Skalica

Eva Masaryková

 • koordinuje činnosť oddelenia sekretariátu prednostu a zástupcu primátora,
 • pripravuje a zvoláva porady prednostu a zástupcu primátora vrátane prípravy potrebných podkladov a materiálov,
 • zostavuje pracovný program prednostu úradu a zástupcu primátora a pomáha pri jeho organizovaní,
 • zaisťuje plnenie denného harmonogramu aktivít útvaru prednostu,
 • zabezpečuje zahraničné pracovné a služobné cesty a zahraničné pracovné alebo služobné styky vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií,
 • vedie evidenciu dohodnutých návštev, konaní a iných akcií prednostu a zástupcu primátora, pripravuje kompletné podklady a materiály a organizuje ich zabezpečenie,
 • preveruje materiály a písomnosti predkladané na podpis zástupcovi primátora z hľadiska ich vecnej správnosti a úplnosti,
 • vedie evidenciu používania služobných motorových vozidiel,
 • spolupracuje v zabezpečovaní spoločenskej, kultúrnej a reprezentačnej oblasti, vyplývajúce z činnosti útvaru prednostu a zástupcu primátora v pôsobnosti mesta,
 • zabezpečuje propagačné predmety pre útvar prednostu,
 • zostavuje a organizuje pracovný program prednostu,
 • vyhotovuje písomné záznamy z jednaní a porád prednostu,
 • organizuje styk verejnosti a dohodnutých návštev s prednostom,
 • administratívno – technicky zabezpečuje sekretariát prednostu,
 • vykonáva ostatné administratívne práce vyplývajúce z prác sekretariátu,
 • zabezpečuje zahraničné alebo služobné cesty a vybavuje písomnosti spojené so služobnými cestami prednostu,
 • organizuje prijatie návštev prednostu.

Úloha v org. štruktúre

Sekretárka prednostky - Sekretariát primátora, viceprimátora a prednostu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple