Skalica

Získali sme významný titul

Získali sme významný titul

V priestoroch skalickej radnice prebehlo slávnostné odovzdanie významného titulu z rúk riaditeľky odboru kvality a projektového riadenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Ide o významný a medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF (spoločného systému hodnotenia kvality), ktorý vychádza z predpokladu, že organizácia dosahuje výnimočné výsledky vo výkonnosti, vo vzťahu k občanom, zamestnancom a spoločnosti na základe vodcovstva, stratégie a plánovania, zamestnancov, partnerstiev a procesov. 

Projekt začal podpísaním zmluvy v novembri 2021 a bol ukončený v novembri 2022.

Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa na ceste k získaniu titulu podieľali – garantovi projektu Dušanovi Vavrincovi, metodičkám pani Kulhánkovej, ktorá prácu začala, pani Šteflíkovej (na foto), ktorá prácu dokončila a celému CAF tímu (Mach, Čunderlík, Spáčil, Balátová, Ružička, Hlavatý, Moravec, Medňanská, Vajla, Orbanová, Juzková, Bučková).

V implementácii modelu CAF pokračujeme i naďalej.

Dátum vloženia: 10. 3. 2023 10:05
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 3. 2023 10:09

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00