Skalica

Alena Machlicová

  • vedie evidenciu dotácií na prenesený výkon v pôsobnosti stavebného úradu a ich vyúčtovanie
  • rozúčtováva výdavky stavebného úradu pre obce, ktoré podliehajú stavebnému úradu
  • vedie evidenciu dotácií v pôsobnosti školského úradu
  • vedie evidenciu dotácií ŠFRB
  • vedie evidenciu dotácií pre školstvo a vykonáva úhrady jednotlivým školským subjektom

Úloha v org. štruktúre

Referent pre štatistiku a účtovníctvo preneseného VŠS - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple