Skalica

Majetok mesta

Stav majetku mesta Skalica 2021

Stav majetku 2021.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 11,79 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 14. 2. 2022

Stav majetku mesta Skalica 2012 - 2020

Stav majetku mesta Skalica 2012 - 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,7 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 22. 9. 2021

Majetok obce (mesta) je jedným zo základných, ústavou SR garantovaných pilierov ekonomickej samostatnosti obce a nezávislosti rozhodovania o užívaní majetku. Slúži na plnenie zákonom vymedzených kompetencií obce. Majetok obce môže byť nástrojom na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ale aj vlastnej podnikateľskej činnosti obce. Zákon obci ukladá majetok zveľaďovať a zhodnocovať.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o hospodárení s majetkom upravuje najmä hospodárenie s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol Mestu Skalica zverený, práva a povinnosti právnických osôb založených alebo zriadených Mestom Skalica, postup prenechávania majetku do užívania fyzickým a právnickým osobám, ako aj nakladanie s cennými papiermi, spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom a úkony právnických osôb založených a zriadených Mestom Skalica podliehajúce schváleniu orgánmi mesta a bližšie vymedzuje majetok mesta, nakladanie s ním, jeho nadobúdanie a odpredaj, poskytovanie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00