MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Rozkopávky

 

„Mesto Skalica ako príslušný cestný správny orgán podľa ustanovenia §3 ods.2 a § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Zb o cestnej premávke Z.z. a vyhláškou č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a na základe ust. § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní po preskúmaní zaslanej žiadosti na MsÚ a so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu (ODI Senica) vydáva povolenie na rozkopanie miestnych komunikácií, spevnených plôch a verejnej zelene.

Preto je nutné obrátiť sa na Mesto Skalica pri potrebe zásahu do telesa cesty, chodníka alebo zásahu do verejnej zelene rozkopaním alebo podtlačením a to pri každom zriaďovaní prípojok inžinierskych sietí či oprave prípojok.“