Skalica

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné všeobecne záväzné nariadenia

VZN mesta Skalica č. 6/2021 o poskytnutí jednorazovéhfinančného príspevku pri narodení dieťaťa a pri dosiahnutí životného jubilea

Účinnosť: 29.9.2021
VZN mesta Skalica č. 6-2021 o poskytnutí jednorazovéhfinančného príspevku pri narodení dieťaťa a pri dosiahnutí životného jubilea.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,01 kB

VZN mesta Skalica č. 5-2021 ktorým sa určuje postup poskytovania finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele

Účinné: 1.1.2020
VZN mesta Skalica č. 5-2021 ktorým sa určuje postup poskytovania finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498,81 kB

VZN mesacny prispevok na UT schválený

VZN mesacny prispevok na UT schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 860,4 kB

VZN dotácia na žiaka 28.4.2021

VZN dotácia na žiaka 28.4.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 974,01 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č_3_2021 o organizácii miestneho referenda_uplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č_3_2021 o organizácii miestneho referenda_uplne znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 913,75 kB

5. Návrh MsZ 3.3.2021 zmena VZN JES

5. Návrh MsZ 3.3.2021 zmena VZN JES.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 708,1 kB

4. Návrh MsZ 3.3.2021 zmena VZN ZPS

4. Návrh MsZ 3.3.2021 zmena VZN ZPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 926,68 kB

3. VZN č. 2-2021 zeleň

3. VZN č. 2-2021 zeleň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB

2. Zmena č.1-2021 VZN - zápis dieťaťa

2. Zmena č.1-2021 VZN - zápis dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

1. VZN č.1-2021 školské obvody

1. VZN č.1-2021 školské obvody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 861,51 kB

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 9-2020 (1)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 9-2020 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB

VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy- UT (1)

VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy- UT (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 775,86 kB

VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovatelskej sluzby a soc sluzby v jedalni (2)

VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovatelskej sluzby a soc sluzby v jedalni (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 743,93 kB

VZN 6-2020 miestny poplatok za KO - vyvesené

VZN 6-2020 miestny poplatok za KO - vyvesené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,22 kB

VZN 5-2020 nakladanie s KO a DSO - vyvesené

VZN 5-2020 nakladanie s KO a DSO - vyvesené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 734,08 kB

VZN č.4-2020 Zlatnícka dolina (1) (1) (1)

VZN č.4-2020 Zlatnícka dolina (1) (1) (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,32 kB

VZN Mesta Skalica c 3 2020 (1)

VZN Mesta Skalica c 3 2020 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,37 kB

VZN č. 2_2020 ochranné pásmo pohrebiska (1)

VZN č. 2_2020 ochranné pásmo pohrebiska (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,21 kB

VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska (1)

VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,65 kB

VZN 2 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (1)

VZN 2 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,25 kB

VZN - dotácia na žiaka (1)

VZN - dotácia na žiaka (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,13 kB

VZN - Odevy MsP (1)

VZN - Odevy MsP (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,06 kB

ISS-VZN 2019-1 (1)

ISS-VZN 2019-1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,97 kB

VZN dotácie z rozpočtu (1)

VZN dotácie z rozpočtu (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,57 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č_5_2018 (1)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č_5_2018 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,29 kB

ISS-úzVZN 2018-4

ISS-úzVZN 2018-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 469,63 kB

ISS-VZN 2018-3(1) (1)

ISS-VZN 2018-3(1) (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,52 kB

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.1(1) (1)

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.1(1) (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,84 MB

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.2(1) (1)

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.2(1) (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,59 MB

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.1(1) (1)

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.1(1) (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,45 MB

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.2(1) (1)

ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.2(1) (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,9 MB

ISS-VZN 2018-3-príloha č.2-záväzná textová časť (1)

ISS-VZN 2018-3-príloha č.2-záväzná textová časť (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 534 kB

ISS-VZN 2018-2 (1) (2)

ISS-VZN 2018-2 (1) (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,38 kB

ISS-VZN 2018-2-zmena2019-1 (2)

ISS-VZN 2018-2-zmena2019-1 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,64 kB

ISS-VZN 2018-1 (1) (1)

ISS-VZN 2018-1 (1) (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,3 kB

ISS-VZN 2018-1-zmena 2019-1 (2)

ISS-VZN 2018-1-zmena 2019-1 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206 kB

ISS-úzVZN 2017-2

ISS-úzVZN 2017-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,85 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č 1_2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č 1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,25 kB

ISS-VZN 2016-5

ISS-VZN 2016-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,3 kB

ISS-VZN 2016-4 (1)

ISS-VZN 2016-4 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,42 kB

ISS-VZN 2016-3(1)

ISS-VZN 2016-3(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,35 kB

ISS-VZN 2016-2 (1)

ISS-VZN 2016-2 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,86 kB

ISS-úzVZN 2016-1

ISS-úzVZN 2016-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,66 kB

Zmena č. 1 2019 VZN č. 1 2016 o nakladaní s KO a DSO (1)

Zmena č. 1 2019 VZN č. 1 2016 o nakladaní s KO a DSO (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,39 kB

ISS-VZN 2015-3

ISS-VZN 2015-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,07 kB

2.1_komplexný_výkres_priestorového_usporiadania_110_000B

2.1_komplexný_výkres_priestorového_usporiadania_110_000B.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,75 MB

