Skalica

Štátny fond rozvoja bývania

Poskytovanie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

 •  vybavuje:  Ing. Haincová Libuša
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 219
 •  tel: +421346903219
 • email: haincova.libusa@mesto.skalica.sk

Informácie k podmienkam poskytovania podpory poskytuje pracovník mestského úradu v sídle okresu, ktorý vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním podpory zo ŠFRB na účely:

 • úvery na obnovu bytovej budovy
 • úvery pre fyzické osoby

Postup pri poskytovaní štátnej podpory prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania https://www.sfrb.sk/

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00