Verejný oznam ROD Skalica30.11.201615.12.2016
Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku29.11.201617.12.2016
Zámer zámeny pozemkov29.11.201615.12.2016
Návrh rozpočtu 2017 programový rozpočet VRR 2017 -201928.11.201615.12.2016
Návrh rozpočtu VRR 2017- 201928.11.201615.12.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti28.11.201615.12.2016
Stavebné povolenie - Pozdĺžne parkovisko ulica Pod Hájkom Skalica28.11.201613.12.2016
Verejný oznam územné rozhodnutie FTTH - SI- Skalica- Polygon 424.11.201609.12.2016
Oznámenie o vybavení petície22.11.201622.02.2017
Návrh - Zmena č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta21.11.201614.12.2016
Návrh - Zmena č. 3/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach21.11.201614.12.2016
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica21.11.201614.12.2016
VZN Mesta Skalica č. 5/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj16.11.201601.01.2017
Rozhodnutie zmenu č.11 integrovaného povolenia16.11.201616.01.2017
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe15.11.201617.12.2016
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe15.11.201617.12.2016
Zmena č. 1/2016 VZN Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach06.10.201601.01.2017

Oznámenie o uložení zásielok

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o doručenie písomnosti N. Tokolyovej08.12.201623.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Ján Gongal07.12.201622.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Pavlína Balážová07.12.201622.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Silvia Urbanová07.12.201622.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Peter Bederka07.12.201622.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Dávid Ferenčák07.12.201622.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Milan Daniel07.12.201622.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Jozef Vaško07.12.201622.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Jozef Rehovič07.12.201622.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Alena Lukšová07.12.201622.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Dušan Jamárik02.12.201617.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Miroslav Chlebák02.12.201617.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Jozef Malík02.12.201617.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Ján Stribinský02.12.201617.12.2016
Oznámenie o zrušenie trvalého pobytu J. Vaculka30.11.201616.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti V. Nemšovskému30.11.201616.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti D. Jamárikovi30.11.201616.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti N. Marenčíkovej29.11.201614.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti R. Martinusíkovej29.11.201614.12.2016
Oznámenie o doručení písomnosti - Ružena Petrovičová28.11.201613.12.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu28.11.201613.12.2016