MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah


logoMsPMestská polícia Skalica

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia, ochrane majetku mesta a majetku občanov, ochrane životného prostredia, plnení iných úloh mesta, ktoré preň vyplývajú  zo zákonov  a  všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 

 

Aktuality

Dňa 17.08.2018 o 03.53 h telefonicky požiadala o pomoc pri kontrole objektu vedúca predajne COOP Jednota, nakoľko prenikol signál o narušení objektu  – predajňa bola hliadkou MsP skontrolovaná. Narušenie zistené nebolo.

Dňa 14.08.2018 o 02.47 h požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o zablokovanie dodávkového motorového vozidla Mercedes Sprinter,  po ktorom bolo vyhlásené pátranie ako po odcudzenom a nachádza sa na parkovisku na ulici Hurbanova – príslušníci MsP poskytli OO PZ súčinnosť. Na vozidlo bol v súlade s § 16 a ods. 1, písm. b/ Zákona SNR o obecnej polícii č. 564/90 Zb. namontovaný technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Dňa 08.08.2018 o 22.50 h požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o súčinnosť pri preverení spustenia signalizácie narušenia objektu predajne NAY Elektrodom – príslušníci MsP poskytli súčinnosť pri skontrolovaní objektu.  Narušenie objektu zistené nebolo.

Dňa 08.08.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že nemôže svojim vozidlo vyjsť z parkoviska na ulici Hurbanova, nakoľko ju zablokovali dve motorové vozidlá – na mieste zistené, že výjazdu bránia vozidlá zn. Škoda Fábia a Ford. Nakoľko sa vodiči vozidiel na mieste nenachádzali, boli použité technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Vodičom boli za porušenie § 25 ods. 1, písm. u/  zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. uložené blokové pokuty.

Dňa 08.08.2018 o 00.41 h oznámil občan mesta, že skupinka mladých ľudí sa hlučne zabáva pri Rotunde sv. Juraja a ruší nočný kľud – hliadka MsP na mieste stotožnila osoby T.S., S.S. zo Skalice, V.S., K.H. z Kopčian, J.D. z Nových Sadov, J.F. z Jelenca, S.Z. z Holíča. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b/ zákona o priestupkoch podľa § 372/90 Zb. bol vyriešený napomenutím. Osoby miesto po vyriešení priestupku opustili.  

Dňa 05.08.2018 o 19.23 h oznámil anonym, že na ulici Mazúrova sa pohybuje agresívny muž v oranžovom tričku, ktorý bezdôvodne naháňa deti  a robí im „zle“ – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, podľa popisu stotožnila M.G. z Komjatíc.- Muž uviedol, že je „poslom Božím“ a musí deti spasiť. Na miesto privolaná RZP, ktorá za asistencie príslušníkov OO PZ muža previezla na psychiatrické oddelenie FNsP Trnava.

Dňa 02.08.2018 oznámil vrátnik FNsP Skalica rozbitie sklenej výplne obloka na budove agresívnym pacientom – príslušníci MsP sa dostavili na miesto. Podozrivého stotožnili ako E.B. zo Senice. Vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. bolo začaté objasňovanie.

Dňa 02.08.2018 telefonicky oznámil občan mesta dlhodobo žijúci v zahraničí, že sa nemôže skontaktovať so svojim bratom bývajúcim v Skalici a obáva sa o jeho život a zdravie, nakoľko je chorý – príslušníci MsP vykonali miestne previerky, bez kladného výsledku. Osoba P.S. sa nepodarila v k.ú. mesta vypátrať, preto bola vec oznámená OO PZ Skalica, kde bolo prijaté oznámenie o nezvestnosti. K zisteniam bol spísaný Úradný záznam zo služby. Príslušníci MsP spolupracujú s OR PZ Senica v pátraní po nezvestnom.

Dňa 01.08.2018 telefonicky oznámil pracovník predajne LIDL, že v predajni majú osobu, ktorá je podozrivá z krádeže – na mieste stotožnená osoba I.B. z Holešova (ČR), ktorá bola ako spolupáchateľka podozrivá z krádeže peňaženky s finančnou hotovosťou. Poškodenou bola seniorka zo Skalice, rok narodenia 1936. Podozrivá bola na mieste zadržaná a odovzdaná príslušníkom OO PZ. K veci bol spísaný úradný záznam. Osoba bola umiestnená do CPZ Senica a následne predvedená pred sudcu OS.

Dňa 30.07.2018 oznámil občan mesta vytápanie susedom z vrchného poschodia na ulici Mallého  – príslušníci MsP oznam preverili. Na miesto sa dostavili príslušníci HaZZ, ktorí uzatvorili prívod vody a tým zabránili ďalším škodám na majetku.

Dňa 30.07.2018 oznámila občianka mesta, že smerom na Zlatnícku dolinu, niekde pri bývalej f. MOVIS niečo horí, nakoľko vidí dym – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o horenie uskladneného maštaľného hnoja. Na miesto privolaní príslušníci HaZZ, ktorý požiar lokalizovali.

Dňa 27.07.2018 o 22.20 h požiadal policajt stálej služby OO PZ o spoluprácu pri pátraní po vozidle Hyundai, ktorého vodič jazdí po mesta Skalica pod vplyvom alkoholu a spôsobil dopravnú nehodu – príslušníci MsP vykonali miestne pátranie. Vozidlo a vodiča spozorovali na ulici Horská, kde mu bolo zabránené ďalšej jazde. Na miesto boli privolaní príslušníci OO PZ Skalica a ODI OR PZ Senica, ktorí prípad zrealizovali. Vodič z Kátova sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 1,17 mg/l, čo predstavuje 2,44 ‰ alkoholu v dychu.

Dňa 22.07.2018 o 00.16 h požiadali príslušníci OO PZ o spoluprácu pri kontrole objektu pohostinstva „Na letňáku“, ktorého bezpečnostný systém signalizoval narušenie – príslušníci MsP spoločne s policajtami OO PZ objekt skontrolovali, zistili násilné vniknutie cez vetrací oblok. Páchateľ činu sa na mieste po príjazde hliadok už nenachádzal. Majiteľ pohostinstva nezistil žiadny odcudzený tovar či odcudzenú finančnú hotovosť. Nakoľko sa vo veci jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu pokusu krádeže vlámaním podľa § 212 Tr. zákona, vec ďalej riešili policajti OO PZ.

Dňa 15.07.2018 telefonicky požiadala o súčinnosť lekárka pohotovosti FNsP Skalica, nakoľko majú v ambulancii pacienta pod vplyvom drog, ktorý sa správa agresívne – príslušníci MsP na mieste zistili, že sa jedná o občana zo Š. Stráží, ktorý sa po príchode MsP ukľudnil a uviedol, že bude s personálom pohotovosti spolupracovať.

Dňa 13.07.2018 telefonicky požiadal o súčinnosť policajt OO PZ Skalica pri zabezpečení miesta dopravnej nehody so zranením na „obchvate“ v k.ú. Skalica  – príslušníci MsP zabezpečili miesto dopravnej nehody do príchodu príslušníka Oddelenia dopravných nehôd z OR PZ Senica. 

Dňa 10.07.2018 o 23.30 h e-mailom oznámil občan mesta, že na ulici Vajanského za Bowling centrom pod nakladacou rampou spávajú bezdomovci a robia tam neporiadok – hliadka oznam preverila. Na mieste zistila totožnosť bezdomovca, jednalo sa o M.B. zo Skalice. Muž po výzve priestor upratal a z miesta odišiel. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 10.07.2018 telefonicky oznámil občan mesta fyzické napadnutie dvomi mužmi na Športovej ulici, ktorí ho udierali rukami a kopali – príslušníci MsP oznam preverili a zistili, že incident medzi poškodeným a podozrivými sa stal na verejne prístupnom mieste. Služobnou činnosťou v herni vypátrali a stotožnili dvoch podozrivých mužov. Nakoľko vec niesla podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona, túto si na mieste i s podozrivými prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 08.07.2018 telefonicky oznámila predavačka potravín na ulici Dr. Clementisa, že jej neznámy muž, ktorý bol v podnapitom stave vynadal, nakoľko mu odmietla predať alkohol  – hliadka oznam preverila, zistila totožnosť muža zo Skalice. Muž bol pod vplyvom alkoholu, k spáchaniu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa doznal. Za priestupok bol na mieste vyriešený blokovou pokutou na sumu 30,- €.

Dňa 07.07.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici SNP na tráve leží mladý muž – hliadka oznam preverila, na mieste zistila totožnosť muža zo Skalice. Muž bol pod vplyvom alkoholu a na verejnom priestranstve spal. Menovaného hliadka zobudila a  pomohla mu postaviť.  Muž po výzve odišiel domov.  Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 04.07.2018 bolo telefonicky oznámené, že v predajni BILLA prišlo ku krádeži tovaru  – príslušníci MsP oznam na mieste preverili. Zistili, že sa jedná o občana mesta Skalica, ktorý v predajni odcudzil z regálov vystavený tovar. Páchateľ bol za priestupok proti majetku podľa § 50 zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch vyriešený blokovou pokutou v sume 30,- €. Nepoškodený tovar bol vrátený do predajne.

Dňa 29.06.2018 oznámil občan mesta, že na ulici Potočná leží medzi zaparkovanými vozidlami opitý muž – na mieste sa nachádzal občan zo Skalice, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Hliadka mužovi pomohla postaviť sa zo zeme. Muž nemal žiadne zranenia, z miesta po výzve odišiel domov.  Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím.

Dňa 27.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Duklianska nejaké osoby na bielej dodávke zvonia ľuďom po domoch – príslušníci MsP oznam preverili. Zistili, že sa jedná o osoby z Fiľakova, tieto ponúkali na predaj marhule. Predaj však nemali riadne oznámený, nemali povolenie Mesta Skalica. Za porušenie čl. 12 ods.6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje trhový poriadok boli menovaní vyriešení napomenutím, následne z mesta odišli.

Dňa 20.06.2018 telefonicky oznámil anonym, že na ulici Koreszkova leží v tráve muž – hliadka MsP po dostavení sa na miesto zistila, že ide o bezdomovca. Tento bol v podnapitom stave, zranený nebol. Hliadka muža zobudila, pomohla mu vstať. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím. Muž následne z miesta odišiel.

Dňa 19.06.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Potočná sa nachádza zaparkované vozidlo, ktoré má v zámku kufra kľúče  – príslušníci MsP oznam preverili. Zistili majiteľa vozidla, ktorého ihneď vyrozumeli. Majiteľ si zabezpečil vozidlo a kľúče od vozidla si zobral.

Dňa 19.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na hlavnej ceste smerom do ČR pri odbočke k Baťovmu kanálu sa nachádza v strede cesty veľký kus pneumatiky - príslušníci MsP oznam preverili. Zistili, že sa jedná o roztrhnutú pneumatiku z nákladného vozidla, pričom vozidlo z ktorého pneumatika pochádzala sa na mieste už nenachádzalo. Pneumatika bola z miesta kvôli bezpečnosti odstránená.

Dňa 17.06.2018 telefonicky v nočných hodinách oznámil občan mesta, že na ulici Vajanského pri Bowlingu behá zatúlaný pes – príslušníci MsP kríženca bielo-hnedej farby odchytili a umiestnili do karanténnej stanice pri MsP Skalica.

Dňa 15.06.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na detskom ihrisku Žihadielko sú poškodené preliezačky – hliadka MsP detské ihrisko skontrolovala a zistila, že chýbajú skrutky zábradlia na preliezačke. Vec bola oznámená na SMM Skalica, ktorá zabezpečila okamžitú opravu detskej atrakcie.

Dňa 14.06.2018 osobne odovzdala občianka mesta doklady - cestovný pas a kartu poistenca občana mesta Skalica, ktoré našla na zemi na ulici Doležalova – príslušníci MsP kontaktovali občana, ktorý doklady stratil. Doklady si osobne na oddelení MsP vyzdvihol.

Dňa 11.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že pri potravinách „Športka“ sedí na schodoch muž, ktorý pôsobí dojmom mentálneho postihnutia a je celý pomočený – príslušníci MsP na mieste zistili totožnosť muža zo Skalice. Muž bol značne pod vplyvom alkoholu, mentálne postihnutý nebol, taktiež nebol zranený. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím. Následne muž z miesta odišiel domov.

Dňa 06.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že niekto vyhodil ku kontajnerovému stojisku na ulici Hurbanovej starú sedaciu súpravu – príslušníci MsP preverovaním zistili, že starú súpravu a stoličku ku kontajnerom položil občan z Vrádišťa. Za znečistenie verejného priestranstva podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený napomenutím. Sedaciu súpravu a stoličku priestupca následne odviezol do firmy VEPOS.

Dňa 09.06.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že niekto z obyvateľov ubytovne na Horskej 62 vyhodil odpad do trávnatého porastu vedľa ubytovne – príslušníci MsP preverovaním zistili, že sa jedná o starú práčku, ktorú vyhodil M.D. zo Skalice.  Za znečistenie verejného priestranstva podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch bol vyriešený blokovou pokutou. Práčku priestupca na výzvu následne odviezol do firmy VEPOS.

Dňa 06.06.2018 telefonicky oznámil anonym prepadnutú časť verejného priestranstva, čím vznikla veľká jama pri miestnej komunikácii na Vrchovského ulici  – príslušníci MsP oznam preverili. Z miesta bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bola zaslaná SMM s.r.o. Skalica, aby sa zaistila bezpečnosť miesta. Vec bola zároveň tejto firme oznámená telefonicky.

Dňa 10.06.2018 o 01.34 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu, podľa ktorého občan zadržal páchateľa, ktorý sa pokúsil odcudziť osobné motorové vozidlo – hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto, kde vyťažila občana, ktorý vec oznamoval na OO PZ. Podľa jeho vyjadrenia si všimol mladého muža, ktorý skúšal otvoriť kľučky na dverách viacerých vozidiel. S týmto mužom mal viesť krátky rozhovor, kedy sa ho pýtal, prečo skúša otvárať vozidlá. Podozrivý vzápätí z miesta odišiel. Uvedený poznatok i s popisom muža bol odovzdaný kriminálnej polícii k ďalšiemu využitiu.

Dňa 05.06.2018 telefonicky „udelil pochvalu“ občan mesta príslušníkom MsP Skalica za vyriešenie jeho oznamu o opakovanom porušovaní zákona pri státí pred priechodom pre chodcov na ulici Dr. Clementisa, kde dochádza ku kolíznym a nebezpečným situáciám  vzhľadom na prechádzajúce deti – občan bol ubezpečený, že MsP bude dbať na bezpečné a zákonné parkovanie pred týmto priechodom.

Dňa 02.06.2018 telefonicky oznámila občianka bývajúca na Nádražnej ulici neoprávnené vniknutie cudzieho muža do ich bytu, kde fyzicky napadol jej otca – oznam príslušníci na mieste preverili. Po vyťažení oznamovateľky zistené, že J.P. zo Skalice bez dovolenia vnikol do ich bytu, kde odsotil a následne rukou udrel do hlavy jej otca. Na miesto privolaná hliadka OO PZ, aby si vec prevzala, nakoľko incident vykazoval znaky trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona. Ku skutku bol príslušníkmi MsP spísaný Úradný záznam.

Dňa 01.06.2018 telefonicky požiadal občan mesta bývajúci na ulici Predmestie o zákrok voči svojmu synovi, ktorý sa chová agresívne a nepríčetne kvôli svojej chorobe, liekom a alkoholu ktorý požil – na miesto privolaná RZP, poskytnutá asistencia.

Dňa 01.06.2018 telefonicky požiadal o preverenie oznamu policajt stálej služby OO PZ Skalica (nemá hliadku), že na ulici L. Svobodu „vyhodil“ otec synov z bytu, tí sa domáhajú vstupu do bytu, aby si mohli vziať osobné veci a otec sa bojí fyzického konfliktu – príslušníci MsP poskytli asistenciu.

Dňa 28.05.2018 o 20.30 h telefonicky oznámil anonym, že na detskom ihrisku na Mallého ulici maloletí požívajú alkoholické nápoje - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste stotožnení maloletí F.H., M.D. a D.D. zo Skalice, ktorí požívali tvrdý alkohol. Na miesto boli privolaní rodičia. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch, po zadokumentovaní bola vec v zmysle § 60 ods. 3 písm. d/ zákona  SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch odstúpená na Oddelenie školstva a športu MsÚ k vyriešeniu.

Dňa 22.05.2018 osobne oznámil občan zo Sasinkovej ulice neoprávnené vniknutie neznámeho muža do jeho domu – hliadka MsP oznamovateľa k veci dôkladne „vyťažila“, bol spísaný Úradný záznam so zameraním  na popis páchateľa. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona, oznam bol ihneď postúpený policajtom OO PZ k ďalšiemu šetreniu vo veci.

Dňa 19.05.2018 o 17.48 h telefonicky oznámila pracovníčka vrátnice FNsP ležiaceho muža pri jedálni v areáli nemocnice, ktorý je obnažený v spodnej časti tela – hliadka MsP ihneď oznam preverila. Na mieste sa nachádzal podnapitý mladý muž, ktorý mal stiahnuté nohavice a ležal na zemi. Nakoľko nevedel preukázať svoju totožnosť, bol predvedený na oddelenie MsP. Osoba stotožnená ako J.D. zo Skalice. Za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola  uložená bloková pokuta.

Dňa 14.05.2018 o 05.58 h telefonicky požiadali zamestnanci FNsP Skalica o stotožnenie bezdomovkyne, ktorú mali na ošetrení - hliadka MsP na mieste stotožnila Z.T. zo Skalice.

Dňa 12.05.2018 o 00.44 h telefonicky oznámila vrátnička FNsP, že v pivničných priestoroch nemocnice je nejaká hlučná zábava, ktorá ruší pacientov - hliadka MsP oznam preverila. Bolo  zistené, že v bývalom CO kryte FNsP sa koná narodeninová oslava s hudobnou produkciou. Hliadka oslovila zodpovednú osobu, aby vykonala opatrenia k zabráneniu rušenia nočného kľudu. Vec bolo riešená ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch  napomenutím.

Dňa 10.05.2018 o 05.45 h telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Potočná pri vchode do FNsP neznámy muž skúša otvárať tu zaparkované osobné motorové vozidlá – hliadka MsP ihneď oznam preverila. Na Potočnej ulici príslušníci spozorovali muža, ktorý sa podozrivo správal. Bol stotožnený ako M.H. z  Kopčian. Pri preukazovaní totožnosti mladíkovi z vrecka vypadla zatavená injekčná striekačka s obsahom bielej kryštalickej látky. Nakoľko sa podozrivý o látke vyjadril, že sa jedná o dávky drogy pervitín (metamfetamín), boli vyrozumení policajti OO PZ, aby konali vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávnenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 Trestného zákona.

Dňa 08.05.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že v rybárskom revíre LIPA v k.ú. Skalica chytajú dvaja muži na udice ryby napriek času ich ochrany – hliadka MsP na mieste zistila totožnosť dvoch mužov zo Skalice, ktorí rybolovom porušili ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o rybárstve č. 1398/2002 Z.z. (v kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.3. do 31.5.) Nakoľko sa vo veci jednalo o podozrenie  zo spáchania trestného činu pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, boli podozriví vyzvaní, aby sa ihneď dostavili na oddelenie OO PZ Skalica, k došetreniu skutku.

Dňa 04.05.2018 telefonicky oznámil občan, že v „Skalickom hájku“ sedí na lavičke sfetované dievča, oblečené do tigrových nohavíc - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste stotožnená M.G. z Borského Mikuláša. Žena nejavila známky užitia drog, ani sa nedopustila žiadneho protiprávneho konania.

Dňa 03.05.2018 telefonicky oznámila občianka trvalo bývajúca na ulici Dr. Clementisa, že jej vulgárne vynadala jej suseda z bytového domu – príslušníci MsP vo veci začali objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona o priestupkoch č. 372/920 Zb.

Dňa 01.05.2018 telefonicky oznámila občianka mesta kladenie ohňa neznámou osobou pri miestnom potoku na ulici Záhradná pri garážach – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste stotožnená osoba A.P. zo Skalice. Osoba nekládla oheň, avšak preverením bolo zistené, že znečistila verejné priestranstvo. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ Zákona o priestupkoch č. 372/920 Zb. bola priestupcovi uložená bloková pokuta.

Dňa 24.04.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že po ulici Hollého chodia od domu k domu nezmámi rómovia, ktorí ponúkajú na predaj nejaký tovar – hliadka MsP oznam ihneď preverila. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o občanov – „Svedkov jehovových“, ktorí rozdávajú letáky a brožúry. U stotožnených osôb nebolo zistené žiadne protiprávne konanie. 

Dňa 26.04.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Potočná pred hotelom Sv. Michal na zemi leží neznámy muž – po príchode na miesto príslušníci MsP zistili, že sa jedná o R.M. zo Skalice, ktorého následne RZP odviezla na vyšetrenie do FNsP Skalica.

Dňa 19.04.2018 telefonicky požiadala pracovníčka DSS Jesénia Skalica o vyrozumenie rodinného príslušníka ich klientky, ktorá bola náhle hospitalizovaná vo FNsP Skalica, nakoľko nie je možné telefonické kontaktovanie – príslušníci MsP rodinného príslušníka osobne vyrozumeli.

Dňa 16.04.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že ju v jej byte na Mazúrovej ulici napadol M.S. zo Skalice a ona musela z obavy o svoj život a zdravie pred ním ujsť preč – hliadka MsP oznam ihneď preverila. Na mieste zistené, že M.S. fyzicky napadol oznamovateľku, pričom sa jej vyhrážal zabitím. Podozrivému bolo zamedzené ďalšie páchanie nezákonného konania. Na miesto privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá si vec pre vecnú a miestnu príslušnosť na mieste prevzala, nakoľko sa jednalo o podozrenia zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona.   

Dňa 14.04.2018 o 23.31 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu na detskom ihrisku na Mallého ulici – hliadka MsP oznam ihneď preverila, na mieste zistené rušenie nočného kľudu a požívanie alkoholických nápojov osobami L.G. T.S. a P.T. zo Skalice. Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. a priestupok podľa § 48  Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. s poukazom na VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica vyriešený udelením blokových pokút.

Dňa 14.04.2018 telefonicky oznámil občan mesta ležiaceho muža na ceste medzi mestom Skalica a obcou Sudoměřice - hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnený J.Š. zo Sudoměříc, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko osoba nebola zranená, bol príslušníkmi MsP zistený kontakt na rodinného príslušníka z ČR, ktorý si osobu prevzal.  Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. bol muž vyriešený napomenutím.

Dňa 14.04.2018 h telefonicky oznámil pracovník SBS LIDL, že v predajni prichytili chlapca, ktorý sa dopustil krádeže tovaru – príslušníci MsP oznam preverili. Na mieste zistené, že sa jedná o maloletého F.H. zo Skalice. Na miesto bol privolaný zákonný zástupca maloletého. Vo veci začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb.. V prípade preukázania viny maloletému bude vec podľa § 60 ods. 3 písmeno a/ odložená s poukazom na § 5 ods. 1 Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb.- za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.

Dňa 14.04.2018 o 01.20 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu v mieste pri „trafostanici“ na ulici Pod Hájkom – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistené rušenie nočného kľudu osobami L.G., K.B., J.D., D.B. zo Skalice A.K. z Holíča.  Priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. vyriešený udelením blokových pokút.

Dňa 13.04.2018 osobne oznámil občan mesta, že vozovka kruhového objazdu pri predajni BILLA je znečistená olejom, resp. nejakou mastnou kvapalinou, pričom hrozí nebezpečenstvo šmyku vozidiel a cyklistov - hliadka MsP vyrozumela DHZ Skalica, ktorého príslušníci vozovku vyčistili použitím vápenca. Policajti MsP asistovali pri uzatvorení kruhového objazdu a riadení dopravy počas zásahu hasičov.

Dňa 08.04.2018 o 02.17 h telefonicky požiadala vrátnička FNsP Skalica o spoluprácu pri prehliadke objektu kuchyne, nakoľko bola spustená signalizácia jeho narušenia – hliadka MsP poskytla súčinnosť pri kontrole objektu, narušenie páchateľom zistené nebolo.

Dňa 04.04.2018 osobne oznámila seniorka z obce Unín, že chcela predať prívesný vozík a kupujúci z Myjavy jej s ním bez zaplatenia ušiel z Námestia slobody - hliadka MsP vykonala miestne pátranie po vozíku a po kupujúcom. Príslušníci vozidlo a vozík zbadali na ulici Strážnická. Po vyťažení muža bolo zistené, že došlo k nedorozumeniu medzi oznamovateľkou a kupujúcim. Následne bola vec k spokojnosti seniorky doriešená – vozík bol riadne prehlásený a zaplatený.

Dňa 04.04.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Pod Hájkom pri bytovom dome č. 34 je nalomený strom – hliadka MsP na mieste zistila nebezpečne vetrom nalomený strom, ktorý by mohol ohroziť obyvateľov. Na miesto boli privolaní príslušníci HaZZ Holíč. Nakoľko sa pre silný vietor strom nedal bezpečne zrezať, bol hasičmi zabezpečený lanom. Dňa 05.04.2018 bol poškodený strom odstránený.

Dňa 03.04.2018 h telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho muža na chodníku pred II. ZŠ – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste zistené, že sa jedná o podnapitého F.K. zo Skalice, ktorý si pádom na chodník spôsobil tržnú ranu v oblasti hlavy. Na miesto privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie do FNsP.

Dňa 31.03.2018 o 23.01 h telefonicky oznámil občan mesta ležiaceho muža na chodníku pred vchodom do bytového domu č. 19 na Vajanského ulici – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste zistené, že sa jedná o podnapitého J.J. zo Skalice, ktorý si pádom na chodník spôsobil zranenie tváre. Na miesto privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie do FNsP.

Dňa 30.03.2018 telefonicky oznámil anonym, že na parkovisku Lúčky č. 4 parkuje osobné motorové vozidlo VW Golf, ktorého majiteľ si ho zabudol zabezpečiť – hliadka MsP na mieste vykonala lustráciu majiteľa vozidla. Následne cestou rodinného príslušníka policajti zabezpečili vyrozumenie vlastníka vozidla, ktorý si vozidlo uzamkol.

Dňa 27.03.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Dr. Clementisa pri Comisshope je skupina bezdomovcov, ktorí sa hádajú a navzájom si hlasno vulgárne nedávajú - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste sa nachádzala skupina bezdomovcov, pričom došlo k hádke medzi V.H. a Ľ.H. zo Skalice, ktorí si vzájomne nadávali. Muži sa svojim konaním dopustili priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý boli vyriešení napomenutím. Po upozornení a výzve k dodržiavaniu verejného poriadku miesto opustili.

Dňa 23.03.2018 o 23.04 h občianka mesta telefonicky oznámila rušenie nočného kľudu na detskom ihrisku na ulici L. Svobodu - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste boli  stotožnení P.S. a B.A. obidvaja zo Skalice. Keďže bolo zistené, že podozriví požívali alkoholické nápoje, boli za porušenie VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica vyriešení uložením blokovej pokuty. 

Dňa 22.03.2018 sa telefonicky spýtala občianka - seniorka, ktorá nie je zo Skalice a nemá tu žiadnu rodinu ani známych,  či by bolo možné, aby hliadka MsP dňa 23.03.2018 pomohla vyniesť nosidlami na druhé poschodie bytového domu na ulici Dr. Clementisa jej 95 ročnú matku, ktorá je operácii – hliadka MsP dňa 23.03.2018 o 12.00 h pomohla vyniesť pani do bytu. Príslušníci požiadali o spoluprácu Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Skalica,  aby dcére 95 ročnej pani pomohli a zabezpečili odbornú starostlivosť.

Dňa 21.03.2017 osobne oznámila občianka mesta odcudzenie peňaženky z dámskej kabelky, ktorú mala odloženú v neuzamknutom vozidle, zaparkovanom na ulici Pod kalváriou – vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/980 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dňa 18.03.2018 o 09.55 h telefonicky oznámil anonym ležiaceho muža na Jatočnej ulici – hliadka MsP oznam ihneď preverila, na mieste stotožnila M.J. zo Skalice, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Nakoľko muž nebol zranený, bol vyrozumený rodinný príslušník, ktorý ho odviedol domov. Muž sa svojim konaním dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb., za ktorý mu bola uložená bloková pokuta. 

Dňa 15.03.2018 o 17.49 h bolo telefonicky oznámené zamestnancom FNsP Skalica, že majú v chirurgickej ambulancii agresívneho pacienta – hliadka MsP sa dostavila do ambulancie. Pacient stotožnený ako J.P. z Kútov, ktorý si pod vplyvom alkoholu privodil zranenie – zlomeninu nosa. Pacient odmietol ošetrenie, prostredníctvom OO PZ Šaštín Stráže boli vyrozumení rodinní príslušníci.

Dňa 05.03.2017 telefonicky oznámil anonym, že na ulici L. Svobodu parkujú dve osobné motorové vozidlá v úseku, kde je dopravnou značkou zakázané státie a nedá sa týmto úsekom prechádzať – hliadka MsP oznam preverila, jednalo sa o jedno vozidlo zn. Hyundai, ktorého vodič sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1. písm. l/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch s odkazom na § 3 ods. 2, písm. b/ Zák. č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke. Nakoľko sa vodič na mieste priestupku nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Za priestupok bola následne vodičovi udelená bloková pokuta.

Dňa 05.03.2018 telefonicky oznámil obyvateľ rodinného domu na Boorovej ulici, že jeho susedia urobili cez víkend pred domom neporiadok a rôzny komunálny odpad je rozfúkaný po celej ulici – po príchode na miesto bolo zistené, že odpad je porozhadzovaný po chodníku pred domom č. 29 a okolí. Bol vykonaný pohovor s majiteľkou domu, ktorá okamžite zabezpečila vyčistenie verejného priestranstva. Uvedený oznam bol kvalifikovaný ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 04.03.2018 oznámil občan mesta ležiaceho zraneného muža na ulici Stračinskej, ktorý mal vraj dopravnú nehodu – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že sa jedná o vodiča osobného motorového vozidla VW Golf, ktorý bol zranený a tiež pod vplyvom alkoholu (1,85‰). Na miesto privolaná RZP, príslušníci HaZZ a policajti OO PZ, ktorí si dopravnú nehodu na mieste prevzali k riešeniu.

Dňa 03.03.2018 oznámil správca, že sa neznámy páchateľ vlámal do Domu kultúry na Námestí slobody – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že páchateľ sa do objektu dostal násilím cez vstupné vchodové dvere. Príslušníci MsP zaistili miesto činu. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania prečinov krádeže podľa § 212 Tr. zákona a poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zákona, skutok si na  mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 02.03.2018 o 23.34 h telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznámenia o podozrení z domáceho násilia v byte na adrese SNP č. 16 – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste zistené, že M.P. z Piešťan v byte fyzicky napadol družku D.K. z Gbelov a pri tom sa jej vyhrážal zabitím. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Tr. zákona, podozrivý bol predvedený za použitia donucovacích prostriedkov na OO PZ Skalica. Príslušníci obvodného oddelenia si muža a skutok prevzali na základe vecnej a miestnej príslušnosti k vykonaniu trestného stíhania. Ku skutku a zákroku policajti MsP spísali služobný záznam, záznam o predvedení a záznam o použití donucovacích prostriedkov, ktoré odovzdali príslušníkom OO PZ. 

Dňa 02.03.2018 oznámil anonym bitku v herni VIX na ulici Pplk. Pľjušťa medzi zákazníkmi podniku – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že prišlo k napadnutiu poškodeného D.D. zo Skalice podozrivým J.D. zo Skalice. J.D. poškodeného fyzicky napadol použitím kovového „boxera“. K udalosti boli príslušníkmi zistení svedkovia incidentu. Skutok si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona.

Dňa 16.02.2017 o 20.30 h osobne oznámil občan mesta rozbitie sklenenej výplne na jeho predajni na ulici Potočná – hliadka MsP oznam preverila a na základe stôp zistila podozrivého  D. D. zo Skalice. Skutok  bol kvalifikovaný  ako priestupok proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta. Páchateľ sa s poškodeným dohodol na následnom vyrovnaní škody.

Dňa 15.02.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Školská sa dlhšiu dobu pohybuje pri kontajneroch neznámy muž, ktorý „fetuje“ prchavé látky – hliadka MsP oznam ihneď preverila, na mieste stotožnila R.V. z Hodonína. Skutok bol kvalifikovaný ako priestupok proti verejnému podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, nakoľko muž svojim správaním na mieste verejnosti prístupnom budil pohoršenie. Za spáchanie priestupku mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 14.02.2018 telefonicky oznámil pracovník SBS v predajni BILLA, že prichytil páchateľa krádeže - hliadka MsP oznam preverila.  Na mieste stotožnila J.M. zo Skalice, ktorý v predajni odcudzil potraviny a chcel bez zaplatenia odísť. Skutok bol kvalifikovaný ako priestupok proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta.

Dňa 10.02.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že mu na ulici Športová vynadal J.R. zo Skalice – po príchode príslušníkov na miesto incidentu sa tu nachádzali poškodený a podozrivý J.R. Podaním vysvetlenia na mieste bolo zistené, že J.R. vulgárne vynadal poškodenému a sotil ho. J.R.  sa svojim konaním dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupcovi  bola za spáchanie priestupku udelená bloková pokuta.

Dňa 10.02.2017 o 02.55 h telefonicky požiadala zástupkyňa riaditeľky MŠ Pri potoku o asistenciu pri prehliadke objektu, nakoľko bola spustená signalizácia o narušení – hliadka MsP objekt za prítomnosti zástupkyne riaditeľky skontrolovala. Narušenie objektu, ani prítomnosť cudzej osoby zistené nebolo.

Dňa 08.02.2017 telefonicky požiadal vrátnik FNsP o služobný zákrok voči agresívnemu pacientovi na pracovisku urgentného príjmu – hliadka MsP sa dostavila do FNsP,  kde sa nachádzal na ošetrení muž z Cerovej, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Po príchode hliadky sa muž ukľudnil.  

Dňa 03.02.2018 oznámil pracovník SBS z predajne TESCO krádež tovaru nezisteným páchateľom, ktorého má zachyteného na bezpečnostnej kamery – policajti MsP oznam na mieste preverili. Zistili, že krádeže sa dopustil mladistvý chlapec (r.n. 2003) zo Skalice, ktorý odcudzil z regálu l ks tvrdého alkoholu a z miesta odišiel. Po vypití fľaše sa do predajne vrátil a tu bol pri pokuse o krádež druhej fľaše tvrdého alkoholu prichytený. Mladistvý bol predvedený na MsP, kde bol dychovou skúškou prístrojom DRäGER zistený obsah alkoholu v dychu s výsledkom 1,73‰. Nakoľko vznikla obava, že mladistvý vekom blízky maloletému je ohrozený na zdraví resp. živote, bola privolaná RZP, ktorá ho previezla na hospitalizáciu na detské oddelenie FNsP. O udalosti bola ihneď upovedomená matka mladistvého. Vec bola odstúpená na vyriešenie na oddelenie školstva a športu MsÚ.

Dňa 29.01.2018 telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznámenia o fyzickom napadnutí medzi klientami útulku „Cesta“ na Nádražnej ulici, nakoľko nedisponuje hliadkou – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o vzájomné fyzické napádanie S.U. a J.S., obidvaja zo Skalice. Konanie osôb bolo kvalifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Policajti obidvom osobám na mieste uložili blokové pokuty. 

Dňa 27.01.2018 požiadali príslušníci OO PZ Skalica o súčinnosť pri predvedení L.Š. zo Skalice z predajne TESCO na OO PZ v Skalici - hliadka MsP poskytla súčinnosť pri predvádzaní osoby.

Dňa 25.01.2018 o 00.37 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu, ktorý prijala štátna polícia o tom, že na uliciach Pod záhradkami  a Hurbanova ulica sa pohybuje dezorientovaná staršia pani, na ľahko oblečená a bosá – hliadka MsP oznam ihneď preverila, ulice prepátrala. Na ulici Pod záhradkami zistila seniorku (r.n. 1935), ktorá bola oblečená iba v nočnej košeli a na nohách mala ponožky. Pani mala zranené kolená a bola značne dezorientovaná. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá pani odviezla na ošetrenie, taktiež bola vyrozumená dcéra seniorky.

