MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Žiadosť o dotáciu z neinvestičného fondu

 

Možnosť požiadať o dotáciu majú po splnení požiadaviek všetky právnické a fyzické osoby. O presnom termíne uzávierky žiadostí informujeme na našich webových stránkach v "Oznamoch".

Podporované oblasti a činnosti:

  • podpora vzdelávania a duchovných hodnôt
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
  • ochrana a podpora zdravia, rozvoj športu
  • rozvoj sociálnych služieb
  • podpora budovania materiálno - technickej základne škôl v meste Skalica

Pri vypracovávaní projektu žiadateľ postupuje podľa štruktúry žiadosti a v súlade so smernicami na poskytovanie dotácie z Neinvestičného fondu mesta Skalica. 


Žiadosť o dotáciu z Neinvestičného fondu Mesta Skalica na športovú činnosť

Každý rok na základe zverejnenej výzvy Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici, športové kluby pôsobiace na území mesta Skalica môžu požiadať o dotáciu z Neinvestičného fondu Mesta Skalica na športovú činnosť. Výzva s príslušným formulárom sa každoročne zverejňuje na oficiálnej webovej stránke mesta Skalica. Po vyplnení formulára ho žiadateľ doručí do podateľne Mestského úradu v Skalici. Na dotáciu nie je právny nárok.


Žiadosť o poskytnutie dotácie z Neinvestičného fondu mesta Skalica na rozvoj mládežníckeho športu

Podobne ako v prípade dotácie na športovú činnosť, Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici zverejňuje každoročne výzvu na poskytnutie dotácie z Neinvestičného fondu mesta Skalica na rozvoj mládežníckeho športu. Spolu s výzvou sa zverejňuje aj príslušný formulár, po vyplnení ktorého ho žiadateľ doručí do podateľne Mestského úradu v Skalici. Na dotáciu nie je právny nárok.


Žiadosť o dotáciu z Neinvestičného fondu Mesta Skalica na podporu drobných kultúrnych aktivít 

Dotáciu možno poskytnúť na podporu drobných kultúrnych aktivít, ktoré vyvíjajú fyzické alebo právnické osoby na území mesta Skalica alebo v prospech mesta Skalica a ktoré sú určené pre širší okruh obyvateľov mesta Skalica. Projekt sa predkladá v 5 – tich vyhotoveniach. Pre dotácie poskytované v kalendárnom roku je uzávierka podania projektov dňa 15.3. príslušného kalendárneho roka.