Menu

Skalica

Ponuka nových krúžkov

Ponuka nových krúžkov 1

Podľa záujmu o nové krúžky by sme už od začiatku novembra mohli odštartovať ďalšie krúžky.

Krúžok Angličtiny

- pre prvý a druhý stupeň ZŠ

- zážitková angličtina prirodzenou, zábavnou formou pre žiakov základných škôl

- mladšie deti sa učia hry, pesničky, riekanky. Práca s interaktívnou knihou z edície kúzelné čítanie Hravá angličtina + čítanie po anglicky. Deti počúvajú a osvojujú si správnu výslovnosť. Práca s textom a jeho následná interpretácia. 

- staršie deti precvičujú konverzáciu na zvolenú tému alebo na tému podľa učebnice, cvičenia + príprava na strednú školu

- angličtina je prirodzenou súčasťou všetkého, čo deti robia

 

Vedecký krúžok

- pre prvý stupeň ZŠ

- popularizácia vedy a techniky

- zaujímavé a interaktívne vedecké pokusy z chémie, biológie a fyziky

 

Výtvarný krúžok
- pre prvý stupeň ZŠ
- žiaci sa na hodinách oboznamujú so základnými princípmi kresby a maľby. Po zvládnutí skúšajú zaujímavé výtvarné techniky v témach prijateľných pre túto vekovú kategóriu. Primeranou formou sa oboznamujú s výtvarným umením.

 

Bábkové divadielko

- pre prvý stupeň ZŠ

- vytvárať deťom sociálne situácie, do ktorých sa v živote dostalo, alebo dostane a pomáhať mu ich riešiť, podnietiť imagináciu diváka. Deti sa učia rozlišovať dobré a zlé. Detské divadielko plní štyri významné funkcie - poznávaciu, výchovnú, estetickú a zábavnú a všetky tieto zložky musia byť vo vyváženej rovine. Okrem tohto divadielko plní aj ďalšie významné úlohy: vychováva detského diváka a pripravuje detského herca, pomáha osvojiť si určité zručnosti i remeselné, pri príprave rekvizít a scény, vychováva herca ku kultúrnemu jazykovému prejavu
- učiť základným technikám vedenia bábky - maňušky

- nácvik jednoduchých divadielok prispôsobených veku a schopnostiam detí

 

Čitateľský krúžok

- pre prvý stupeň ZŠ

- podporiť záujem detí o čítanie

- spoznať nové knihy, autorov

- okrem čítania nácvik krátkej dramatizácie rozprávok, inscenované čítanie, besedy o knihe, práca s textom pomocou vlastne vyrobených pracovných listov a hier, nedokončené príbehy v ktorých má dieťa možnosť vytvoriť vlastný záver príbehu a zhodnotiť. Deti sa učia rozlišovať dobré a zlé a budujú si morálne hodnoty.

- písanie listov, odkazov (básni, denníkov, životopisov u starších detí)

- spolupráca s knižnicou, besedy s autormi, zapájanie sa do národných čitateľských aktivít

 

Spoločenské hry pre všetkých

- pre prvý stupeň ZŠ

- kto by nepoznal Človeče nehnevaj sa či pexeso? Všakže poznáš domino, mikádo či piškvorky?  Príď na krúžok spoločenských hier, kde sa spoločne zabavíme, dozvieme sa niečo zaujímavé a spoznáme kopu nielen spoločenských hier a zažijeme nové herné dobrodružstvá spolu s novými kamarátmi. Možno si vyrobíme aj svoju vlastnú spoločenskú hru. Vidíme sa pri hernom stole.

 

Modelársky krúžok

- pre prvý a druhý stupeň ZŠ

Vytváranie najrôznejších plastikových, papierových, drevených modelov rôznej obtiažnosti podľa veku detí. Všetky modely a pomôcky zabezpečíme.

Prílohy

predbežný záujem o nové krúžky

predbežný záujem nové krúžky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Dátum vloženia: 19. 10. 2023 14:41
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 10. 2023 20:29
Autor: Miroslav Minďáš

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00