Skalica

Rozpočet mesta

 

Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce, resp. mesta. Je tvorený pre jeden kalendárny rok. Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie. Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Návrh - Záverečný účet mesta Skalica 2021

Návrh - Záverečný účet 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,43 MB
Stiahnuté: 19×

Rozpočet mesta Skalica na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2022 -2024

Rozpočet mesta Skalica na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2022 -2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB
Stiahnuté: 138×

Návrh rozpočtu mesta Skalica na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu mesta Skalica na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Stiahnuté: 100×

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za I. polrok 2021

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,76 MB
Stiahnuté: 87×

Záverečný účet 2020

Záverečný účet 2020-na zverejnenie po schválení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,63 MB
Stiahnuté: 256×

Záverečný účet 2019

Záverečný účet obce za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,27 kB
Stiahnuté: 919×

Príloha č. 1 záverečného účtu 2019

Príloha 1 záver. účtu 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 753,93 kB
Stiahnuté: 850×

Príloha č. 2 záverečného účtu 2019

Príloha 2 záver. účtu 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,36 kB
Stiahnuté: 809×

Záverečný účet 2018

Záverečný účet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB
Stiahnuté: 901×

Záverečný účet 2017

Zaverecny ucet mesta Skalica 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB
Stiahnuté: 1,287×

Záverečný účet 2016

zaverecny ucet 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,45 MB
Stiahnuté: 1,500×

Záverečný účet 2015

zaverecny ucet 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 1,824×

Záverečný účet 2014

záverečný_účet_mesta_skalica_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 1,456×

Záverečný účet 2013

záverečný_účet_mesta_skalica_za_rok_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,42 kB
Stiahnuté: 1,288×

Záverečný účet 2012

záverečný_účet_r_2012_merged.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 619,5 kB
Stiahnuté: 1,266×

Záverečný účet 2011

záverečný účet za rok 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,48 kB
Stiahnuté: 1,109×

Záverečný účet 2010

zu-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,5 kB
Stiahnuté: 1,009×

Záverečný účet 2009

zu-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,42 kB
Stiahnuté: 1,100×

Záverečný účet 2008

zu-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,3 kB
Stiahnuté: 985×

Záverečný účet 2007

zu-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,24 kB
Stiahnuté: 1,011×

Záverečný účet 2006

zu-2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 1,132×

Záverečný účet 2005

zu-2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,64 kB
Stiahnuté: 1,000×

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00