Skalica

Bc. Martina Konkušová

  • komplexne a samostatne zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady
  • kompletizuje materiály na zasadnutia zastupiteľstva predkladané pracovníkmi úradu
  • vedie evidenciu uznesení MsR a MsZ
  • vedie agendu poslancov mestského zastupiteľstva, evidenciu účasti na rokovaniach zastupiteľstva, mestskej rady
  • spracováva zápisnice z rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva
  • spracováva a administratívne vybavuje žiadosť o výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva

Úloha v org. štruktúre

Referent pre MsZ - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple