Skalica

Bývanie

 •  vybavuje:  Elena Riegerová
 • adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
 •  tel: +421346903603
 • email: riegerova.elena@mesto.skalica.sk

Legislatíva:

 • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica

Mesto Skalica vlastní nájomné byty v celkovom počte 385 bytov v rôznych lokalitách a veľkostiach. Nájomné byty sú prideľované v zmysle platnej legislatívy. Byty sa nachádzajú v nasledovných lokalitách:

 • Karvašova 2946/2,4,6,  Karvašova 2991/12,14, Karvašova 3039/16,18,20 - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 2,49 Eur/m2
 • Karvašova 3090/8,10 - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 3,00 Eur/m2 od 1.12.2019
 • Lúčky - 1 izbové až 3 izbové byty s nájomným 2,49 €/m2
 • Tehelňa - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 2,39 €/m2
 • Zlatnícka ulica - 4 izbové byty s nájomným vo výške 2,49 €/m2
 • Nádražná ulica - Garsónky až 2 izbové byty s nájomným 1,33 €/m2
 • Horská ulica - Garsónky až 1 izbové byty s nájomným 1,33 €/m2

Tlačivá:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30