Skalica

Dotácie z rozpočtu mesta

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta sa riadi schváleným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica a v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN na stiahnutie

Žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledujúci kalendárny rok z rozpočtu mesta je potrebné doručiť vždy do 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka (t.j. žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023  organizácie doručili do 15.9.2022) . V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch môže žiadateľ podať žiadosť aj v priebehu príslušného rozpočtového roka (vid platné VZN).

Žiadosť na stiahnutie

V zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podlieha dotácia zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Vyúčtovanie dotácie je individuálne dohodnuté v uzavretej zmluve o poskytnutí dotácie. Najneskorší dátum zúčtovania dotácie je k 31.12. kalendárneho roka poskytnutia dotácie, a to tak, že nevyčerpaná dotácia musí byť pripísaná na bankový účet mesta najneskôr 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia žiadateľovi poskytnutá.  

Vyúčtovanie na stiahnutie

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00