Skalica

Bývanie

Bývanie

 

 vybavuje:   Elena Riegerová
 adresa:  Kráľovská 9909 01 Skalica
 č. dverí:  
 tel:  +421346903603
 email:  riegerova.elena@mesto.skalica.sk

Legislatíva:

  • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica

Mesto Skalica vlastní nájomné byty v celkovom počte 363 bytov v rôznych lokalitách a veľkostiach. Nájomné byty sú prideľované v zmysle platnej legislatívy. Byty sa nachádzajú v nasledovných lokalitách:

  • Karvašova ulica - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 2,49 €/m2
  • Lúčky – 1 izbové až 3 izbové byty s nájomným 2,49 €/m2
  • Tehelňa – 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 2,39 €/m2
  • Zlatnícka ulica – 4 izbové byty s nájomným vo výške 2,49 €/m2
  • Nádražná ulica – Garsónky až 2 izbové byty s nájomným 1,33 €/m2
  • Horská ulica – Garsónky až 1 izbové byty s nájomným 1,33 €/m2

​Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Skalici

Tlačivo - Potvrdenie o čistom príjme 2018

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple