Skalica

Elena Riegerová

  • zabezpečuje komplexnú ucelenú odbornú agendu bytov a bývania v súlade so zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom,  
  • vedie evidenciu žiadateľov o nájomné byty, aktualizáciu žiadostí, evidenciu voľných a obsadených nájomných bytov,
  • vykonáva vyradenie z evidencie žiadateľov o nájomný byt na základe  relevantných informácií,
  • pripravuje podklady a posudzuje kritériá žiadateľov pre pridelenie nájomného bytu podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica,   
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici, kde predkladá žiadosti o nájomný byt a informuje o aktuálnom stave nájomných bytov, 

Úloha v org. štruktúre

Referent bytov a bývania - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple