Menu

Skalica

Zrevitalizované učebne na ZŠ Strážnická

Zrevitalizované učebne na ZŠ Strážnická

Na základnej škole Strážnická sa po piatich rokoch podarilo dokončiť projekt, ktorý skvalitní vyučovací proces a zároveň prispeje k získaniu takých spôsobilostí a zručností žiakov, ktoré umožnia ich uplatnenie v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave.

Reč je o modernizácii odborných učební biochémie a fyziky, polytechnickej a IKT učebne vrátane ich vybavenia modernými učebnými pomôckami. Modernizáciou prešla i žiacka knižnica. 

Na revitalizáciu učební bolo v rámci nenávratného finančného príspevku poskytnutých vyše 143.000 € (Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020).

Veríme, že učebne prinesú študentom kvalitnejšie a modernejšie vzdelávanie.

Dátum vloženia: 23. 11. 2023 8:47
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 11. 2023 8:56

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00