Skalica

Bc. Martina Konkušová

  • komplexne a samostatne zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady
  • kompletizuje materiály na zasadnutia zastupiteľstva predkladané pracovníkmi úradu
  • vedie evidenciu uznesení MsR a MsZ
  • vedie agendu poslancov mestského zastupiteľstva, evidenciu účasti na rokovaniach zastupiteľstva, mestskej rady
  • spracováva zápisnice z rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva
  • spracováva a administratívne vybavuje žiadosť o výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva

Úloha v org. štruktúre

Referent pre MsZ - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00