Menu

Skalica

Blíži sa Európsky týždeň mobility 2022

Blíži sa Európsky týždeň mobility 2022 1

Kampaň prebieha v termíne od 16.9. do 22.9.2022. Témou ETM 2022 je „Lepšia dostupnosť“, motiváciou slogan "Cestujme zodpovedne". Téma bola vybraná tak, aby reflektovala túžbu jednotlivcov v celej Európe znovu sa spojiť po niekoľkých mesiacoch izolácie a obmedzení.

Ľudia sa môžu spojiť, keď sa stretnú na námestí vo svojom mestskom prostredí a zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy. Lepšie prepojená doprava znamená lepšie prepojenie miest a ľudí, na čo sa zameriava Európska zelená dohoda (Green Deal). Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility tiež požaduje lepšie prepojenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou, poskytovateľmi služieb, urbanistami a občanmi.

   Mesto Skalica sa aj v tomto roku zapojí do Európskeho týždňa mobility. Uplynulé dva covidové roky aktivity ETM poriadne okresali. V tomto roku by sa opäť mohli uskutočniť všetky plánované podujatia. V čase uzávierky Skalického pressu už poznáme obsah a termíny niektorých aktivít, ktoré sa museli vzhľadom na konanie Skalických dní posunúť:

19.9. - Večerný beh Skalicou, štart: námestie (pred okresným súdom), 18.00 hod., bez obmedzenia veku

20.9. - Dopravná výchova pre predškolákov v spolupráci s mestskou políciou Skalica, dopravné ihrisko 8.00 a 10.00 hod. - úvodné podujatie k dlhodobému projektu

21.9. - Vytvorme spolu logo ETM 2022, žiaci ZŠ prípadne gymnázia, námestie - priestor pred farským kostolom, 10.00 hod.

22.9. - Zábavné dopoludnie pre škôlkarov - maľovanie na chodník pred mestskou knižnicou, hry pred gymnáziom, 10.00 hod.

Okrem týchto aktivít očakávame iniciatívne nápady a aktivity, ktoré pomôžu obohatiť program tohtoročného ETM. Veríme, že aj v tomto roku podporíte tento projekt   

   Akákoľvek aktivita registrovaná pod mestom Skalica prispeje k vytvoreniu komplexnej podpory myšlienok ETM. Výsledné fotografie a podklady z Vašich aktivít, ktoré nám zašlete na mail cvc@mesto.skalica.sk, budú prezentované a priložené k prihláške mesta Skalica do Národnej súťaže o Cenu ETM. Program a priebeh ETM v Skalici bude priebežne zverejnený na FB stránke Európsky týždeň mobility Skalica. Všeobecné informácie o ETM možno získať na www.eurotm.sk.

   Veríme, že Vám záleží na kvalite životného prostredia a preto prijmete našu výzvu a aktívne sa zapojíte do kampane Európskeho týždňa mobility 2022.

PaedDr. Dagmar Jůzková, riaditeľka CVČ Skalica, koordinátorka ETM Skalica 2022

Dátum vloženia: 5. 9. 2022 9:31
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2022 9:33
Autor: Miroslav Minďáš

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00