MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Územný plán
 

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno - historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.


Zodpovedá: Ing. Jozef Hlavatý

Územný plán mesta Skalica 2008, úplné znenie v znení zmien a doplnkov 1/2009, 1/2010, 1/2011, 1/2015

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 7 Stiahnuté: 1053x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 6 Stiahnuté: 530x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 5.2 Stiahnuté: 400x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 5.1 Stiahnuté: 381x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 4.2 Stiahnuté: 407x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 4.1 Stiahnuté: 356x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 3.2 Stiahnuté: 413x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 3.1 Stiahnuté: 362x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 2.2 Stiahnuté: 387x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 2.1 Stiahnuté: 520x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie - textová časť Stiahnuté: 524x | 18.05.2016

Zmeny a doplnky 2015

Územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 1/2015 Stiahnuté: 750x | 23.02.2016

2015 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (1:15 000) Stiahnuté: 598x | 23.02.2016

2015 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (1:5 000) Stiahnuté: 475x | 23.02.2016

2015 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby (1:15 000) Stiahnuté: 369x | 23.02.2016

2015 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby (1:5 000) Stiahnuté: 415x | 23.02.2016

2015 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie (1:15 000) Stiahnuté: 286x | 23.02.2016

2015 - 4.2 Verejné dopravné vybavenie (1:5 000) Stiahnuté: 264x | 23.02.2016

2015 - 5.1 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva (1:15 000) Stiahnuté: 282x | 23.02.2016

2015 - 5.2 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií (1:15 000) Stiahnuté: 268x | 23.02.2016

Stránka