Skalica

Rozpočet a účtovníctvo

 

Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce, resp. mesta. Je tvorený pre jeden kalendárny rok. Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie. Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za I. polrok 2021

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,76 MB
Stiahnuté: 25×

Záverečný účet 2020

Záverečný účet 2020-na zverejnenie po schválení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,63 MB
Stiahnuté: 84×

Záverečný účet 2019

Záverečný účet obce za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,27 kB
Stiahnuté: 812×

Príloha č. 1 záverečného účtu 2019

Príloha 1 záver. účtu 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 753,93 kB
Stiahnuté: 750×

Príloha č. 2 záverečného účtu 2019

Príloha 2 záver. účtu 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,36 kB
Stiahnuté: 722×

Záverečný účet 2018

Záverečný účet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB
Stiahnuté: 792×

Záverečný účet 2017

Zaverecny ucet mesta Skalica 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB
Stiahnuté: 1,209×

Záverečný účet 2016

zaverecny ucet 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,45 MB
Stiahnuté: 1,418×

Záverečný účet 2015

zaverecny ucet 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 1,745×

Záverečný účet 2014

záverečný_účet_mesta_skalica_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 1,375×

Záverečný účet 2013

záverečný_účet_mesta_skalica_za_rok_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,42 kB
Stiahnuté: 1,222×

Záverečný účet 2012

záverečný_účet_r_2012_merged.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 619,5 kB
Stiahnuté: 1,190×

Záverečný účet 2011

záverečný účet za rok 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,48 kB
Stiahnuté: 1,039×

Záverečný účet 2010

zu-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,5 kB
Stiahnuté: 949×

Záverečný účet 2009

zu-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,42 kB
Stiahnuté: 1,037×

Záverečný účet 2008

zu-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,3 kB
Stiahnuté: 920×

Záverečný účet 2007

zu-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,24 kB
Stiahnuté: 951×

Záverečný účet 2006

zu-2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 1,064×

Záverečný účet 2005

zu-2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,64 kB
Stiahnuté: 945×

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00