MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Aktuálne oznamy a dopravné obmedzenia na území mesta

UZÁVIERKA PRÍSTUP.CESTY A PRÍSTAVISKA BAŤOVHO KANÁLA

Z dôvodu nakrúcania tv seriálu z produkcie TV JOJ bude v dňoch 21.8.2018 (utorok) a 22.08.2018 (streda) uzatvorená cesta v úseku 200m pred prístaviskom a prístavisko Baťov kanál, upozornenie na uzávierku bude vyznačené už pri odbočení od železnice. V daných dňoch prístavisko nebude poskytovať služby v lodnej doprave. 

 

Krivé kúty - Rastislavova ulica - projektová dokumentácia - situácia

 

Informácia o zmene dopravného značenia – zjednosmernenie ulíc Komenského, Madvova, Sasinkova a časť ul. Blahova

Z dôvodu úpravy dopravnej situácie v uliciach bola uskutočnená zmena dopravného značenia – zjednosmernenie ulíc Komenského (v smere od parkoviska za lekárňou Kráľovská), Madvova (v smere od ul. Blahova), Sasinkova (v smere od ul. Potočná) a časť ul. Blahova (v úseku od ul. Potočná po ul. Jatočná).

Upozorňujeme na zmenu v dopravnej situácii a povinnosť rešpektovať nové dopravné značenie.

Mapa úpravy dopravného značenia
 

 

Rozkopávky miestnych komunikácií, chodníkov a zelených pásov:

 

Aktuálne budú v meste prebiehať viaceré rozkopávkové práce:

V lokalite Meňhartka – Široká – Krivé kúty budú prebiehať rozkopávkové práce najmä v chodníkoch a sčasti v zelených pásoch v období máj – august z dôvodu pokládky optickej siete spoločností EHS, s.r.o. a Slovak Telekom, a.s. . Technologický postup pri výkopových prácach bol zvolený tak, aby práce prebiehali bez zbytočných časových prieťahov, s prihliadnutím na existujúce vjazdy k rodinným domom a existujúcu zahustenú infraštruktúru v chodníkoch (často krát nie je možné realizovať podlačenie). Práce sú realizované v nevyhnutnom rozsahu, zahrnutia vjazdov sú realizované zväčša do cca 16 hodiny.

V mesiacoch jún – júl budú prebiehať ukončovacie práce a dopojenia optických sietí realizovaných spoločnosťou SUPTel, s.r.o. v uliciach Mallého 43-51, Dr. Clementisa 48, 57, 63-67, L. Svobodu 16, Lúčky 16-21, Hviezdoslavova 17-21, Mazúrova 1, Športová 2 – po Zimný štadión, Koreszkova 18, Vajanského 13-19, Pod Hájkom 6-8, 35, Hurbanova 3-13, Jednoradová 22-36, Záhradná x Šebestová, Záhradná 12, Pelíškova 13, 27-29, Mýtna 9-15, Partizánska – prepojenie skríň. Ide o pokládku pre viacero spoločností (Slovak Telekom, a.s. , Orange Slovensko, a.s., EHS, s.r.o., Blue computers s.r.o., UPC broadband Slovakia s.r.o.). 

V mesiacoch jún – júl budú prebiehať ukončovacie práce a dopojenia optických sietí realizovaných spoločnosťou Huawei a Centralis v ulici D.Jurkoviča a priľahlých uliciach Hodonínska, Štúrova, Bernolákova, Čulenova, pplk.Pľjušťa a dopojenie na ul. Pod Kalváriou. Ide o pokládku pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. 

Od zadného oplotenia areálu ZŠ Strážnickáchodníkom pri ul. Vrchovského – chodníkom pri oplotení areálu OOPZ Skalica na Partizánskej ul. – bude spoločnosťou vykonávaná rozkopávka v období máj – jún z dôvodu rekonštrukcie podzemných VN rozvodov.

V lokalite Zlatnícka dolina budú prebiehať rozkopávkové práce najmä v zelených pásoch popri hlavnej ceste ku TS oproti Kolibe v období máj – jún z dôvodu pokládky podzemnej VN siete spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. .

V lokalite Dr. Clementisa – od garáží vedľa autoservisu – v zelenom páse popred BD č.20-30 - po výmen.stanicu pri BD č. 46 bude realizovaná rozkopávka zelených pásov a podtláčky chodníkov v období mesiacov máj – august z dôvodu výmeny potrubných rozvodov teplovodu spoločnosťou SKAL & CO, spol. s r.o. .

V ulici Nádražná (býv.areál ZVL) budú prebiehať rozkopávkové práce v časti miestnej komunikácie v období máj – jún z dôvodu realizácie prípojky vody a kanalizácie.

Upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky v okolí vykonávania rozkopávkových prác a prosíme o trpezlivosť a toleranciu.