MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 
v čase 7.00 h – 22.00 h.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - všetky potrebné informácie tu   
 
                                          

Kontaktné osoby:                                                                                                           
Mgr. Martina Štepanovská                                     
034/690 31 07                                                       
s
tepanovska.martina@mesto.skalica.sk 
Mgr. Juraj Spáčil   
+421 908 794 236
spacil.juraj@mesto.skalica.sk      

Umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Skalica počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta Skalica:

  • voľba primátora Mesta Skalica
  • voľba poslancov Mestského zastupiteľstva v Skalici

VZN Mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica

Registračný formulár pre výlep plagátov - Voľby do orgánov samosprávy mesta Skalica 2018 a ďalší postup pri registrácii nájdete priamo na stránke www.tikskalica.sk .    Na umiestňovanie volebných plagátov v meste Skalica je zriadená vyhradená plocha na Štefánikovej ulici v Skalici pri parku pri Mestskom úrade v Skalici  označená ako „Plagátovacia plocha Mesta Skalica – volebná kampaň“.

   Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytne bezplatne.

   Mesto Skalica vypracuje plán rozdelenia miest na umiestňovanie volebných plagátov podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov, pričom vyhradená plocha bude zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

   Rozdelenie miest na umiestňovanie volebných plagátov medzi kandidujúcimi subjektmi a rozmer volebného plagátu sa určí až po zverejnení čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín a zverejní sa na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Skalica www.skalica.sk.

   Kandidujúci subjekt má právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenom mieste. Každý kandidujúci subjekt bude mať svoj volebný plagát na ploche označenej číslom zhodujúcim sa s číslom určeným jeho kandidátnej listine. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie plagátu využije, alebo nie. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.

   Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

Postup pri umiestňovaní volebných plagátov v meste Skalica:

   Registráciu volebných plagátov a ich evidenciu vykonáva Mesto Skalica – oddelenie turistickej informačnej kancelárie Mestského úradu v Skalici – Námestie slobody č. 11, Skalica (Kultúrny dom).

   Do evidencie sa zapisujú údaje: meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, alebo názov a sídlo právnickej osoby, osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby.

   Každý umiestnený plagát a propagačný materiál musí byť označený registračnou pečiatkou. Pri registrácii je každý realizátor výlepu (fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá realizuje výlep, sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je organizátorom príslušného podujatia alebo je zadávateľom výlepu) poučený o podmienkach umiestňovania plagátov a propagačných materiálov podľa Všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica a je mu vystavený doklad o riadnej registrácii plagátov alebo propagačných materiálov.