Menu

Skalica

Bc. Simona Štorová

 • Aktívne  vyhľadáva   a   kontaktuje   občanov - jednotlivcov   a   rodiny   so  sociálnymi problémami, občanov v náročných životných situáciách a občanov ohrozených  sociálnym vylúčením,
 • Sociálna práca zameraná na pomoc občanov v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenie sociálnej pomoc občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.
 • odborne posudzuje životné situácie občanov v kontexte s ich sociálnymi vzťahmi, poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • nachádza riešenia v náročných životných situáciách a ručí za kvalitu zvolených postupov, usmerňuje a vedie občanov pri riešení ich situácie, rieši problematiku neprispôsobivých občanov

Úloha v org. štruktúre

Referent terénnej sociálnej práce - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00