Skalica

Mgr. Lucia Grófová

  • zabezpečuje komplexnú ucelenú odbornú agendu sociálnej pomoci občanom podľa zákonov o obecnom zriadení, o pomoci v hmotnej núdzi, o prídavku na dieťa, o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • poskytuje pomoc pri žiadosti o dôchodok,
  • organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov,
  • zabezpečuje agendu osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa,
  • vydáva rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
  • v rámci pôsobnosti obce spolupracuje s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately,

Úloha v org. štruktúre

Referent sociálnej práce a zdravotníctva a poverená funkciou vedúcej oddelenia - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple