Skalica

Mgr. Marek Vyskoč

  • pripravuje podklady pre majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľného majetku,
  • pripravuje podklady pre znalecké posudky,
  • pripravuje podklady pre kúpne zmluvy,
  • vykonáva vyhľadávanie dokladov v archíve,
  • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu
  • je garantom modulu ISS: zodpovedá za modul KN – Kataster nehnuteľností.

 

Úloha v org. štruktúre

Referent pre vysporiadanie majetku - Majetkové oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple