Menu

Skalica

19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí 1

Giovanni Bosco kedysi povedal: „Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované“.

Svetový deň prevencie týrania detí, vyhlásila Svetová ženská organizácia v Ženeve v roku 2000 a má všetkým pripomenúť, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia. Deti sú bezbranné a potrebujú veľa lásky. No žiaľ, mnohé žijú v podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, domáceho násilia, psychického a fyzického týrania a zneužívania. Sú porušované všetky ich základné ľudské práva a preto, akékoľvek násilie páchané na deťoch, je neospravedlniteľné. Dieťa môže byť najčastejšie týrané psychicky, fyzicky, sexuálne, hrubo zanedbávané a šikanované. Pred týmto všetkým by deti mali byť chránené, no často to tak nie je. Na Slovensku sa ročne stáva obeťou domáceho násilia až 600 detí. Hoci Slovensko podpísalo Dohovor o právach dieťaťa, Chartu práv dieťaťa a Konvenciu o právach dieťaťa, ešte stále u nás chýba celoplošná koncepcia prevencie a pomoci.

   Aj keď sa môže zdať, že ochrana detí je záležitosťou iba dospelých, aj Vy, žiaci, musíte poznať svoje práva, vedieť rozpoznať týranie a v prípade potreby požiadať o pomoc. Týranie je akékoľvek nenáhodné, vedomé i nevedomé konanie osoby voči dieťaťu, ktoré je neprijateľné alebo odmietané a ktoré poškodzuje telesný, duševný i spoločenský stav a vývoj dieťaťa, prípadne spôsobí i jeho smrť.

   Kde hľadať pomoc, keď máte problém s týraním, alebo podozrenie z týrania svojho kamaráta? Mnoho času trávite v škole so svojimi učiteľmi. Môžete sa zveriť im, výchovnému poradcovi, školskému špeciálnemu pedagógovi, pánovi riaditeľovi, či sociálnej pracovníčke MsÚ Skalica. Títo ľudia v oprávnených dôvodoch podajú podnet na prešetrenie na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Skalici. Ak sa potvrdí prípad týrania alebo zneužívania dieťaťa, sociálni kurátori podajú podnet na súd, ktorý začne daný problém okamžite riešiť.

   Svetový deň prevencie týrania detí v súčasnosti zviditeľňuje už viac ako 900 organizácií zo 128 krajín sveta. Na Slovensku je hlavným koordinátorom aktivít zameraných na prevenciu týrania detí, na detské obete násilia a na dodržiavanie detských práv, nezisková organizácia Centrum Slniečko. Táto organizácia hlása – Detstvo bez modrín.

   Preto chvíľu postojme a zamyslime sa či existuje niekto, komu by sme mohli pomôcť. Či nie je v našom okolí dieťa so smutnými očami, ktoré nepozná lásku, ale dennodenne žije s násilím, týraním, nevšímavosťou a ľahostajnosťou. Pridajme aj my ruku k dielu a nedovoľme, aby sa deťom ubližovalo.

Je to v našej moci, len musíme chcieť. A najlepšie všetci, ako kvapky v mori, pretože len more robí vlny. Ukážme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás veľmi dôležité.

Dátum vloženia: 19. 11. 2020 8:06
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2020 8:08
Autor: Miroslav Minďáš

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00