MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Helena Cisaríková

 • vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku personálnej práce
 • spolu podieľa sa na príprave pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov
 • pripravuje pracovné náplne zamestnancov, oznámenia o výške a zložení funkčného platu
 • vedie osobné spisy zamestnancov
 • vedie evidenciu vzdelávacích aktivít zamestnancov
 • vedie evidenciu žiadostí o zamestnanie
 • spolupracuje so mzdovou učtárňou
 • oznamuje Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam vznik a zánik pracovného pomeru zamestnancov a vedie o tom evidenciu
 • spolupracuje pri tvorbe personálnej politiky a personálnej práce v oblasti vzdelávania zamestnancov
 • spolupracuje pri organizovaní vzdelávacích podujatí zamestnancov
 • pripravuje podklady pre odmeňovanie zamestnancov
 • pripravuje podklady pre hodnotenie zamestnancov
 • pripravuje žiadosti na zabezpečenie absolventskej praxe
 • pripravuje žiadosti o úhradu nákladov na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, modul PAM/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu
Telefón: +421346903221
E-mail: cisarikova.helena@mesto.skalica.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Oddelenie všeobecnej správy - Personálny referent