Skalica

Psy

Psy

 

 vybavuje:  Ing. Katarína Švorcová
 adresa:  Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 č. dverí:  318
 tel:  +421346903318
 email:  svorcova.katarina@mesto.skalica.sk

Evidencia psov

Evidenčný list psa
Nasledovný zoznam evidovaných psov má informatívny charakter a bol aktualizovaný k 31. 3. 2012. V prípade, že ste sa našli v danom zozname a napr. psíka už nemáte alebo nie ste, ako majiteľ psa, v zozname uvedený kontaktujte prosím príslušného pracovníka na emailovej adrese: svorcova.katarina@mesto.skalica.sk
Zoznam evidovaných psov bude aktualizovaný od júna 2012 každým dňom. Otázky týkajúce sa zoznamu zasielajte na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Informácie o evidencii psov chovaných v meste


Daň za psa

 
Ostatné informácie týkajúce sa držania psov na území mesta Skalica nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica a v zmene 1/2015 všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 o miestnych daniach.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple