Skalica

Štátny fond rozvoja bývania

Poskytovanie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

  •  vybavuje:  Ing. Haincová Libuša
  •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 219
  •  tel: +421346903219
  • email: haincova.libusa@mesto.skalica.sk

Informácie k podmienkam poskytovania podpory poskytuje pracovník mestského úradu v sídle okresu, ktorý vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním podpory zo ŠFRB na účely:

  • úvery na obnovu bytovej budovy
  • úvery pre fyzické osoby

Postup pri poskytovaní štátnej podpory prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania https://www.sfrb.sk/

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30