2.2_komplexný_výkres_priestorového_usporiadania_15_000B

2.2_komplexný_výkres_priestorového_usporiadania_15_000B.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,51 MB

3.1_komplexný_výkres_priestor_usporiadania_a_VP_stavby_1.10_000B

3.1_komplexný_výkres_priestor_usporiadania_a_VP_stavby_1.10_000B.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,84 MB

3.2_komplexný_výkres_priestor._usporiadania_a_VP_stavby_1.5_000B

3.2_komplexný_výkres_priestor._usporiadania_a_VP_stavby_1.5_000B.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,56 MB

ISS-VZN 2015-2

ISS-VZN 2015-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,63 kB

ISS-VZN 2015-1

ISS-VZN 2015-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,66 kB

ISS-VZN 2014-2

ISS-VZN 2014-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,4 kB

ISS-VZN 2014-2-zmena2015-1

ISS-VZN 2014-2-zmena2015-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,79 kB

ISS-VZN 2014-2-zmena2015-2

ISS-VZN 2014-2-zmena2015-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,37 kB

ISS-VZN 2014-2 zmena2016-1 (2) (1)

ISS-VZN 2014-2 zmena2016-1 (2) (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,02 kB

ISS-VZN 2014-2-zmena2016-2 (1)

ISS-VZN 2014-2-zmena2016-2 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,4 kB

ISS-VZN 2014-2-zmena2017-1 (1)

ISS-VZN 2014-2-zmena2017-1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,65 kB

Zmena č. 1 VZN (4)

Zmena č. 1 VZN (4).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,06 kB

Zmena č. 1 2020 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 22014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (1)

Zmena č. 1 2020 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 22014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,32 kB

ISS-VZN 2012-6

ISS-VZN 2012-6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,75 kB

ISS-VZN 2012-6 zmena2014-1 (1)

ISS-VZN 2012-6 zmena2014-1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,58 kB

zmena 1 2019 VZN 6 2012 o dani z ubytovania (2)

zmena 1 2019 VZN 6 2012 o dani z ubytovania (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,47 kB

ISS-VZN 2012-5-zmena2015-1 (1)

ISS-VZN 2012-5-zmena2015-1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,85 kB

ISS-VZN 2012-4

ISS-VZN 2012-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,18 kB

ISS-VZN 2012-4 zmena2014-1

ISS-VZN 2012-4 zmena2014-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,16 kB

ISS-VZN 2012-4zmena2015-1

ISS-VZN 2012-4zmena2015-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,62 kB

ISS-VZN 2012-4-zmena2016-1 (1)

ISS-VZN 2012-4-zmena2016-1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,67 kB

ISS-VZN 2012-3-zmena2015-1

ISS-VZN 2012-3-zmena2015-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,2 kB

ISS-VZN 2012-1-zmena2016-1 (1)

ISS-VZN 2012-1-zmena2016-1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,81 kB

ISS-VZN 2011-12

ISS-VZN 2011-12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 850,56 kB

ISS-VZN 2011-11

ISS-VZN 2011-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,92 kB

ISS-VZN 2011-6

ISS-VZN 2011-6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,83 kB

ISS-VZN 2011-5

ISS-VZN 2011-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,63 kB

ISS-VZN 2011-4

ISS-VZN 2011-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,4 kB

ISS-VZN 2011-4-zmena2017-1 (2)

ISS-VZN 2011-4-zmena2017-1 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,68 kB

ISS-VZN 2011-1

ISS-VZN 2011-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,74 kB

ISS-VZN 2010-4

ISS-VZN 2010-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,5 kB

ISS-VZN 2010-4-zmena2012-1

ISS-VZN 2010-4-zmena2012-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,67 kB

ISS-VZN 2010-4-zmena2012-2

ISS-VZN 2010-4-zmena2012-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,52 kB

ISS-VZN 2010-4-zmena2016-1

ISS-VZN 2010-4-zmena2016-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,03 kB

ISS-VZN 2010-4-zmena2019-1 (1)

ISS-VZN 2010-4-zmena2019-1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,13 kB

ISS-VZN 2010-3

ISS-VZN 2010-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 614,95 kB

ISS-VZN 2009-7

ISS-VZN 2009-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,68 kB

ISS-VZN 2009-5

ISS-VZN 2009-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 685,43 kB

ISS-VZN 2009-3

ISS-VZN 2009-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,96 kB

ISS-VZN 2009-3-zmena2009-1

ISS-VZN 2009-3-zmena2009-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,2 kB

ISS-VZN 2009-1

ISS-VZN 2009-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,15 kB

ISS-VZN 2009-1-zmena2015-1

ISS-VZN 2009-1-zmena2015-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,39 kB

ISS-VZN 2008-1

ISS-VZN 2008-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,66 kB

ISS-VZN 2006-3

ISS-VZN 2006-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,47 kB

ISS-VZN 2006-3-zmena2009-1

ISS-VZN 2006-3-zmena2009-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,27 kB

ISS-VZN 95-2

ISS-VZN 95-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,19 kB

ISS-VZN 95-2-zmena98-1

ISS-VZN 95-2-zmena98-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,74 kB

ISS-VZN 95-2-zmena 2013-1

ISS-VZN 95-2-zmena 2013-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,53 kB

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00