Skalica

František Pollák

 • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov v k. ú. Skalica a vydávať príslušné osvedčenia a potvrdenia,
 • spolupracuje s Pozemkovým úradom a ostatnými orgánmi štátnej správy na úseku pôdohospodárstva,
 • spolupracuje so záujmovými združeniami a organizáciami na úseku poľnohospodárstva,
 • spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva /celoplošná deratizácia, dezinsekcia/,
 • spolupracuje s Veterinárnou a potravinovou správou /chov včiel, hosp. zvierat, psov/,
 • spolupracuje so Štatistickým úradom / vyplňovanie štatistických údajov/

Úloha v org. štruktúre

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie
Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Referát poľnohospodárstva a obchodu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00