MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Verejné podujatie

 

 vybavuje:  Jana Koutná
 adresa:  Kráľovská 16909 01 Skalica
 tel:  0346644885
 email:  koutna.jana@mesto.skalica.sk

V prípade zámeru zorganizovať na území mesta Skalica kultúrne podujatie, organizátor je povinný splniť oznamovaciu povinnosť voči mestu Skalica a doručiť vyplnené tlačivo označené ako ,,Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta Skalica podľa zákona SNR č.96/1991 Zb." a to na podateľňu Mestského úradu Skalica alebo na oddelenie kultúry Mesta Skalica/ Kráľovská ulica č. 16 - Františkánsky kláštor/ najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšej lehote. Zmeny v uvedených údajoch v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Tlačivá:

Poučenia: zák. 96/1991 Zb.

  • Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť mestu zámer usporiadať podujatie. - Oznámenie treba podať na MsÚ Skalica najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
  • V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. - Zmeny v uvedených údajoch v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.
  • Mesto môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo vážne nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva .
  • Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotne hygienických, požiarnych predpisov a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom. / Mesto Skalica, MsP a dozorný orgán /.
  • Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, mesto podujatie zakáže, resp. ho preruší.
  • Podujatie možno zakázať i z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo mestu alebo by bolo v rozpore so zák.96/1992 Zb. - Za neplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané ako aj za neplnenie povinností usporiadateľa možno uložiť pokutu do 332 €.
  • Upozorňujem Vás na VZN č.7/2011 o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrane životného prostredia a jeho doplnok v § 2 „ čas nočného kľudu v meste Skalica je od 22.00 hod. do 5.00 hod.“
  • Tak isto Vás upozorňujem na zák. č.219/1996 Zz. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.