Skalica

Mgr. Kristína Kulhánková

  • vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku  personálnej práce
  • spolu podieľa sa na príprave pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov
  • pripravuje pracovné náplne zamestnancov, oznámenia o výške a zložení funkčného platu
  • vedie osobné spisy zamestnancov
  • vedie evidenciu vzdelávacích aktivít zamestnancovvedie evidenciu žiadostí o zamestnanie
  • spolupracuje so mzdovou učtárňou

Úloha v org. štruktúre

Personálny referent - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple