Skalica

Roman Bohun Ing.

  • vykonáva pracovné činnosti na úseku dopravy a cestného hospodárstva pri výkone práce vo verejnom záujme podľa platných predpisov
  • vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami na území mesta Skalica a priľahlých častiach v katastri mesta
  • spracováva podklady pre rozhodovanie a vedie evidencie na úseku cestnej dopravy a premávky na pozemných komunikáciách
  • zabezpečuje rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni mesta a vykonáva kontrolnú činnosť v cestnom hospodárstve

Úloha v org. štruktúre

Referent pre dopravu a cestné hospodárstvo - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple