MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 
v čase 7.00 h – 22.00 h.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - všetky potrebné informácie tu   
 
                                          

Kontaktné osoby:                                                                                                           
Mgr. Martina Štepanovská                                     
034/690 31 07                                                       
s
tepanovska.martina@mesto.skalica.sk 
Mgr. Juraj Spáčil   
+421 908 794 236
spacil.juraj@mesto.skalica.sk      

Mestské zastupiteľstvo v Skalici uznesením č. 110/2018 zo dňa 15.8.2018 určilo v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 2022: 19 poslancov Mestského zastupiteľstva v Skalici a 5 volebných obvodov a počty poslancov v nich takto:

Volebný obvod č. 1 tvoria ulice:
Bajanova, Dr. Valacha, Duklianska, Obrancov mieru, SNP, Tehelňa,
Hollého, Hurbanova, Koreszkova, Nešporova, Pod záhradkami, Vinohradnícka.
Počet poslancov: 4.

Volebný obvod č. 2 tvoria ulice:
Pod Hájkom, Psíky,
Janšákova, Karvašova, Lúčky, L. Svobodu, Samoty, Starohorská, Šrobárova, Vajanského, Skalica súpisné číslo.
Počet poslancov: 4.

Volebný obvod č. 3 tvoria ulice:
Dr. Clementisa 1-11, 13-27, 29-39, 41-51, 53, 55, 57, 63-67 (nepárne čísla), Mallého 1-7, 11-21, 23-29, 31-41, 43-51 (nepárne čísla),
Dr. Clementisa 4-18, 20-30, 32-42, 44, 46, 48 (párne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova, Športová, mesto Skalica (občania s trvalým pobytom na adrese: mesto Skalica).
Počet poslancov: 3.

Volebný obvod č. 4 tvoria ulice:
Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Hodonínska, Mallého 2, 4-6, 10, 12, 16, 18, 20-26, 28-34, 36-70 (párne čísla), Školská, Štúrova,
Agátová, Bulharská, Doležalova, Dr. F. Buchtu, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, Dr. Ľ. Okánika, F. K. Veselého, Jabloňová, Karmelitská, K Baťáku, K vodárni, Malé trávniky, Malinová, Meňhartka, Mierová, Na skale, P. Bunčáka, Prachová, Pribinova, Priečna, Pri potoku, Rastislavova, Salajka, Strážnická, Suchý riadok, Svätoplukova, Široká, Vrchovského, Zápotočná, Železničná.
Počet poslancov: 4.

Volebný obvod č. 5 tvoria ulice:
Blahova, Boorova, Družstevná, Gorkého, Jatočná, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna, Lichardova, Madvova, Nádražná, Námestie slobody, Pivovarská, Pod Kalváriou, Podhradie, Potočná, Pplk. Pľjušťa, Ružová, Sasinkova, Škarniclovská, Štefánikova, Vally,
Pelíškova, Záhradná,
Horská, Horská cesta, Jednoradová, Mýtna, Nad Predmestím, Partizánska, Petrovská, Predmestie, Rohatecká, Slnečná, Stračinská, Sudoměřická, Šebestova, Veľké trávniky,  Veľkomoravská, Veterná, Zlatnícka, Zlatnícka dolina.
Počet poslancov: 4.
 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018