Menu

Skalica

Ing. Jana Slobodová

 • vykonáva inžiniersku činnosť v rámci prípravy a realizácie investičných akcií mesta /príprava podkladov pre územné a stavebné konania, kolaudačné konania a pod./
 • overuje vecnú správnosť faktúr od dodávateľov v rámci realizácie stavebných investícií mesta Skalica
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • pripravuje podklady pre prevedenie ukončených investícií do majetku mesta Skalica
 • posudzuje a vydáva stanoviská k vodovodným, kanalizačným prípojkám a spolupracuje s prevádzkovateľmi rozvodov vody a kanalizácii Mesta Skalica.

Úloha v org. štruktúre

Referent pre investičnú výstavbu - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: 1, Dvere č.: 219)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00