Skalica

František Pollák

  • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov v k. ú. Skalica a vydávať príslušné osvedčenia a potvrdenia,
  • spolupracuje s Pozemkovým úradom a ostatnými orgánmi štátnej správy na úseku pôdohospodárstva,
  • spolupracuje so záujmovými združeniami a organizáciami na úseku poľnohospodárstva,
  • spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva /celoplošná deratizácia, dezinsekcia/,
  • spolupracuje s Veterinárnou a potravinovou správou /chov včiel, hosp. zvierat, psov/,
  • spolupracuje so Štatistickým úradom / vyplňovanie štatistických údajov/

Úloha v org. štruktúre

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30