Skalica

Ing. Monika Vámošová

 • Samostatné zabezpečenie rozpočtovania alebo financovania.
 • Zostavuje: rozpočet, viacročný rozpočet, programový rozpočet
 • Navrhuje a prekladá rozpočtové opatrenia
 • Vykonáva zmeny rozpočtu na základe schválených rozpočtových opatrení
 • Kontroluje správnosť zatriedenia príjmov a výdavkov
 • Kontroluje prenos bankových a pokladničných operácii do plnenia rozpočtu
 • Verifikuje účtovné doklady z pohľadu rozpočtu
 • samostatne a komplexne zabezpečuje, organizuje a riadi ekonomické oddelenie
 • zodpovedá za spracovanie návrhu rozpočtu mesta, zabezpečuje jeho prerokovanie v komisiách, mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve
 • zodpovedá za spracovanie návrhov zmien rozpočtu a pripravuje návrhy na rozpočtové opatrenia
 • vykonáva kontrolu plnenia rozpočtu v spolupráci s útvarmi mestského úradu
 • zodpovedá za prípravu materiálov pre záverečný účet a jeho vypracovanie
 • pripravuje podklady pre konsolidovanú účtovnú závierku

Úloha v org. štruktúre

Poverená vedením ekonomického oddelenia a referent rozpočtu - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple