Skalica

Samostatne hospodáriaci roľník

  •  vybavuje: František Pollák
  •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 308
  •  tel: +421346903308
  •  email: pollak.frantisek@mesto.skalica.sk

Samostatne hospodáriaci roľníci sú osobitým  typom podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaným podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby 
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou

Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR.  Na mestský úrad je potrebné doniesť:

  • vyplniť žiadost na vydanie Osvedčenia SHR a vyplnenie žiadosti o pridelenie IČO
  • vybrať poľnohospodársku činnosť podľa číselníka

Žiadosť o vydanie osvedčenia k zápisu do evidencie SHR
Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe - podnikateľovi

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30