Skalica

Bc. Katarína Ščuryová

sústreďuje, spracováva a podáva informácie, poskytuje služby,
•    vedie evidenciu tovaru, predáva tovar,
•    vedie evidenciu registračnej pokladnice,
•    odovzdáva mesačné vyúčtovanie hotovosti a vyúčtovanie predaného tovaru,
•    zabezpečuje propagáciu mesta Skalica v médiách, na výstavách,
•    spracúva a zabezpečuje itineráre pobytov v meste Skalica a okolí v SR a ČR,
•    podieľa sa na spracovaní a aktualizácii www.tikskalica.sk a FB TIK
•    pripravuje podklady k materiálom na rokovanie MsR a MsZ za TIK,
•    pripravuje podklady pre vypracovanie rozpočtu za TIK,
•    vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného pracovníka,
•    spolupracuje s podnikateľmi ohľadom služieb v CR,
•    tvorba komplexných produktov CR pre koncového klienta,
•    tvorba kombinovaných produktov so zapojením viacerých subjektov,
•    nadviazanie spolupráce s CK a CA zameranými na domáci a zahraničný CR,
•    spolupráca pri tvorbe ponuky pre klientov,
•    spolupráca pri rozširovaní kvality služieb pre klientov,
•    dodávanie aktuálnych ponúk a akcií,
•    návrhy suvenírov pre Mesto Skalica na predaj v TIK Skalica,
•    spracovanie článkov do odborných časopisov v oblasti CR a ďalších audiovizuálnych a     propagačných materiálov,
•    propagácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu,
•    organizácia, tvorba a účasť na veľtrhoch CR ,
•    organizovanie podujatí, ktoré majú vplyv na CR,
•    udržiavanie kontaktov a komunikácia  Ministerstvom dopravy SR,
•    vytváranie informovaného prostredia v rámci CR,
•    vytváranie propagačných materiálov v rámci služieb TIK,  
•    vytvára a rozosiela mesačné prehľady podujatí
•    spolupracuje so Záhoráckym rádiom a TV Skalica – uverejňovanie oznamov
•    komunikuje s regionálnymi a národnými médiami /SITA, TASR/ v oblasti cestovného ruchu
•    nadväzuje spoluprácu a komunikáciu s regionálnymi a národnými organizáciami v oblasti cestovného ruchu, udržiava kontakty a komunikáciu s Ministerstvom dopravy SR, zabezpečuje propagáciu mesta Skalica na národnom portáli a iných webových stránkach zameraných na cestovný ruch
•    pravidelne píše tlačové správy a pozvánky na kultúrno spoločenské podujatia a udalosti
•    sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok,
•    svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu.
 

Úloha v org. štruktúre

Referent manažmentu cestovného ruchu - Turistická informačná kancelária

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple