Skalica

Lenka Jánošíková

  • organizačne a termínovo zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia v meste /koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, oslavy výročí, ples mesta Skalica, festivaly, tradičné trhy a podujatia, prijatia významných osobností, súťaže a prehliadky/
  • spolupracuje s inými kultúrnymi inštitúciami v meste i mimo mesta /umelecké agentúry/, so školami, spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami
  • zabezpečuje výmenné kultúrne podujatia /profesionálne i neprofesionálne/ v rámci regiónu i na medzinárodnej úrovni
  • vykonáva administratívne práce – vybavuje poštu, pracuje s Informačným systémom mesta Skalica /modul objednávky, zmluvy, písomnosti, platobné poukazy/ a zodpovedá za vkladané údaje do systému

Úloha v org. štruktúre

Referent oddelenia kultúry - Oddelenie kultúry a CVČ, Kráľovská 16, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30