Skalica

Ing. Jozef Moravec

  • vypracováva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a prechodné užívanie verejného priestranstva, povolenia na rozkopávky podľa zákona o pozemných komunikáciách a v zmysĺe VZN,
  • kontroluje plnenie podmienok uvedených v  povoleniach na rozkopávky a uvedenie verejného priestranstva do požadovaného stavu,
  • vypracováva povolenia na užívanie verejného priestranstva podľa VZN Mesta Skalica /prechodné skládky, lunaparky, a pod./,
  • vypracováva povolenia na umiestnenie reklamy na území mesta, vedie ich evidenciu,
  • vykonáva štátny stavebný dohľad v zmysle stavebného zákona,
  • vykonáva oznámenia k ohláseniam v zmysle zákona č.50/176 Zb.,

Úloha v org. štruktúre

Referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple