Skalica

Psy

 Evidencia psov

 • vybavuje: Mgr. Marek Vyskoč
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 220
 •  tel: +421346903220
 •  email: vyskoc.marek@mesto.skalica.sk

Evidenčný list psa
Nasledovný zoznam evidovaných psov má informatívny charakter a bol aktualizovaný k 31. 3. 2012. V prípade, že ste sa našli v danom zozname a napr. psíka už nemáte alebo nie ste, ako majiteľ psa, v zozname uvedený kontaktujte prosím príslušného pracovníka na emailovej adrese: vyskoc.marek@mesto.skalica.sk
Zoznam evidovaných psov bude aktualizovaný od júna 2012 každým dňom. Otázky týkajúce sa zoznamu zasielajte na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Informácie o evidencii psov chovaných v meste


Daň za psa

Ostatné informácie týkajúce sa držania psov na území mesta Skalica nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica a v zmene 1/2015 všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 o miestnych daniach.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00