Skalica

Ing. Silvia Hájniková

  • vedie evidenciu dodávateľských faktúr a vykonáva ich kontrolu po obsahovej a vecnej stránke
  • vykonáva vystavovanie odberateľských faktúr a vedie ich evidenciu
  • sleduje pohľadávky na účte 315 a vykonáva práce súvisiace s ich vymáhaním
  • zabezpečuje finančný styk mesta s bankami, poisťovňami a ostatnými finančnými inštitúciami
  • vykonáva úhrady na základe splatnosti
  • vykonáva kontrolu úhrad bankám

Úloha v org. štruktúre

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     8:00 - 14:00
Utorok          8:00 - 14:00
Streda          10:00 - 16:00
Štvrtok          8:00 - 14:00
Piatok            8:00 - 14:00
Prestávka     11:30 - 12:30