Dňa 23.01.2017 o 19.47 h telefonicky oznámila občianka mesta, že na mestskom cintoríne sú osoby, ktoré tam vykrikujú, robia neporiadok a počula rinčanie skla – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistili dvoch mladíkov – P.K. a B.J. zo Skalice, ktorí boli značne pod vplyvom alkoholu a svojím správaním na cintoríne budili pohoršenie. Osoby boli predvedené na útvar MsP, kde k svojmu konaniu podali vysvetlenie. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti verejnému podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 19.01.2017 o 12.05 h telefonicky oznámil anonym ležiaceho muža na chodníku pri hlavnej križovatke – kruhovom objazde v meste – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu bezdomovca J.M. zo Skalice, ktorý ležal na zemi. Nakoľko s hliadkou nebol schopný komunikovať, bola privolaná  RZP. Lekár RZP skonštatoval silnú opitosť, zranenie osoby nezistil. Konanie J.M. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 17.01.2018 telefonicky oznámil občan mesta pohyb strieborného vozidla s podozrivou osádkou dvoch rómov po ulici Vinohradnícka – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila K.Z a D.B. z Plaveckého Štvrtka. Taktiež bolo zistené osobné motorové vozidlo zn. Opel, ev. čísla MA...... Podozrivé osoby ponúkali seniorom orezávanie a zrezávanie stromov. Nakoľko nemali žiadne živnostenské oprávnenie, táto činnosť im nebola ďalej povolená, osoby z mesta odišli.

Dňa 15.01.2018 o 02.05 h požiadali o spoluprácu príslušníci OO PZ Skalica pri riešení havárie vodovodného potrubia na uliciach Horská a Veľkomoravská - hliadka MsP na mieste zistila, že vytekajúca voda z defektného potrubia zaliala vozovku, kde sa vytvorila vrstva ľadu, čím bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. O vzniknutej situácii na miestnej komunikácii bol vyrozumený pracovník firmy VEPOS, ktorý ihneď zabezpečil ošetrenie vozovky posypom.

Dňa 13.01.2017 o 02.20 h telefonicky oznámil anonym rušenie nočného kľudu bezdomovcami na ulici Nádražnej – hliadka MsP oznam preverila. Vo vchode č. 38 boli pod schodmi nájdení prespávajúci bezdomovci M.M. a J.M. zo Skalice, ktorí miesto po výzve príslušníkov MsP opustili.

Dňa 13.01.2017 o 23.05 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu na ulici Boorovej z rodinného domu č. 29 – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že E.D, zo Skalice si doma púšťal hudbu. Po príchode hliadky hudbu vypol, intenzita hluku nebola posúdená príslušníkmi MsP ako rušenie nočného kľudu.

Dňa 12.01.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že pred vstupom do fitnescentra na Vajanského ulici sa pohybuje veľký pes, ktorý vyzerá nebezpečne  – príslušníci MsP oznam preverili, na mieste pred pohostinstvom „U Stounú“ odchytili bielo-hnedého psa, ktorý bol umiestnený do odchytovej a karanténnej stanice MsP. Dňa 13.1.2018 bol pes vydaný jeho majiteľovi, ktorý sa dostavil na oddelenie MsP. Svojim konaním sa dopustil priestupku porušením platného a účinného VZN č. 2/2015. Priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 03.01.2018 o 00.53 h telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri pátraní po občianke mesta Skalica, ktorá trpí depresiami a doma nechala rodine list na rozlúčku – príslušníci MsP podľa popisu osoby vykonali miestne pátranie, taktiež pracovníci chránenej dielne kamerového systému vykonali pátranie po osobe pomocou bezpečnostných kamier. Občianka bola nájdená v herni VIX, pričom uviedla, že užila 40 ks tabliet lieku XANAX. Hliadkou OO PZ Skalica bola menovaná ihneď odvezená na ošetrenie do FNsP Skalica.

Dňa 03.01.2018 oznámil občan mesta, že v bankomate Slovenskej sporiteľne umiestnenom na budove autobusovej čakárne SKAND našiel finančnú hotovosť 130,- Eur, ktorú tam zabudol jemu neznámy majiteľ - pri preverovaní oznámenia príslušníkmi MsP sa k bankomatu dostavil K.S. zo Skalice ktorý uviedol, že hotovosť tam zabudol on. Po overení totožnosti muža a preverení jeho tvrdenia mu hotovosť bola odovzdaná.  

Dňa 07.01.2018 požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu, podľa ktorého je v bare „U Stounú“ na Vajanského ulici bitka, nakoľko nemá dispozícii policajnú hliadku – hliadka oznam preverila, jednalo sa o vzájomnú bitku 5-tich mužov, pričom prišlo i k poškodeniu zariadenia baru. Na miesto sa k zákroku dostavila i hliadka OO PZ Holíč. Po vykonaní služobného zákroku si vec podľa miestnej a vecnej príslušnosti prevzali príslušníci OO PZ Skalica, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona a prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zákona.


 

        A R C H Í V:

 

Zodpovedá: Mgr. Ferdinand Mach