MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 
v čase 7.00 h – 22.00 h.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - všetky potrebné informácie tu   
 
                                          

Kontaktné osoby:                                                                                                           
Mgr. Martina Štepanovská                                     
034/690 31 07                                                       
s
tepanovska.martina@mesto.skalica.sk 
Mgr. Juraj Spáčil   
+421 908 794 236
spacil.juraj@mesto.skalica.sk      

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií (podľa § 20 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2014 Z. z.) je určená rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky do 11. septembra 2018 a lehota na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018.

 

DELEGOVANIE ČLENOV DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie:
Mesto Skalica v nadväznosti s § 79 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie  v meste Skalica pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018: stepanovska.martina@mesto.skalica.sk

  • lehota na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie je do 11.9.2018

 

Miestna volebná komisia:

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v obci,
d) uverejňuje výsledky volieb v obci,
e) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.


Zapisovateľka mestskej volebnej komisie:
Ing. Lenka Nogová Podoliančinová
email: nogova.lenka@mesto.skalica.sk
tel: +421 34 6903 318, mobil: 0918 340 570