MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah


Oznámenia mesta

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Verejný oznam: Rozhodnutie - Bc. Macháček Jozef a manželka Adriana PaedDr.18.08.201703.09.2017
Rodinný dom 21-TYP C (viac v prílohe)
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Skalica17.08.201727.09.2017
Mestské zastupiteľstvo v Skalici v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Skalica na deň 27.09.2017. Uzávierka písomných prihlášok: 12.9.2017 o 16.00 hod. (viac v prílohe)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s.16.08.201731.08.2017
stavba: „ Rekreačné chaty, Domové lúky Zlatnícka dolina, Skalica – Kiosková
TS, VN káblová prípojka a NN káblový rozvod “ (viac v prílohe)
VEREJNÝ OZNAM - Oznámenie o pokračovaní územného konania o predĺžení platnosti územného - ALDI Reality. s.r.o..16.08.201731.08.2017
„ Obchodné centrum Skalica “ (viac v prílohe)
Verejný oznam - SA- Skalica, Vysoké Hory, NNK - 8001NN Pozemné vedenie15.08.201730.08.2017
Verejný oznam - Stavebné povolenie - Tatralake, s.r.o.11.08.201726.08.2017
Prestavba nebytového objektu na bytový dom: 2112 obslužná komunikácia a parkovisko (viac v prílohe)
Protokol o výsledkoch prerokovania správ doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy09.08.201724.08.2017
Verejný oznam Rozhodnutie - rodinný dom08.08.201724.08.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - SKAL & CO, s.r.o., Skalica08.08.201723.08.2017
„Výmena parného rozvodu za teplovodný medzi OST 8 a OST 1“ (viac v prílohe)
Verejný oznam - Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s.08.08.201723.08.2017
stavba: „ SA – Skalica lokalita Vintoperk – VNK, TS, NNK“ (viac v prílohe)
Verejná vyhláška - oznámenie vo veci stavebné povolenie číslo 1293/2017 (VINAPO, s.r.o.)07.08.201722.08.2017
„Rekreačné chaty Domové lúky, Zlatnícka dolina Skalica, Príjazdová plocha“ na pozemku parcela č. 10048/1 (register „C“) v k. ú. Skalica, lokalita Zlatnícka dolina (viac v prílohe)
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti01.08.201706.09.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 2/226.07.201723.08.2017
dňa 22.08.2017 (viac v prílohe)
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 354/201725.07.201726.08.2017
Oznámenie o vybavení petície25.07.201724.10.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 1/219.07.201723.08.2017
dňa 22.08.2017 (viac v prílohe)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 201707.07.201705.11.2017
Oznámenie o vybavení petície21.06.201721.09.2017
dopravné napojenie mesta Skalica z miestnej komunikácie Krivé Kúty na cestu II/426 (viac v prílohe)
Oznámenie o vybavení petície - Milan Kocián15.06.201715.09.2017
Osadenie kvetináčov alebo značky Zákaz parkovania na voľnej ploche pod oknami. (viac v prílohe)
Rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu Mesta Skalica č. 2573/2016 zo dňa 07.10.201617.03.2017

Oznámenie o uložení zásielok