Skalica

Ing. Jozef Moravec

 • vypracováva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a prechodné užívanie verejného priestranstva, povolenia na rozkopávky podľa zákona o pozemných komunikáciách a v zmysĺe VZN,
 • kontroluje plnenie podmienok uvedených v  povoleniach na rozkopávky a uvedenie verejného priestranstva do požadovaného stavu,
 • vypracováva povolenia na užívanie verejného priestranstva podľa VZN Mesta Skalica /prechodné skládky, lunaparky, a pod./,
 • vypracováva povolenia na umiestnenie reklamy na území mesta, vedie ich evidenciu,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad v zmysle stavebného zákona,
 • vykonáva oznámenia k ohláseniam v zmysle zákona č.50/176 Zb.,

Úloha v org. štruktúre

Vedúci referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00