Menu

Skalica

Koncepcia rozvoja športu v meste Skalica na roky 2021 - 2027

Koncepcia rozvoja športu v meste Skalica na roky 2021 - 2027  1

Mestské zastupiteľstvo Skalica schválilo „Koncepciu rozvoja športu v meste Skalica na roky 2021 - 2027“, ktorú pripravilo a predložilo CVČ.

Centrum voľného času je, samozrejme, v prvom rade o aktivitách pre deti a mládež, o krúžkoch, táboroch ... V naše náplni práce je však aj šport, jeho rozvoj, propagácia, plánovanie aktivít a pod. Preto by sme chceli upriamiť pozornosť na fakt, že Mestské zastupiteľstvo Skalica na svojom rokovaní 21. apríla schválilo uznesením č. 44/2021 strategický dokument - Koncepciu rozvoja športu v meste Skalica na roky 2021-2027, ktorú sme v uplynulých mesiacoch pripravili. Spracovanie koncepcie je zákonná povinnosť, ktorú si naše mesto takto splnilo. Zároveň je to akási pilotná aktivita v oblasti rozvoja športu v našom meste, ktorá by mala naštartovať aktivity v oblasti rozvoja športu, jeho kvalitnejšiu propagáciu a informovanosť. Koncepcia, ako už samotné slovo napovedá, je dokument, ktorý je otvorený, ktorý sa môže (a bude) rozvíjať, inovovať, dopĺňať a prispôsobovať aktuálnym požiadavkám a možnostiam.

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave materiálu podieľali, predovšetkým športovým klubom, školám, komisii pre vzdelávanie, mládež a šport, ale i občanom Skalice za vyplnenie ankety.

Prílohy

Koncepcia rozvoja športu 2021-2027

Koncepcia rozvoja športu FINAL pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB
Dátum vloženia: 30. 4. 2021 12:01
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 4. 2021 12:12
Autor: Miroslav Minďáš

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00