MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Helena Cisaríková

•    vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku  personálnej práce

•    spolu podieľa sa na príprave pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov

•   pripravuje pracovné náplne zamestnancov, oznámenia o výške a zložení funkčného platu

•   vedie osobné spisy zamestnancov

•   vedie evidenciu vzdelávacích aktivít zamestnancov

•   vedie evidenciu žiadostí o zamestnanie

•   spolupracuje so mzdovou učtárňou

•   oznamuje Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam vznik a zánik pracovného pomeru zamestnancov a vedie o tom evidenciu

•   spolupracuje pri tvorbe personálnej politiky a personálnej práce v oblasti vzdelávania zamestnancov

•   spolupracuje pri organizovaní vzdelávacích podujatí zamestnancov

•   pripravuje podklady pre odmeňovanie zamestnancov

•   pripravuje podklady pre hodnotenie zamestnancov

•  pripravuje žiadosti na zabezpečenie absolventskej praxe

•  pripravuje žiadosti o úhradu nákladov na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

•   vypracováva a aktualizuje interný telefónny zoznam

•   eviduje zmluvy oddelenia všeobecnej správy

•   zodpovedá za objednávku a distribúciu stravných kupónov pre zamestnancov Mesta Skalica a ostatných poberateľov stravných kupónov podľa požiadaviek vedenia

•  pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, modul PAM, modul zmluvy/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému

•  sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok

•  po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne

•  svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

•  je garantom modulu ISS: zodpovedá za modul PM – Personalistika a mzdy.


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie všeobecnej správy - Personálny referent