MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Katarína Danieliková

 • vykonáva evidenciu súpisných čísiel a všetky úkony spojené s týmto výkonom podľa platných predpisov
 • vypracováva rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla (orientačného čísla) stavbám dokončeným pred rokom 1976
 • vypracováva rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla (orientačného čísla) stavbám dokončeným po roku 1976
 • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel na evidenčných listoch, v knihách čísiel a v počítačovom médiu
 • vedie evidenciu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
 • udržiava evidencie v súlade so skutočným stavom
 • vykonáva štatistické hlásenia o zmenách v evidencii súpisných čísiel
 • zabezpečuje poskytovanie údajov z registra evidencie súpisných čísiel pre orgány štátnej správy a pre ostatné orgány a organizácie na základe ich žiadostí, ak to umožňujú právne predpisy
 • vystavuje potvrdenia o veku stavieb na základe žiadostí od občanov
 • zasiela hlásenia OR PZ Skalica o pridelených číslach domov
 • obstaráva tabule s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev a zabezpečuje
 • ich pripevnenie a údržbu
 • obstaráva tabuľky s domovými číslami (súpisné čísla, orientačné čísla) ktoré
 • preberá žiadateľ spolu s rozhodnutím
 • vykonáva kontrolnú činnosť označovania ulíc a verejných priestranstiev
 • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, modul
 • súpisné čísla, modul domy a byty/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do
 • systému
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu
Telefón: +421346903217
E-mail: danielikova.katarina@mesto.skalica.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Oddelenie výstavby - Referent evidencie súpisných čísiel