Menu

Skalica

Ostatné dokumenty

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,65 kB

Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,77 kB

Zásady udeľovania ocenení mesta Skalica

Zásady udeľovania ocenení mesta Skalica 2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,12 kB

Organizačný poriadok Mestského úradu v Skalici

Platný od 20.12.2023
Organizačný poriadok MsÚ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,33 kB

Etický kódex zamestnanca mesta Skalica a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica

Etický kódex zamestnanca mesta Skalica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,96 kB

Sadzobník správnych poplatkov - zmena č. 1/2018

ISS-PNO-SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV2018-zmena2018-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,76 kB

Sadzobník správnych poplatkov

ISS-PNO-SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV2018 (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 59,14 kB

Zoznam objektov s kultúrno-historickou hodnotou v meste Skalica

Zoznam objektov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,99 kB

Požiarny poriadok Mesta Skalica

iss-pno-poŽiarny poriadok mesta skalica.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 4,63 MB

Organizačný poriadok Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Skalica

iss-pp-organizaČnÝ poriadok dhz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,65 kB

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Skalici, členov a zapisovateľov komisií Mestského zastupiteľstva v Skalici

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Skalici.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,91 kB

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00