Skalica

Václav Balát

  • vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút na úseku územného rozhodovania (zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku):
  • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 zákona)
  • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§54 až 70 zákona)
  • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 zákona)
  • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby(§ 76 až 85 zákona)
  • nariaďuje údržbu stavby , nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe, alebo stavebnom pozemku a terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 zákona)

Úloha v org. štruktúre

Vedúci referent - Spoločný stavebný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple