MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 
v čase 7.00 h – 22.00 h.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - všetky potrebné informácie tu   
 
                                          

Kontaktné osoby:                                                                                                           
Mgr. Martina Štepanovská                                     
034/690 31 07                                                       
s
tepanovska.martina@mesto.skalica.sk 
Mgr. Juraj Spáčil   
+421 908 794 236
spacil.juraj@mesto.skalica.sk      

Informácie k vedeniu volebnej kampane

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o volebnej kampani"). Zákon o volebnej kampani k stiahnutiu tu. *preklik na pdf súbor, ktorý posielam v prílohe

Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len "politická strana alebo koalícia"), kandidátov a tretích strán (§ 8 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov. Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volenú kampaň zakazuje.

Vedenie volebnej kampane politickou stranou alebo politickým hnutím 

Vedenie volebnej kampane kandidátom na funkciu primátora mesta s počtom obyvateľov nad 5 000, uvedeným na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia, ktorý vedie volebnú kampaň sám 

Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu primátora mesta s počtom obyvateľov nad 5 000 

Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva 

Vedenie volebnej kampane treťou stranou

Volebná kampaň v obci nad 5 000 obyvateľov